Хімічний зв’язок. Основні типи хімічного зв’язку

Тема. Хімічний зв’язок. Основні типи хімічного зв’язку.

Цілі: узагальнити й систематизувати знання про хімічний зв’язок, стимулювати і розвивати пізнавальну активність та мислення; вчити самостійно узагальнювати й систематизувати матеріал за допомогою схем, таблиць, кросвордів; формувати вміння працювати в колективі; виховувати інтерес до вивчення предмету.

Девіз « Зібратися разом – це початок, триматися разом – це  прогрес,   працювати разом – це успіх»

                                 Хід заняття.

        І.Організаційний етап (Вправа «Поетичне  вітання»)

Уже дзвінок нам дав сигнал:

Працювати час настав.

Тож і ми часу не гаймо,

Роботу швидше починаймо.

          ІІ. Актуалізація опорних знань.

         ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Щоб наш урок видався плідним, працьовитим, нам необхідно визначити які ми повинні бути на нашому уроці. Які?

У – уважні,

Р – розумні,

О – організовані,

К – кмітливі.

ІV. Оголошення теми уроку

Яка ж тема нашого уроку? Для цього вам потрібно переставити букви в словах і прочитати тему уроку (інтерактивна вправа «Анаграма»):

ипиТ імогочхін укзв’яз

«Типи хімічного зв’язку»

V.Вивчення нового матеріалу.

Відомо, що атоми можуть сполучатися один з одним з утворенням як простих, так і складних речовин. При цьому утворюються різного типу хімічні зв’язки: іонний, ковалентний (неполярнаий і полярний), металевий і водневий.

У періодах спостерігається загальна тенденція зростання електронегативності елементів, а в групах – їх падіння. Елементи по електронегативностям розташовують в ряд, на основі якого можна порівняти електронегативності елементів, що знаходяться в різних періодах.

Тип хімічного зв’язку залежить від того, наскільки велика різниця значень електронегативності атомів елементів, що сполучаються. Чим більше відрізняються по електронегативності атоми елементів, створюючих зв’язок, тим хімічний зв’язок полярніше. Провести різку межу між типами хімічних зв’язків не можна. У більшості сполук тип хімічного зв’язку виявляється проміжним; наприклад, сильнополярний ковалентний хімічний зв’язок близький до іонного зв’язку. У залежності від того, до якого з граничних випадків ближче по своєму характеру хімічний зв’язок, її відносять або до іонного, або до ковалентного полярного зв’язку.

Іонний зв’язок.

Іонний зв’язок утвориться при взаємодії атомів, які різко відрізняються один від одного за електронегативністю. Наприклад, типові метали літій(Li), натрій(Na), калій(K), кальцій (Ca), стронцій(Sr), барій(Ba) утворять іонний зв’язок з типовими неметалами, в основному з галогенами.

Крім галогенидів лужних металів, іонний зв’язок також утвориться в таких сполуках, як луги і солі. Наприклад, в гідроксиді натрію(NaOH) і сульфаті натрію (Na2SO4) іонні зв’язки існують тільки між атомами натрію і оксигену (інші зв’язки – ковалентніполярні).

Ковалентний неполярний зв’язок.

При взаємодії атомів з однаковою електронегативністю утворяться молекули з ковалентним неполярним зв’язком. Такий зв’язок існує в молекулах наступних простих речовин: H2, F2, Cl2, O2, N2. Хімічні зв’язки в цих газах утворені за допомогою загальних електронних пар, тобто при перекритті відповідних електронних хмар, зумовленому електронно-ядерною взаємодією, які здійснює при зближенні атомів.

Складаючи електронні формули речовин, потрібно пам’ятати, що кожна загальна електронна пара – це умовне зображення підвищеної електронної щільності, виникаючої внаслідок перекриття відповідних електронних хмар.

Ковалентний полярний зв’язок.

При взаємодії атомів, значення електронегативностей яких відрізняються, але не різко, відбувається зміщення загальної електронної пари до більш електронегативного атома. Це найбільш поширений тип хімічного зв’язку, який зустрічається як в неорганічних, так і органічних сполуках.

До ковалентних зв’язків в повній мірі відносяться і ті зв’язки, які утворені по донорно-акцепторному механізму, наприклад в іонах гидроксонія і амонія.

Металевий зв’язок.

Зв’язок, який утвориться внаслідок взаємодії відносно вільних електронів з іонами металів, називаються металевим зв’язком. Цей тип зв’язку характерний для простих речовин- металів.

Суть процесу утворення металевого зв’язку складається в наступному: атоми металів легко віддають валентні електрони і перетворюються в позитивні заряджені іони. Відносно вільні електрони, що відірвалися від атома, переміщаються між позитивними іонами металів. Між ними виникає металевий зв’язок, т. е. Електрони як би цементують позитивні іони кристалічних ґраток металів.

Водневий зв’язок.

Водневий зв’язок — різновид хімічного зв’язку, що реалізується за донорно-акцепторним  механізмом між двома ковалентно зв’язаними атомами з великим значенням електронегативності (О, N, F) за посередництвом атома Гідрогену Н.

Прослідковується певна аналогія між водневим та ковалентним зв’язком. Зокрема, водневий зв’язок є направленим та насичуваним, що вказує на його резонансну природу (на противагу електростатичній природі йонного зв’язку). Висуваєтсья припущення, що йон H+ завдяки своїм унікальним властивостям (він фактично є єдиною частинкою – протоном) виступає аналогом електронної пари в класичному ковалентному зв’язку, тільки з протилежним знаком.

За величиною енергії він на порядок слабший за ковалентний зв’язок.

Розрізняють міжмолекулярний та внутрішньомолекулярний водневий зв’язок.

Водневий зв’язок є важливим для органічної хімії. Завдяки водневому зв’язку вода (головний розчинник у неорганічній хімії та біохімії) має високу температуру плавлення і кипіння.

VІ. Узагальнення та систематизація знань

 «Вірю – не вірю».

Хімічний зв’язок – взаємодія між структурними частинками речовини

Відомо лише ковалентний полярний та ковалентний неполярний зв’язок (не вірю)

Йонний зв’язок – це взаємодія між молекулами речовини (не вірю)

Катіони та аніони – це йони (вірю)

Катіон – негативно заряджений йон (не вірю)

Аніон – негативно заряджений йон (вірю)

Хімічний зв’язок утворюється за рахунок валентних електронів (вірю)

Завершення зовнішнього енергетичного рівня може бути досягнуто приєднанням чи віддачею електронів (вірю)

Електронегативність у періодах зі збільшенням заряду ядра атомів зменшується (не вірю)

Електронегативність у групах зі збільшенням заряду ядра атомів зменшується (вірю)

VІІ. Домашнє завдання

Вкажіть кількість електронів атома Хлору, які беруть участь в утворенні хімічного зв’язку.     Написати схему утворення молекули хлору.

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,512sec