Хімічні властивості ненасичених вуглеводів

Тема: Хімічні властивості ненасичених вуглеводів.

Мета: Ознайомитися з хімічними властивостями етилену і ацителену. Розкрити механізми реакції приєднання. Вдосконалити вміння складати рівняння хімічних реакцій між органічними та неорганічними речовинами, здійснювати хімічні перетворення. Формувати навички практичної роботи з хімічними реактивами, дотримуючись правил техніки безпеки. Формувати вміння працювати в групах, парах самоосвітню компетентність з допомогою самоаналізу. Виховувати в учнів зацікавленість у досягненні позитивних результатів.

Хід уроку

І. Організаційна частина.

ІІ. Активізація опорних знань.

Інтерактивна технологія «Мікрофон».

Вчитель читає тести, учень-помічник підходить з мікрофоном до учнів класу, які дають відповіді з метою підготовки до ЗНО.

1. Вкажіть найпростіший насичений одновалентний радикал:

а)етил; б)вініл; в)феніл; г) метил.

2. Визначте загальну формулу сполук, гомологічного ряду, представником якого є бутен: а)CnH2n-2б)СН; в)СН.

3. Вкажіть сполуки, в молекулах яких містяться подвійні зв’язки:

а)алкани; б)алкени; в) алкіни; г)циклоалкани;

4. Вкажіть представник гомологічного ряду етилену:

а)С6Н12; б)С6Н10; в)С6Н14; г)С2Н4;

5. Тип зв’язку в молекулі ацителену:

а)подвійний; б)одинарний; в)потрійний;

6. Для насичених вуглеводів (алканів) характерною є реакція:

а) заміщення; б)приєднання; в)полімеризації; г)обміну;

ІІІ. Мотивація.

Вчитель ставить учням проблему: як на основі набутих вами знань передбачити властивості алкенів та алкінів.

ІV. Вивчення нового матеріалу (метод «Знаю – хочу довідатися – учуся»)

Учні об’єднуються в пари і обговорюють один з одним все, що відомо про алкени і алкіни.

Вчитель записує на дошці таблицю

Що ми знаємо?

 

Що хочемо довідатися? Що ми довідалися?

 

Кожна пара висловлює свої міркування щодо теми і записує в першій графі. Якщо учні не впевненні в своїх знаннях то ця інформація записується в другій графі.

Робота учнів у групах:

І група – Дослідити реакцію окиснення етилену й ацителену.

ІІ група – Порівняти реакції приєднання водню, бром оводню до етилену й ацителену.

ІІІ група – Дослідити, як хімічним шляхом можна відрізнити ненасичені вуглеводні від насичених.

Кожна група робить висновок і записує в третю графу.

Вчитель звертає увагу на питання другої графи. Чи знайшли учні відповідь на запитання про що хотіли довідатися.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

Вчитель: В чому ж полягає різниця хімічних властивостей насичених і ненасичених вуглеводнів? Як ви вже зрозуміли, що будова і властивості тісно пов’язанні між собою. А де це можна використати, ми дізнаємось, здійснивши ланцюжок перетворень.

Робота в парах

а) СН4 →С2Н2 →С2Н4 →С2Н6 →СО2

б) етан → етил → 1,2-дихлор етен.

в) С → СН4 →С2Н2 →С2Н6 →С2Н5Сl

1. Обчислити, який об’єм водню (н.у ) приєднається до 25л. ацителену(н.у.)

2. Обчислити, скільки літрів карбон (ІV) оксиду виділиться при згорянні 85 л. пропану (н.у.)

г) кальцію карбід → А → етан → етанол → Б.

Використовуючи хімічні властивості, можна проводити різні обчислення.

Робота в групах

ІІІ група – Чи вистачить 120 л. етану для одержання 250 кг. етилового спирту?

VI. Підведення підсумків. Оцінювання.

VII. Домашнє завдання.

VIII. Рефлексія

Чи задовольняють ваші знання з даної теми вашим потребам?

Так Ні Частково

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

39 (14.5 KiB, Завантажень: 36)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,310sec