Хімічні рівняння

Тема: Хімічні рівняння.

Мета: Закріпити знання про складання формул бінарних речовин за валентністю, закон збереження маси речовини; дати уявлення про хімічні рівняння як умовний запис хімічних процесів ;пояснити правила складання рівнянь хімічних реакцій, підбору коефіцієнтів; формувати навички роботи з комп’ютером, здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, отримувати інформацію, оперувати нею;виховувати культуру спілкування, вміння висловлювати свої думки.

Обладнання та матеріали: ПС хім. .елементів ;комп’ютери.

Базові поняття і терміни: Атом, молекула, коефіцієнт.

Тип уроку: комбінований (з використанням елементів роботи на комп’ютері).

Девіз уроку:(Висвітлити на комп’ютері) „Успіх-це 1% везіння та 99% потіння”( Том Едісон)

Хід уроку.

І.Організаційний момент.

Том Едісон – один із перших геніїв Америки. Лише в Америці йому було видано 1093 патенти. Щоб знайти матеріал для спіралі електричної лампочки, він із своїм помічником здійснив 600 дослідів, заповнив 200 записних книжок – і знайшов те, що шукав. Пізніше він сказав :”Успіх –це 1% везіння і 99% потіння”. Ці слова будуть девізом нашого уроку. Я бажаю вам і собі успішного уроку.

ІІ .Актуалізація опорних знань.

Дітям пропонуються завдання на складання хімічних формул бінарних сполук за валентністю( 2 варіанти).Після виконання завдання йде взаємоперевірка, а потім звіряються відповіді із відповідями, що висвітлені на компютері. Діти оцінюють свою роботу( картка контролю і самоконтролю).

Завдання .

І Варіант. Скласти формули сполук: а) ферум (ІІІ) оксиду;б) барій сульфіду; в) сульфур (VІ) хлориду; г)калій броміду ; д) силіцій (ІV) оксиду; е) натрій флуориду.

ІІ. Варіант. Скласти формули сполук: а) літій сульфіду; б) хром (ІІІ) хлориду; в)ферум(ІІІ) сульфіду; г) кальцій оксиду; д)алюміній йодиду, е) фосфор (V) оксиду.

Діти , ми з вами вивчали один із законів хімії – закон збереження маси речовини.

Бесіда. 1.Ким і коли був відкритий цей закон?

2.Сформулюйте його.

3.У чому полягає суть хімічної реакції з точки зору закону збереження маси речовини? (- речовини не зникають безслідно і не виникають з нічого ,під час реакції йде перерозподіл атомів і утв. нові речовини.)

На основі закону збереження маси складаються рівняння хімічних реакцій. А от як складаються ці рівняння ми будемо вивчати сьогодні. Мотивація теми. Для чого нам це потрібно? Багато задач з хімії розв’язуються за рівняннями реакцій, а якщо неправильно написане рівняння ,то розв’язок задачі буде неправильним. А під час тематичного оцінювання завжди будуть задачі. Отже , тема уроку……….

ІІІ .Вивчення нового матеріалу. Пояснення вчителя. Ми попрацюємо із комп’ютером.( Йде вивчення матеріалу .Працюють групами)

Бесіда. Про що ви дізналися?(Що наз. рівнянням, реагенти і продукти, схема реакції, рівняння реакції, сума атомів до р-ї повинна = сумі атомів після р-ї).

Отже, ви спостерігали як утворюється молекула натрій хлориду.

Na + Cl 2 → NaCl – схема Na + Cl2= NaCl – рівняння.

А чи може бути = якщо до реакції було 2 атоми хлору, а після стало -1 атом? Отже потрібно урівняти, або розставити коефіцієнти, щоб сума атомів до реакції = сумі атомів після реакції. Як це робиться?(Відкриваю на комп’ютері „Алгоритм урівнювання хімічних рівнянь”)

Коефіцієнт ставимо перед формулою. Починаємо урівнювати з того елемента ,атомів якого більше. Оксиген завжди урівнюємо останнім і робимо за ним перевірку.

Якщо до реакції 3 атоми ,а після 2, то шукаємо спільне кратне:КСІО3 = КСІ +О2

Якщо атоми даного елемента знах. в різних формулах-їх сумуємо .Якщо вони до реакції в двох формулах, а після в одній , то пробуємо подвоїти(краще починати з продуктів) Fe Cl 2 +Cl2 = FeCl3

Якщо виходять не цілі числа, то всі коефіцієнти збільшуємо у 2 рази.

С2 Н6 + О2 = СО22О

Якщо є однакові групи до і після реакції, то можна урівнювати групами.

NaOH + AlCl3 = Al(OH)3 +NaCl

Отже, ми склали алгоритм (сукупність дій або правил для розв’язування певної задачі). Спробуємо урівнювати.

ІУ. Закріплення знань. До дошки викликаються учні.1)Під час знепритомніння дають понюхати нашатирний спирт-водний розчин аміаку. Аміак утворюється так: N2 + H2 = NH3

2)Кожен не раз у житті запалював сірник: (на коробці-фосфор +скло +клей, а на сірнику-КСІО3 ) P +KClO3 =KCl +P2 O5

3)Горить метан: СН4 + О2 = СО2 + Н2О

4)Вам відомий вислів „кислотні дощі”: падає дощ, що містить краплинки кислоти, наприклад, нітратної N2 O5 +H2 O =HNO3

5)Сумарне рівняння фотосинтезу: СО22О = С6Н12О6 + О2

6)Спиртове бродіння: С6Н12О6 = С2 Н5ОН +СО2

7)Під час виплавляння сталі виділяється шлак. СаО +Р2 О5 =Са3(РО4)2

Дальше йдуть рівняння за потребою, але без коментарів.(Де є спільні групи атомів).( На додатку записати)

Якщо зрозуміли, то пропоную конкурс „хто першим скаже „еврика”. Це робота з комп’ютером. Дано вісім прикладів на урівнювання. Лідер слідкує за роботою групи, керує процесом.

Самооцінка і оцінка роботи. А тепер ви маєте оцінити свою роботу на уроці .Вашу роботу оцінює група.

(Якщо є час-пропонується коротка самостійна робота на картках, які збираються „Я так люблю 12”) .

У.Домашнє завдання. ( Приклади рівнянь на урівнювання)

УІ. Підсумок уроку.

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,766sec