Хімічні властивості оцтової кислоти. Застосування. Лабораторні роботи 9,10. Дія оцтової кислоти на індикатори, взаємодія з металами, лугами, солями

Тема. Хімічні властивості оцтової кислоти. Застосування. Лабораторні роботи 9,10. Дія оцтової кислоти на індикатори, взаємодія з металами, лугами, солями.

Мета: Закріпити й розширити знання учнів про хімічні властивості органічних речовин. Розвивати вміння робити висновки, виходячи з результатів хімічного експерименту. Створити умови для саморозвитку на самореалізації учнів. Виховувати почуття толерантності, потреби у пізнанні для одержання успіху.

Хід заняття

І. Організаційна частина

ІІ. Актуалізація опорних знань

1. Вкажіть формулу оцтової кислоти:

 

2. Укажіть загальну формулу насичених одноосновних карбонових кислот

 

3. Назвіть кислоту, формула якої СН3 – СН – С = О

І І

СН3 ОН

а) 1-метил-пропінова

б) 2-метилпропінова

в) пропанова

г) оцтова

4. Укажіть ряд кислот, в якому наведені тільки карбонові одноосновні кислоти:

а) карбонатна, хлоридна, мурашина, сульфатна

б) силікатна, оцтова, пропіонова, сульфітна

в) оцтова, пропіонова, бутанова, пектинова

г) гексанові, сульфідна, метанова, хлорид на.

5. Позначте фізичні властивості оцтової кислоти:

а) не має запаху

б) нелетка

в) летка

г) розчинна у воді

 

6. Укажіть формулу 2-хлоропропінової кислоти:

 

ІІІ. Мотивація

Вчитель ставить проблему: Як пов’язана будова речовини з властивостями.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Етап 1

Учні об’єднуються в три початкові групи

Кожна група одержує свою назву.

Завдання

І група. Вивчити взаємодію оцтової кислоти з індикаторами та електролітогенну дисоціацію. Записати рівняння реакції.

ІІ група Вивчити взаємодію оцтової кислоти з металами та лугами. Написати рівняння реакції.

ІІІ група Вивчити взаємодію оцтової кислоти з солями та спиртами. Записати рівняння реакцій.

Етап ІІ Учні об’єднуються в експертні групи так, щоб до кожної групи ввійшли учні, з кожної початкової групи. Кожен учасник надає одержану в початковій групі інформацію решті учнів. Експертна група аналізує рівень засвоєння вивченого матеріалу.

Етап ІІІ Учні повертаються до початкових груп, щоб поділитися знаннями, одержаними в експертних групах. Потім всі опрацьовують матеріал про застосування оцтової кислоти

V. Закріплення вивченого матеріалу.

Фронтальна бесіда. Вчитель пояснює про взаємний вплив атомів у молекулах карбонових кислот. Повторення правил ТБ під час роботи з кислотами.

Виконання лабораторних робіт 9,10.

 

VІ. Підведення підсумку.

1. Рефлексія.

– Що нового дізналися на уроці

– Що виявилося складним?

– Що вимагає додаткового обговорення?

2. Домашнє завдання. Вивчити § з підручника

Застосуй свої знання:

1) Наведіть рівняння реакції горіння 2-метилбутанової кислоти; 2, 3, 4, – тригідроксобутанової кислоти.

2) У трьох пробірках під номерами містяться розчини гліцерину, сульфатної та оцтової кислоти. Як їх розрізняти дослідним шляхом? Складіть план розпізнавання й опишіть можливі спостереження.

3) Скільки грамів етилацетату можна добути із 120 г оцтової кислоти та 130 г етанолу. Якщо вихід складного естеру становить 90٪?

4) Напишіть рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити такі перетворення: СН4 → НСОН → СН3ОН → СН3Сl→ C2Н6 → С2Н5ОН → СН3СООН

5*. Обчисліть масу кальцій карбіду, що містить 10٪ домішок, яку необхідно використати для отримання 150кг оцтової есенції (масова частка кислоти 70٪). Відомо, що масова частка виходу речовин на кожній стадії становить 80٪.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

47 (46.9 KiB, Завантажень: 36)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,837sec