Хімічні властивості алканів

Тема уроку: Хімічні властивості алканів. Дем. 1, 3.

Цілі уроку: розглянути хімічні властивості алканів, довести, що для них      характерні реакції заміщення; установити причинно-наслідкові зв’язки між будовою речовини і її властивостями.

Обладнання й матеріали: гексан, парафін, розчини бромної води, кислоти, лугу, калій перманганату, хімічні склянки або штатив з пробірками.

 Базові поняття й терміни: окиснення повне й часткове, термічний розклад, галогенування.

Тип уроку: комбінований.

Хід уроку

І. Організаційний етап

 

ІІ. Перевірка домашнього завдання

 

ІІІ. Актуалізація опорних знань

Диктант.

Напишіть молекулярні формули алканів: бутану, метану, пропану, етану, декану, гептану, пентану, гексану, октану, нонану.

 

Бесіда.

1)    Що спільного в будові метану і його гомологів? Чи будуть подібними хімічні властивості метану і його гомологів?

2)    Які хімічні властивості ви можете припустити у гомологів метану?

 

IV. Вивчення нового матеріалу

 

Хімічні властивості алканів: горіння, термічний розклад, галогенування, відношення до кислот, окисників.

 

Індивідуальне завдання.

Завдання виконується двома учнями біля дошки: один з них пише хімічні властивості метану, другий — хімічні властивості етану: горіння, термічний розклад, галогенування. Властивості метану і його гомологів повинні бути подібними. Учитель підкреслює, що загальною властивістю алканів є їх горючість і здатність до реакцій заміщення (галогенування).

 

Демонстрації.

Демонструється взаємодія гексану і парафіну з бромною водою, розчинами кислоти, лугу,ỵỵ калій перманганату. При змішуванні цих речовин за звичайних умов хімічної взаємодії не відбувається. Учитель відзначає, що ці експерименти доводять відносну хімічну інертність алканів.

 

Опорний конспект уроку

 

Хімічні властивості алканів

 

Властивості

Умови

Рівняння реакцій

 1. горіння

 

  СnH2n+2 + x O2 → y CO2 + z H2O
     2. хлорування (реакція заміщення) hν, сильне освітлення               hν

СnH2n+2 →    СnH2n+1 Сl + HCl

Поступово заміщуються атоми Гідрогену.

 1. термічний розклад

 

t0 > 1000 0C C3H8 → 3C + 4H2
4.відщеплюють водень (реакція дегідрування)

 

t0, каталізаторNi СН3 ─ СН2 ─ СН2 ─ СН3

СН2 = СН ─ СН2 ─ СН3 + Н2

Стійкі до дії кислот, лугів, сильних неорганічних окисників

 

Алкани складу С2 ─ С вступають в реакції дегідрування

 

Алкани складу С4 ─ С ізомеризуються

Н3С─ СН2 ─ СН2 ─ СН3 → Н3С─ СН ─ СН3

СН3

бутан                                        ізобутан

 

V. Закріплення й узагальнення знань

 

Самостійна робота з використанням опорного конспекту.

 

Клас ділиться на чотири групи. У кожній групі є учень, який виконує роль вчителя: допомагає, контролює виконання самостійної роботи.

Завдання

Група 1

 1. Напишіть рівняння хлорування етану до утворення гексахлоретану.
 2. Складіть рівняння горіння пропану і гексану.

Група 2

 1. напишіть чотири стадії хлорування пропану.
 2. Складіть рівняння горіння пентану і гептану.

Група 3

 1. Унаслідок нагрівання до 1000С у присутності безводного алюміній хлориду алкани ізомеризуються. Запишіть рівняння реакцій ізомеризації пентану.
 2. Закінчіть рівняння реакцій заповнюючи пропуски.

світло

а) СН3 ─ СН3 + ____________                             ___________ + НВr

 

б) _________ +   Сl2                                       СН3─ СН ─ СН +  _____

Сl

Група 4

(Завдання для слабко підготовлених учнів)

 1. Закінчіть речення:
 • Реакція приєднання у алканів ________, тому що __________ .
 • Розчин калій перманганату та бромної води на алкани ______ .
 1. Напишіть назви алканів, виражених формулами:

СН3

а) СН─ СН2                                              б) СН─ СН2

│        │                                                      │

     СН3     СН3                                                  СН3

 

      в)  СН3 ─ СН─ СН2 ─ СН2                     г) СН3                            СН3

                                                                            │                                 │

                                               СН3                          СН─ СН2 ─ СН2 ─ СН2

 

Після виконання самостійної роботи лідер групи сам або хтось із членів групи коментує виконання завдання. Завдання аналізуються, перевіряються вчителем та учнями.

 

Учні доходять до таких висновків:

 

 1. Для алканів характерна реакція заміщення атомів Гідрогену на інші атоми або групи атомів.
 2. У реакціях заміщення водень ніколи не виділяється, а утворюється галоген оводень.
 3. Заміщення в алканів іде в першу чергу по менш гідрогенізованому атому Карбону.
 4. Реакція приєднання в алканів не відбувається, тому що всі валентності атома Карбону насичені.
 5. Розчини калій перманганату та бромної води на алкани не діють.

 

І на останньому етапі уроку учням пропонується перевірити свої знання.

 

1. Як пояснити той факт, що метан та його гомологи проявляють подібні властивості?

2. Які властивості гомологів метану відмінні від властивостей самого метану?

 

VI. Підбиття підсумків уроку

 

VII. Домашнє завдання

 

 • Вивчити параграф
 • Виконати завдання до нього
 • Скласти п’ять структурних формул неорганічних речовин

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Конспект Him 11 (9) (19.1 KiB, Завантажень: 41)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

презентацыя Him11 (9) (183.0 KiB, Завантажень: 20)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,344sec