Хімічні властивості кисню: взаємодія з вугіллям, сіркою, фосфором

Тема. Хімічні властивості кисню: взаємодія з вугіллям, сіркою, фосфором.

(Демонстрації: спалювання неметалів.)Реакція сполучення.

Мета. Закріпити і розширити знання про хімічні реакції, розвивати вміння  складати хімічні рівняння; розвивати навички робити висновки, виходячи  з результатів хімічних експериментів; ознайомити учнів з хімічними  властивостями кисню; стимулювати пізнавальну діяльність, розвивати  інтерес до предмета, формувати вміння швидко і чітко формулювати свої  думки, логічно викладати їх, обстоювати свою точку зору.

Обладнання та матеріали. Періодична система хімічних елементів

Д.І.Менделєєва; лабораторний штатив із тримачем, лапка, пробірка з  газовідвідною трубкою, хімічна ложка, шпатель, щипці; калій перманганат, деревне вугілля, сірка, фосфор, залізні ошурки, магнієва стрічка.

Методи та прийоми роботи: бесіда, розповідь, робота з опорною схемою,  самостійна робота, практичні.

Тип уроку. Комбінований.

Девіз : Найдавніша на планеті,

Поміж всіх наук – цариця,

Хіміє , ти наша

Вірна помічниця.

Завдання для уроку.

Перевір себе, що ти знаєш про Оксиген та кисень.

Ознайомся із хімічними властивостями кисню.

Взаємодія з неметалами.

Взаємодія з металами.

Взаємодія зі складними речовинами.

Виведи визначення реакції сполучення.

Узагальнюй і систематизуй свої знання, виконуючи завдання із учнівської сторінки, завдань для самоконтролю.

Хід уроку.

І. Організаційний момент.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

1)Добери необхідні продукти реакції із ряду хімічних сполук для відповідних рівнянь хімічних реакцій:

а) KMnO4 = ? + ? + ? ;

б) Н2О2 = ? + ? ;

в) КСlO3 = ? + ? ;

Ряд : КСl; MnО2; К2 MnО2; Fe2O3; Н2О; НСl; NaCl; О2;

2) Навести приклади реакцій розкладу.

3)Пояснити використання каталізаторів.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

 

 

1)Взаємодія кисню з металами.

Запам’ятай !Не реагує з Au, Pt.

!Al, Cr – захисна плівка оксиду за звичайних температур запобігає  корозії металу.

Me + O2 → MexOy← оксид.

Mg + O2 → MgO ← магній оксид.

2 Mg + O2 = 2MgO

3Fe + 2O2 = Fe3O4 ← ферум оксид (залізна окалина).

4Na + O2 = 2Na2O ← натрій оксид.

Демонстрація ( віртуальна лабораторія).

Взаємодія магнію з киснем. Стрічка магнію нагрівається в полум’ї спиртівки. Під час обговорення досліду слід звернути увагу на дуже яскравий спалах. Ця реакція – одна з небагатьох реакцій, у результаті якої майже вся енергія виділяється у вигляді світла.

2)Взаємодія кисню з неметалами.

Демонстрація №15.

  1. Взаємодія кисню із сіркою.
  2. Взаємодія кисню із фосфором.
  3. Горіння вугілля в кисні.

( віртуальна лабораторія).

!Запам’ятай: неметал + кисень → оксид

S + O2 = SO2 ← сульфур (IV) оксид.

4P + 5O2 = 2P2O5 ← фосфор (V) оксид

С + О2 = СО2 ← карбон (IV) оксид

3)Взаємодія із складними речовинами.

?Пригадай. Які речовини називаються складними?

Демонстрація (Віртуальна лабораторія.)

1.Горіння метану. (CH4 + 2O2 → CO2 + 2H2O)

2.Горіння цукру.

C12H22 + 12O2 → 12CO2 + 11H2O.

Пригадай: Метал + кисень → ?

Неметал + кисень → ?

Запам’ятай ! 1. Проста речовина + проста речовина → складна речовина.

2. Оксиди – це складні речовини, утворені двома елемента ми, одним з яких обов’язково є Оксиген.

3. Реакція сполучення – це реакція, в результаті якої з кількох вихідних речовин (простих чи складних) утворюється одна складна речовина.

ІV. Узагальнення і систематизація знань.

Учнівська сторінка.

  1. Написати формули оксидів металів і неметалів: Cu (II), P (V), S (VI), N(V), Cr (VI), Cu (I), Cl (VII).
  2. Вибрати формули оксидів: H2SO4; SO3; Mg(OH)2; CO2;CaCO3; Al(OH)3;SiO2; H3PO4.
  3. Встановити відповідність:

а) P + O2 =                    1) SO2

б) Ca + O2 =                           2) P2O5

в) Li + O2 =                            3) Li2O

г) S + O2 =                   4) CaO

4. Натрій кількістю речовини 1,6 моль згорів в атмосфері кисню. Яка кількість речовини кисню витратилася?

5. Напишіть рівняння реакцій, покладених за схемою , розставте коефіцієнти:

Na Ba

Ca + О2 → K + О2 →

Al Cr

P N2

V.Домашнє завдання.

1. Опрацюй матеріал у підручнику.

2.Дай відповіді на запитання.

2.1. Які речовини називають оксидами?

2.2.Які реакції називають реакціями сполучення?

2.3.Де у побуті можна зустріти процеси, що відбуваються у вигляді реакцій розкладу, сполучення?

3.Виконай вправи.

3.1. Напиши рівняння хімічних реакцій між киснем та сіркою, ртуттю, фосфором , міддю, кальцієм, літієм, вуглецем.

3.2.Розвяжи задачу.

71г фосфор (V) оксиду містить 31г фосфору і 40г Оксигену. Які масові частки елементів у сполуці?

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,605sec