Хімічні властивості амінів

Тема: Хімічні властивості амінів.

Мета: на основі знань про будову амінів навчити учнів передбачати хімічні властивості амінів; розвивати навики та вміння при складанні хімічних реакцій; виховувати самостійність.

Обладнання: слайди

Тип: комбінований

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

Робота над тестами

І варіант

1.     Назвіть за систематичною номенклатурою речовини:

а)      СН3-СН(С2Н5)-СН(С2Н5)-СН2(NH2)

 

б)     С3Н7 ─ СН(NH2) – СН(СН3) – СН3

2.     Складіть напівструктурні формули речовин:

а)     1-аміно-4-етилгептан;

б)     5-аміно-4-етил-2-метшігептанова кислота.

ІІ варіант

1.     Назвіть за систематичною номенклатурою речовини:

а)     СН2(NH2)  – СН2 – СН(СН3)  – СН3

б)     СН2-СН(NH2)  -СН(С2Н5)-СН3

2.     Складіть напівструктурні формули речовин:

а)     5-аміно-2,3-диметилпентанова кислота;

б)    амінометан.

Обговорення результатів роботи і оцінювання роботи учнів.

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Закінчіть рівняння реакцій (учні записують рівняння на одній половині дошки)

NH3 + H2O →

NH3 + HCl →

NH4Cl ↔

NH4Cl + NaOH →

 

IV.Вивчення нового матеріалу

А тепер ми постараємося записати рівняння реакцій на другій половині дошки знаючи, що аміни повторюють хімічні властивості амоніаку, оскільки вони є його похідними.

CH3NH2 + H2O → CH3NH3OH

(CH3)2NH + H2O → (CH3)2NH2OH

(CH3)3N + H2O → (CH3)3NHOH

Оскільки аміни мають основні властивості (приєднують протон), їх часто називають органічними основами. Так само, як і амоніак, аміни взаємодіють з кислотами утворюючи солі. (Учні з допомогою вчителя по черзі записують рівняння реакції на дошці)

 

CH3NH2 + HCl →

(CH3)2NH + HCl →

(CH3)3N + HCl →

 

Солі амінів, як і солі амонію, являють собою кристалічні речовини розчинні у воді. Водні розчини їх проводять електричний струм, тому що добре дисоціюють на йони. (учні записують рівняння)

 

(CH3)2NH2Cl ↔

 

Під дією лугів із солей амінів виділяють аміни

 

CH3NH3Cl + NaOH ↔ CH3NH2 + NaCl + H2O

На відміну від амоніаку, аміни горять на повітрі

4 CH3NH2 +9O2 → 4CO2 + 2N2 + 10H2O

Вступають у реакцію заміщення

 

CH3NH2 + Cl2 → CH2NH2 + HCl

‌ │

Cl

Подібність властивостей аміаку і амінів пояснюється їх електронною бу­довою. Як відомо, молекули амоніаку і амінів містять нітроген з вільною неподіленою електронною парою. При розчиненні у воді між атомом нітрогену і протонами води виникає ко­валентний зв’язок за донорно-акцепторним механізмом Так пояснюється утворення основ і солей амінів.

Оскільки нітроген більш електронегативний елемент, ніж карбон, то зв’язую­ча електронна хмара зміщена до нітрогену. В результаті електронна густина на атомі нітрогену збільшується і він міцніше утримує протон. У цьому випадку зв’я­зок гідроксильної групи слабшає, вона стає менш рухливою, що приводить до посилення основних властивостей амінів порівняно з амоніаком. За силою основності метиламіни і аміак розміщуються у ряд: (СН3)3N > (СН3)2NH  > СНNН2> NН3.

 

Добування амінів

 

– із спиртів

CH3OH + NH3 → CH3NH2 + H2O  при температурі 4000 С і каталізаторі Al2O3

– із галогенопохідних

R─Cl + NH3 + NaOH → R─ NH2 + NaCl + H2O

VI. Узагальнення і систематизація знань

  1. Чому аміни називають органічними основами?
  2. Як здійснити такі перетворення:

CH4 → CH3Cl → CH3NH2→ CH3NH3OH

V. Підбиття підсумків уроку

1. Оцінювання учителем роботи класу та окремих учнів.

2. Аргументація виставлення балів.

VІ. Домашнє завдання

Опрацювати параграф підручника. Виконати завдання.

Задача. При спалюванні аміну масою 0,62 г утворилися карбон(ІV) оксид
масою 0,88 г, вода масою 0,9 г та азот. Відносна густина парів аміну за
азотом становить 1,11. Визначте формулу аміну. (CH3NH2)

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Конспект Him 11 (48) (18.1 KiB, Завантажень: 25)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

презентацыя Him11 (30) (83.0 KiB, Завантажень: 8)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,320sec