Хімічні властивості: повне і часткове окиснення, заміщення, приєднання водню, галогенів, гідроген галогенідів

Тема уроку: Хімічні властивості: повне і часткове окиснення, заміщення, приєднання водню, галогенів, гідроген галогенідів. Дем. 6, 7.

Цілі уроку: ознайомити з хімічними властивостями ненасичених вуглеводнів; розкрити механізм реакції приєднання; показати, що реакції приєднання є характерними для ненасичених вуглеводнів; розглянути якісну реакцію; удосконалити вміння складати рівняння хімічних реакцій за участю органічних речовин на прикладі ацетилену.

Обладнання й матеріали: бромна вода, розчин калій перманганату, штатив із пробірками, газовідвідна трубка.

Базові поняття й терміни: окиснення, реакції приєднання, якісна реакція на ненасичені вуглеводні, кратні зв’язки, гідрування.

Тип уроку:   комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний етап

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань

 

Бесіда.

 1. У чому полягає особливість будови ненасичених вуглеводнів?

 

 1. Чому ацетилен називають ненасиченим вуглеводнем?

 

 

 1. Які типи реакцій характерні для ненасичених вуглеводнів?

 

 1. В якому агрегатному стані за нормальних умов буде знаходитися ацетилен? Чому?

 

IV. Вивчення нового матеріалу

 

1. Фізичні властивості ацетилену.

Робота з підручником.

Фізичні властивості ненасичених вуглеводнів учні пригадують самостійно за підручником.

 

2.Хімічні властивості ацетилену.

Розповідь учителя.

 

Учні складають конспект уроку  і вивчають хімічні властивості алкінів на прикладі ацетилену та його гомологів. Ацетиленові вуглеводні належать до досить реакційно-здатних сполук, що є підтвердженням основної ідеї органічної хімії. Електронна будова речовини зумовлює її хімічні властивості, а саме: наявний потрійний зв’язок у алкінів зумовлює їх більшу реакційну здатність порівняно з алканами. Як і для алкенів, для них насамперед характерні реакції приєднання:

 

СН3 — С ≡ СН + Вr2 → СН3 — СВr = СНВr

 

СН3 — С ≡ СН + НСl → СН3 — ССl = СН2

 

Окремо слід розглянути реакцію приєднання води (реакція Кучерова), що може приводити до двох різних продуктів:

О

Нg2+                                        //          

НС ≡ СН + Н2О → [СН = СН2]       СН3 — С

│                                   \

ОН                                 Н

 

(тільки ацетилен)

 

Нg2+

СН3 — С ≡ СН + Н2О  →    [ СН3 ─ С = СН2]     СН3 — С — СН3

│‌                                ││

‌‌‌‌                                            ОН                               О

(усі інші алкіни)

 

Також алкіни вступають в такі реакції:

 

Гідрування:

 

Н2 / kt                         Н2 / kt

НС ≡ СН     →     Н2С = СН2         →     Н3С—СН3

 

Алкіни із прикінцевим потрійним зв’язком проявляють кислотні властивості. Для них є, зокрема, характерним утворення алкінідів:

 

НС ≡ СН + 2 NаNН2 → NаС ≡ СNа + 2NН3

 

НС ≡ СН + 2К → 2НС ≡ СК + Н2

 

СН3 — С ≡ СН +[Аg(NН3)2] ОН → СН3 — С ≡ С Аg + 2 NН3 +  Н2О

 

(якісна реакція)

 

Залежно від умов ацетиленові вуглеводні можуть давати цілу низку продуктів окиснення, наприклад:

О                              О

[О]                       //                                //

СН3 — С ≡ СН  →  СН3 — С—С       →  СН3 — С—С

││     \                       ││     \

О      ‌ Н                     О        ОН

 

Горіння:

Демонстрація 7

 

2Н2 + 5О2 → 4СО2 + 2Н2О

 

Полімеризація:

 

kt

n НС ≡ СН → (─СН = СН ─)n

 

Циклоутворення:

 

 

kt

3НС ≡ СН → 

 

 

 

 

 

kt

4НС ≡ СН →

 

 

3. Одержання алкінів

Розповідь учителя.

 

Ацетилен одержують:

 • Карбідним методом:

Демонстрація 6

 

СаС2 +2Н2О →  НС ≡ СН + Са(ОН)2

 

Одержання карбіду:

t0

СаСО3 → СаО + СО2

t0

СаО + 3С → СаС2 + СО

 • Піроліз вуглеводнів:

t0

2СН4 → НС ≡ СН + 3Н2

 • Крекінг природного газу.
 • Електроліз солей ненасичених карбонових кислот:

(ел-ліз)

NаООССН = СНСООNа + 2Н2О    →      НС ≡ СН + 3Н2 + 2СО2 + 2NаОН

 

Додаток 1.

Застосування ацетилену

 

 

V.  Закріплення й узагальнення знань

 

Завдання.

Тренувальні вправи.

1. Напишіть структурні формули речовин (по ланцюжку біля дошки):

а) етін;

б) пропін;

в) 2- метилбутін – 1;

г) 3- метилпентін – 1.

2. Обчисліть, який об’єм кисню (н. у.) знадобиться для спалювання 8, 8 г пропіну.

 

VI. Підбиття підсумків уроку

1)    Назвіть загальні хімічні властивості вуглеводнів.

2)    Назвіть відмінні хімічні властивості насичених і ненасичених вуглеводнів.

3)    Який клас вуглеводнів найбільш хімічно активний?

4)    Яку реакцію можна використати для визначення етину?

5)    Яка властивість ацетилену використовується під час зварювання металів?

 

VII. Оцінювання роботи учнів на уроці

 

VIII. Домашнє завдання

 

 1. Закінчіть рівняння можливих реакцій:
 • Етин + кисень;
 • Пропин + хлор;
 • Пентин- 2 + гідроген хлорид.
 1. Складіть структурні формули за назвою:

а) 3 – метил – 1 – бутин;

б) 2 – метил -3 – гексин;

в) 3,3 – дим етил – 1 – бутин.

3.  У результаті згоряння вуглеводню масою 6,5 г утворилося 11,2 л карбон (ІV) оксиду (н. у.) і 4,5 г води. Відносна густина вуглеводню за воднем дорівнює 13. Установіть формулу вуглеводню.

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Конспект Him 11 (15) (826.1 KiB, Завантажень: 47)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

презентацыя Him11 (15) (1.4 MiB, Завантажень: 12)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,978sec