Хімічні формули. Валентність елементів

Тема: Хімічні формули. Валентність елементів.

Мета: На основі знань про прості та складні речовини, про символи хімічних елементів, навчити записувати і вимовляти якісний та КІЛЬКІСНИЙ склад речовин за формулою.

Дати поняття про валентність як про властивість атомів хімічних елементів.

Розвивати пізнавальну активність учнів, вміння аналізувати.

Виховувати почуття колективізму під час роботи в групах.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

Обладнання: періодична система хімічних елементів.

Девіз:

“Головний секрет життя ось який: одна людина –нуль, разом тільки – люди.”

Д.І. Менделєєв.

Хід уроку

І. Організаційна частина.

ІІ. Актуалізація опорних знань

Фронтальне опитування.

  1. Які речовини називаються простими?
  2. Наведіть приклади простих речовин, які вам відомі
  3. Які речовини називаються складними
  4. Наведіть приклади відомих вам складних речовин
  5. В чому різниця між складними речовинами і сумішами

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

 

Як ви вже знаєте, відомо дуже багато хімічних речовин. Кожна з них має свої особливості, про які ми вже згадували. Крім того, кожна речовина складається з певних елементів. Тому, користуючись символами хімічних елементів, можна ,,,записати формулу будь якої речовини. Елементи мають також свої секрети. Вони з’єднаються між собою в певних кількостях.

IV. Вивчення нового матеріалу.

Пояснення з елементами бесіди.

Саме тому для елементів характерність така властивість як валентність. Щоб успішно засвоїти матеріал уроку, ви повинні навчитися оперувати такими поняттями:

Індекс – число, яке вказує на кількість атомів кожного елемента і записується внизу справа біля елемента.

Коефіцієнт – число яке вказує на кількість молекул речовини або окремих атомів, записується перед формулою речовини.

Валентність – властивість атомів хімічних елементів з’єднуватися з певною кількістю атомів тих самих або інших елементів.

То що ж таке хімічна формула? Учні пропонують свої твердження. Зробивши певні корективи, виводиться означення хімічної формули.

Хімічна формула – це умовний запис складу речовини за допомогою хімічних символів та коефіцієнтів.

Наводяться приклади формул простих і складних речовин:

H2O, O2, Cl2, NaCl, C6H12O6, H2SO4, CO2, Na, Zn, N2, HCl, CaCO3.

В чому секрет написання хімічної формули? Учні пропонують свої судження. Учитель коригує і узагальнює. Таким чином, щоб записати хімічну формулу речовини, необхідно знати, які елементи і в яких кількостях входять до її складу.

Вчитель з учнями характеризують кожну з наведених формул.

Крім того щоб записати формулу речовини, необхідно вміти прочитати її.

Попробуйте прочитати формули речовин, враховуючи, що групи атомів можуть повторюватися, тому необхідно читати «двічі», «тричі»:

H2CO3, 4Mg, 5NaNO3, KOH, CuSO4, Al2(SO4)3, Na2O, Fe2O3, 3ZnCl2, Fe(NO3)3, Cu(OH)2, 2O2, 2Cl.

Що показує хімічна формула?

 

 

 

Хімічні речовини не існували б, якщо б атоми не мали такої цікавої властивості як валентність. За її допомогою атоми утримують один одного і тому існують речовини, а не поодинокі атоми. Проаналізуйте формули:

HCl, H2S, PH3, CH4.

Висновок: атоми Хлору, Сульфуру, Фосфору, Карбону здатні приєднувати певну кількість атомів Гідрогену. За одиницю валентності беруть валентність атома Гідрогену, який завжди одновалентний. Оксиген завжди двовалентний.

V. Закріплення вивченого матеріалу.

 

1. Фронтальне опитування учнів.

2. Розвязування завдань, коментовано біля дошки, індивідуально, в парах.

Проводиться самоконтроль і взаємоконтроль.

а) Запишіть за допомогою формул та коефіцієнтів:

  • Молекулу кисню, що складається з двох атомів Оксигену.
  • Три молекули азоту, кожна з яких складається з двох атомів Нітрогену.
  • Молекулу ортофосфатної кислоти, до складу якої входить три атоми Гідрогену, атом Фосфору, чотири атоми Оксигену.
  • П’ять молекул води.
  • Три окремих атоми Гідрогену.

б) Молекула речовини складається з 12 атомів Карбону, 22 атомів Гідрогену і 11 атомів Оксигену. Записати формулу цієї речовини, вказати кількісний і якісний склад її.

в) Яку інформацію несуть записи: 5O2, 5O, 4S, 3P2O5, Al2(SO4)3.

 

VI. Підведення підсумків.

 

VII. Домашнє завдання.

Перевір себе:

1. Що означають записи: HNO3, 2Cu3(PO4)2, 3P2O5, 4N2, P, 3H.

2. Заповни таблицю.

Формула і назва речовини

Склад молекул речовини

Проста чи складна речовина

Кількісний

Якісний

Рефлексія.

Я іду з уроку із….

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,316sec