Хімічні властивості спиртів

Тема. Хімічні властивості спиртів.

Цілі уроку: визначити вплив функціональної групи спиртів на їхні хімічні властивості; поглибити знання про хімічні властивості органічних сполук на прикладі хімічних властивостей спиртів.

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

Методи і форми роботи: інтерактивна технологія «Відгадай», метод «Прес», «Коло ідей», колективна робота, робота в групах.

Обладнання: етанол, натрій, луг, спиртівка, періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва, пробірки.

 

                              Хід уроку

 

І. Організаційний етап

Учитель. Проведемо невеличке дослідження вашого ставлення до навчання. У кожного із вас на столах лежать по шість аркушів із зображенням облич.

Ставлення до навчання (на аркушах зображено вирази обличчя, які відображають різні емоційні стани)

Перегляньте їх і підніміть те, яке відображає ваше ставлення до навчання.

Вступ.

На світі є багато невідомого. Бувають різні відкриття: для всіх і для себе. Для себе – це те, чого ти раніше не знав.

Бажаю, щоб сьогодні на уроці ви зробили відкриття самі для себе.

   II. Перевірка домашнього завдання

III. Актуалізація опорних знань

Вправа «Відгадай»

1.Які сполуки називають спиртами?

2.Як поділяються спирти?

3.Що таке функціональна група?

4.Яка. функціональна група у спиртів?

5.Назвіть фізичні властивості етилового спирту.

6.Які властивості характерні для метанолу?

IV. Вивчення нового матеріалу

1. Хімічні властивості метанолу і етанолу

Горіння

У пробірку наливаємо по 2 мл метанолу й етанолу. Підпалюємо. Що спостерігаєте?

Проблемне  питання

Чи є відмінності між горінням даних речовин?

СН3ОН + О2 = СО2 +2 Н2О

С2Н5ОН+ 3О2 = 2СО2+3Н2О

Отже, метанол та етанол горять, утворюючи одні й ті самі продукти реакції.

Взаємодія з лужними металами

У пробірку поміщаємо шматочок металічного натрію, доливаємо спирт. До пробірки приєднуємо трубку з відтягнутим кільцем. Що спостерігаємо при цьому?

Тут відбувається заміщення Гідрогену гідроксильної групи на атом металу. При цьому утворюються алкоголяти.

Самостійна робота учнів

Написати рівняння реакції взаємодії метанолу й етанолу з натрієм.

Реакція з гідроген галогенідами

Спирти взаємодіють з концентрованими гідроген галогенідами. На відміну від попередньої реакції у взаємодії спиртів з гідроген галогенідами бере участь ОН-група повністю.

Демонстрація «Одержання брометану»

Бромоводень одержують безпосередньо в реакційному середовищі при взаємодії броміду лужного металу і сульфатної кислоти.

КВr +H2SO4 = КНSО4 + НВr

Бромоводень, що утворюється, взаємодіє з спиртом.

С2H5OH + НВr = С2H5Вr + Н2О

Брометан – летка, важка (густина 1,46 г/мл) рідина, яка погано розчиняється у воді і легко закипає (при 38 С).

Самостійна робота

Написати рівняння реакції взаємодії спиртів з гідроген галогенідами.

Дегідратація (відщеплення води)

Процес дегідратації може відбуватися двома різними шляхами: за участі однієї молекули спирту і двох молекул спирту.

А) Внутрішньомолекулярна дегідратація.

При дії водовіднімаючого засобу (концентрована сульфатна кислота) від молекули спирту відщеплюється молекула води: гідроксильна група і атом Гідрогену від сусіднього атома Карбону.

С2Н5-ОН = С2Н42О

Реакція дегідратації є оборотною реакцією. Здійснюючи її в зворотньому напрямку, тобто приєднуючи воду до ненасичених вуглеводнів, одержують спирти.

Б) Міжмолекулярна дегідратація.

При надлишку етанолу і слабкому нагріванні реакція дегідратації може протікати при участі двох молекул – міжмолекулярна дегідратація. При цьому утворюються етери:

С2Н5-ОН + С2Н5-ОН = С2Н5-О – С2Н5 + Н2О

Діетиловий етер

Завдання.

Складіть рівняння реакцій, що відбуватимуться при молекулярній дегідратації суміші метилового й етилового спиртів.

Y. Узагальнення і систематизація знань

  1.Напишіть реакції взаємодії метанолу з натрієм, гідроген хлоридом.

  2.Метод «Прес»

С2Н4 = С2Н5ОН = С2Н5ОNa = С2Н5ОН = С2Н4 = СО2

3.  Метод «Коло ідей»

♦ Чи можуть спирти реагувати зі спиртами?

♦ Запропонувати ідеї щодо пояснення цього явища.

4.  Робота в групах

Розв’язати задачу.

І група. Який об’єм водню виділиться внаслідок дії на металічний натрій етанолу масою 180 г з масовою часткою спирту 80 % ?

// група. Скільки грамів натрій етилату можна одержати взаємодією етанолу масою 13,8 г з натрієм, якщо вихід становить 80 % від теоретично можливого?

VI. Домашнє завдання

1.Вивчити параграф підручника.

2.Творче завдання: скласти кросворд на тему «Одноатомні спирти».

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Конспект Him 11 (28) (18.7 KiB, Завантажень: 43)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,690sec