Глюкоза. Будова глюкози як альдегідоспирту. Хімічні властивості глюкози. Короткі відомості про фруктозу, рибозу та дезоксирибозу

Тема. Глюкоза. Будова глюкози як альдегідоспирту. Хімічні властивості глюкози. Короткі відомості про фруктозу, рибозу та дезоксирибозу.

Цілі уроку: дати загальне поняття про вуглеводи, ознайомити зі складом, обґрунтувати будову молекули глюкози, спираючись на властивості функціональних груп. Ознайомити з фізичними та хімічними властивостями глюкози, як речовини з двофункціональними властивостями. Описати процеси бродіння глюкози. Навчити складати рівняння хімічних реакцій. Ознайомити із фруктозою, рибозою та дезоксирибозою як представниками вуглеводів.

Обладнання: таблиця «Будова глюкози», глюкоза, купрум (ІІ) сульфат, натрій гідроксид.

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Форми проведення: лекція, бесіда, складання схеми, таблиці, лабораторний дослід 14.

           Хід уроку

 І. Організація класу

Створення емоційного настрою

Учитель

Добрий день, друзі! Доброго вам здоров’я, настрою!.На початку уроку хочу прочитати вам девіз, яким у своєму житті керувався російський учений Д. І. Менделєєв: «Головний секрет життя: одна людина – нуль, разом тільки – люди», і залишив заповіт своїм дітям: «Праця, праця, не будь – яка, а свідома, осмислена, потрібна людям. Працюючи самі, ви зробите все і для своїх близьких і для себе, а якщо при цьому успіху не буде, а буде невдача – не біда, спробуйте ще раз». Отже бажаю вам свідомої, осмисленої праці на сьогоднішньому уроці.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Інтерактивна вправа «Мозкова атака»

 1. Які сполуки називають багатоатомними спиртами?
 2. Яка якісна реакція на багатоатомні спирти?
 3. Які сполуки називають альдегідами?
 4. Яка якісна реакція на альдегіди?
 5. Вкажіть функціональні групи спиртів та альдегідів.

 IІI. Оголошення теми і мети уроку

На дошці записані основні поняття теми:

жири;

тваринні жири;

рослинні жири;

мило;

маргарин;
вуглеводи;

моносахариди;

дисахариди;

полісахариди;

глюкоза;

адьдегідоспирт.

 

IV. Мотивація навчальної діяльності

Учитель. У природі деякі органічні речовини утворюються в рослинах під дією сонячного світла. Як називають ці речовини? (Вуглеводи) До вуглеводів належать глюкоза, сахароза, а також крохмаль і целюлоза. Це окремий клас речовин, які відрізняються від вуглеводнів і за будовою, і за властивостями. Отже, на сьогоднішньому уроці ми ознайомимось із представником класу вуглеводів глюкозою.

V. Вивчення нового матеріалу

1. Поняття про «вуглеводи».

Учитель. Загальна формула вуглеводів – Сn(H2O)m, але це не означає, що вуглеводи складаються з Карбону й окремих молекул води. Ця формула відбиває лише співвідношення атомів карбону, Гідрогену й Оксигену в молекулах вуглеводів. Однак були знайдені вуглеводи, в яких дане співвідношення не дотримується. Але за всіма ознаками вони належали до даного класу.Тому назва залишилася, а виникла потреба у класифікації вуглеводів.

2.Класифікація вуглеводів.

 

 

 

 

 

 

 

Наводимо формули глюкози, фруктози, сахарози, крохмалю й целюлози. Звертаємо увагу на подібність формул крохмалю й целюлози.

3.Будова молекули глюкози

Задача.

Найпростіша формула (СН2О) n, молярна маса речовини – 180г/моль. Виведіть формулу речовини.

Розв’язання

12n + 2n +16n =180

n = 6, звідси формула –С6Н12О6 .

Ця формула не показує, які функціональні групи містяться в ній.

Проблемне питання

Які функціональні групи входять до складу молекули?

Так як до складу входить Оксиген, формула може містити гідроксильну, карбонільну, карбоксильну групи. Попробуємо це встановити з допомогою дослідів.

Лабораторна робота «Взаємодія глюкози з купрум (ІІ) гідроксидом».

Невелику кількість глюкози розчиняємо у воді, додаємо свіжо осаджений купрум(ІІ) гідроксид. Спостерігаємо утворення синього розчину, що свідчить про наявність гідроксогруп.

Одержаний розчин нагріваємо. Розчин набуває червоного кольору, що свідчить про наявність альдегідної групи.

Демонстрація. «Взаємодія глюкози з аргентум (І) оксидом».

В пробірку наливаємо розчину глюкози й амоніачного розчину арґентум оксиду. Пробірку нагріваємо. У процесі реакції виділяється чисте срібло, утворюючи на стінках пробірки дзеркальне покриття. Це свідчить про наявність альдегідної групи.

Робимо висновок:

–         ОН + Си(ОН)2 = розчин набуває синього кольору;

–         СОН + Си(ОН)2 = розчин набуває червоного кольору;

–         СОН + Аg2О = реакція «срібного дзеркала» відбулася.

–         Отже, глюкоза – альдегідоспирт.

Кількість гідроксильних груп встановлюємо за такими даними: 1 моль глюкози реагує з 5 моль карбонової кислоти, отже глюкоза містить п’ять гідроксильних груп, шостий атом Оксигену входить до складу карбонільної групи.

Формула глюкози:

СН2ОН – СНОН – СНОН – СНОН – СНОН –СОН

Ця формула не показує, як у просторі розміщуються функціональні групи. Глюкоза може існувати в циклічних формах, які відрізняються розміщенням гідроксильних груп відносно площини кільця. Циклічну будову молекула глюкози має у кристалічному стані, у водних же розчинах вона існує у двох різних формах, які взаємно переходять одна в одну:

 

 

 

 

5.Хімічні властивості глюкози

І. Властивості обумовлені наявністю карбонільної групи

Реакції окиснення – це якісні реакції на глюкозу

А)Реакція «срібного дзеркала»

СН2ОН –( СНОН)4 – СОН + Аg2О = СН2ОН –( СНОН)4 – СООН + 2Аg

Б) Взаємодія глюкози з купрум (ІІ) гідроксидом

СН2ОН –( СНОН)4 – СОН + 2Си(ОН)2 = СН2ОН –( СНОН)4 – СООН + Си2О +2Н2О

В)Реакція відновлення

СН2ОН –( СНОН)4 – СОН + Н2 = СН2ОН –( СНОН)4 – СН2ОН

ІІ. Специфічні властивості

Реакції бродіння

А)Спиртове бродіння

С6Н12О6 == 2С2Н6О + 2СО2

Б)Молочнокисле

С6Н12О6 == 2 СН3 – СНОН – СООН

В)Маслянокисле

С6Н12О6 == С3Н7СООН + 2 Н2 + 2СО2

 

 

 

6.Поширення у природі

У природі глюкоза поряд з іншими вуглеводнями утворюється в результаті фотосинтезу:

6СО2 + 6 Н2О == С6Н12О6 + 6О2

У процесі реакції акумулюється сонячна енергія.

 

 

 

 

7.Короткі відомості про фруктозу, рибозу та дезоксирибозу.

Фруктоза – найбільш поширений ізомер глюкози. Вона міститься в солодких плодах і бджолиному меді. За реакціями гідроксильних груп вона має багато спільного з глюкозою.

Рибоза та дезоксирибоза – це основні вуглеводи, що входять до складу нуклеїнових кислот. Ці речовини являють собою пентози, тому що до їх складу входить п’ять атомів Карбону. Молекулярні формули цих вуглеводів С5Н10О5 і С5Н10О4.

Структурні формули пентоз:

СН2ОН – (СНОН)3 – СОН  та  СН2ОН – (СНОН)2 – СН2 – СОН

VI. Узагальнення знань

Прийом «Тихе опитування»

 1. Чому клас речовин називається «вуглеводи»?
 2. На які класи поділяються вуглеводи?
 3. Яка формула глюкози, сахарози?
 4. Як довести, що молекула глюкози містить гідроксильні групи?
 5. Як довести, що молекула глюкози містить альдегідну групу?
 6. Напишіть рівняння реакції спиртового бродіння глюкози.

VII. Підбиття підсумків уроку

Інтерактивна технологія «Незакінчене речення»

Учитель пропонує учням продовжити речення: «Найцікавішим на цьому уроці для мене було…»

VIII. Домашнє завдання

Вивчити параграф.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Конспект Him 11 (40) (128.0 KiB, Завантажень: 40)

завантаження...
WordPress: 22.94MB | MySQL:26 | 0,312sec