Хімічні властивості бензену

Тема уроку: Хімічні властивості бензену.

Цілі уроку: вивчити хімічні властивості бензену; показати залежність хімічних властивостей бензену від його будови на прикладі реакцій заміщення, приєднання, окиснення; удосконалювати навички учнів складати хімічні рівняння реакцій між органічними й неорганічними речовинами; повторити правила безпечної роботи з органічними речовинами.

Обладнання та реактиви: штатив з пробірками, спиртівка, розчин калій перманганату, бензену, бромна вода.

Тип уроку:   комбінований.

Хід уроку

І. Організація класу

 ІІ. Перевірка письмового домашнього завдання

 ІІІ. Актуалізація опорних знань

 

Бесіда

  • Як було відкрито бензену?

 

  • Чому вчені тривалий час не могли встановити формулу бензену?

 

 

  • Коли і ким було запропоновано формулу бензену, якою користуються досі?

 

  • У чому полягає особливість будови молекули бензену?

 

  • Описати фізіологічну дію бензену на організм людини.

 

  • Навести фізичні властивості бензену.

 

ІV. Мотивація навчальної діяльності

 

На минулому уроці ми вивчили особливості будови молекули бензену, з’ясували, які фізичні властивості має ця речовина, біологічну дію бензену. Але ця речовина має також особливі хімічні властивості, які ми сьогодні розглянемо.

 

V. Вивчення  нового матеріалу

 

Отже до хімічних властивостей бензену належать такі:

 

1. Бензен і бензольне ядро стійкі до дії окисників.

У цьому можна переконатись, провівши реакцію між бензеном і калій перманганатом

 

 

2. Бензен на повітрі горить кіптявим полум’ям, а в кисні згоряє до СО2 і Н2О:

6Н6 + 15О2 = 12СО2  + 6Н2О

 

3. Реакції заміщення

а) Взаємодія з бромом:

FeCl3, t0

+ Br2                                                                                          Br  + HBr

 

 

Бромбензен (безбарвна рідина, tкип= 156 0С)

 

б) Нітрування:

Н2SO4, t0

+ Н О-NО2                                                         NO2 + Н2О

Нітробензен (світло-жовта рідина, отруйна)

 

в) Сульфування:

 

 

SO3

+ Н24                                                                                                 __ 3Н +Н2О

250C

 

 

Бензенсульфокислота (сильна кислота)

 

г) Алкілування (реакція Фріделя—Крафтса):

__

 

 

AlCl3

+ СН3Сl                                                     СН3 + НСl

Толуен

 

4. Реакції приєднання.

 

а) Гідрування:

 

 

Ni

+ 3Н2                          

 

 

Циклогексан

б) Приєднання хлору:

H      Cl

Cl                                     H

C

hv H       C                  C       Cl

+ 3 Сl2                                                                                                   H

Cl       C                  C

H                                        Cl

C

 

 

Cl      H

1, 2, 3, 4, 5, 6,- гексахлороциклогексан (гексахлоран)

 

5. Часткове окиснення:                                         O

V2O5           H             C        C

+ [O2]                                                  O     + H2

H        C        C

O

 

Малеїновий ангідрид

 

Отже, бензен вступає як у реакції приєднання, так в і реакції заміщення. Реакції приєднання в нього відбуваються важче, ніж у ненасичених, а заміщення—легше, ніж у насичених вуглеводнів. Така поведінка бензену обумовлена електронною будовою його молекули.

 

VІ. Закріплення вивченого матеріалу

 

1.Написати рівняння реакцій, що лежать в основі схеми:

нітробензен

 

етин                бензен

1, 2, 3, 4, 5, 6,- гексахлороциклогексан

 

2. Розв’язати задачу

 

Згорів вуглеводень масою 2, 3 г. Утворилось 3, 92 л вуглекислого газу й 1,8 г води. Відносна густина пари вуглеводню за азотом становить 3,286. знайти молекулярну формулу сполуки.

 

VІІ. Підбиття підсумків уроку й оголошення оцінок

 

VІІІ. Домашнє завдання

 

  • Опрацювати відповідний параграф

 

  • Виконати завдання та вправи до нього

 

 

  • Підготувати додатковий матеріал на тему «Хімічні властивості бензину»

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Конспект Him 11 (18) (22.3 KiB, Завантажень: 45)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

презентацыя Him11 (18) (1.1 MiB, Завантажень: 15)

завантаження...
WordPress: 22.95MB | MySQL:26 | 0,315sec