Хімічні властивості спиртів. Лабораторний дослід №8

Тема. Хімічні властивості спиртів. Лабораторний дослід №8

Мета: Визначити вплив функціональної груби спиртів на їх хімічні властивості. Поглибити знання про хімічні властивості органічних сполук на прикладі хімічних властивостей спиртів. Розвивати вміння свідомої і наполегливої роботи для досягнення високого індивідуального результату. Виховувати вміння і спілкування працювати в групі.

Хід уроку

І. Організаційна частина.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Мозкова анкета

–            Назвіть формули перших п’яти гомологів насиченого одноатомного спирту.

–            Як пояснити поняття «одноатомні спирти», «багатоатомні спирти».

–            Загальна формула насичених одноатомних спиртів:

–            Ізомери – це …

–            Гомологи – це …

–            Формула гліцерину

–            Типи ізомерії для спиртів

–            Що впливає на фізичні властивості спиртів

Робота в групах

Варіант 1

  1. Напишіть структурні формули ізомерних спиртів складу C5H11OH. Назвіть їх за міжнародною номенклатурою.
  2. Складіть структурні формули спиртів за їх назвами:

а)

б)

в)

Варіант 2

  1. Напишіть структурні формули ізомерних спиртів складу C4H9OH і назвіть їх за міжнародною номенклатурою.
  2. Складіть структурні формули спиртів за їх назвами:

а)

б)

в)

Проводиться взаємоперевірка за запропонованими відповідями. Оцінювання.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Етап І

Учні об’єднуються в три початкові групи за кольорами вибраних кружечків. Кожна група одержує свою назву.

Завдання

Група 1. Вивчити хімічні властивості насичених одноатомних спиртів. Записати рівняння відповідних реакцій.

Група 2. Вивчити хімічні властивості гліцерину. Записати рівняння відповідних реакцій.

Група 3. Вивчити якісні реакції на спирт. Написати рівняння реакцій.

Етап ІІ

Учні об’єднуються в експертні групи так, щоб до кожної групи ввійшли учні, які мають кружечки різних кольорів. Кожен учасник надає одержану в початковій групі інформацію решті учнів. Експертна група аналізує рівень засвоєння вивченого матеріалу.

Етап ІІІ

Учні повертаються в початкові групи, щоб поділитися знаннями, одержаними в експертних групах.

ІІІ. Закріплення матеріалу

Фронтальне опитування

Розв’язування вправ.

  1. Написати рівняння реакції пропаном-1 і пропаном-2 з натрієм, бромові днем.
  2. У пробірках містяться розчини етанолу і гліцерину. Як хімічним способом розпізнати ці речовини.
  3. Яку масу натрій етанолу можна добути під час взаємодії етанолу масою 11,5г. з натрієм масою 9,2г.?

4*. Суміш метанолу з етанолом масою 14,2 спалили. Утворений карбон (ІV) оксид пропустили через розчин кальцій гідроксиду і добули осад масою 50г. Обчисліть масову частку метанолу у вихідній суміші.

ІV. Підведення підсумків

V. Рефлексія

– Що нового ви дізналися на уроці?

– Що виявилося складним?

– Що вимагає додаткового обговорення?

VІ. Домашнє завдання

  1. Опрацювати параграф

Поміркуй

  1. Знайдіть масу нітратної кислоти необхідно для добування 4г. нітрогліцерину, якщо вихід продукту реакції становить 78%
  2. В розчин спирту масою 97г. з масовою часткою спирту 96% додали 25г. натрію. Який об’єм водню(н.у.) при цьому виділиться?

Додаток 1

 Додаток 2

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

44 (128.9 KiB, Завантажень: 44)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,550sec