ГЕОМОРФОЛОГІЧНА БУДОВА. ГЕОМОРФОЛОГІЧНА КАРТА УКРАЇНИ. ЗАКОНОМІРНОСТІ ПОШИРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОРМ РЕЛЬЄФУ І ТИПІВ РЕЛЬЄФУ

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки:

 • Аналізувати зв’язок основних форм рельєфу і тектонічних структур
 • Аналізувати фізичну, геологічну, тектонічну, карту геоморфологічної будови
 • Називати, показувати на карті і характеризувати основні форми рельєфу України
  • Наводити приклади поширення основних типів і форм рельєфу

Обладнання: підручник, атласи, мультимедійна презентація теми в схемах, електронний атлас «Географія України» , карти

Ключові поняття:

 • Орографія
 • Типи рельєфу
  • Геоморфологічні процеси (карст, абразія, суфозія, ерозія, денудація та ін. )

Хід уроку:

1 урок.

І. Організаційна частина.

ІІ. Створення ситуації успіху Тест Чи вірне твердження? + –

 

 1. Рельєф – це сукупність усіх нерівностей земної поверхні
 2. 70% території України займають височини.
 3. сучасний рельєф України зумовлений будовою і складом земної кори
 4. На Україні плоскі ділянки чергуються з підвищеннями, які розчленовані річковими долинами, балками і ярами
 5. Найбільш зниженою частиною України є Азово-Причорноморське узбережжя.
 6. Поверхня Придніпровської низовини має загальний південно-західний похил
 7. На сході та Правобережжі України переважають височини.
 8. На Приазовській височині на поверхню виходять кристалічні породи, утворюючи підвищення, які називають «могилами».
 9. Гори України – це молоді середньо високі гори, які утворилися в альпійську складчастість.
 10. Українськими 2-х тисячниками є : Говерла, Петрос , Ребра, Гутин – Томн6атик, Бребенескул та Піп-Іван.
 11. Рельєф Кримських гір – куестовий.
 12. Головне пасмо Кримських гір – це ланцюг столоподібних плоских безлісих яйл.

 

Ключ : всі твердження вірні.

 

ІІІ. ВНМ.

 

Лекція з елементами бесіди та опорою на джерела.

По ходу лекції учні складають асоціативну квітку – основних генетипів

рельєфу.

План лекції

 1. Геоморфологія як наука.
 2. Геоморфологічна будова.
 3. Геоморфологічна карта України.
 4. Закономірності поширення основних форм рельєфу і типів рельєфу

 

ІУ. Закріплення Фронтальна бесіда по новому матеріалу.

Підсумки . Рефлексія. Д\з

Хід уроку:

2 урок.

І. Організаційна частина.

ІІ. АОЗ. Тестова перевірка

 

1. Що зображено на геоморфологічних картах?

а)    генетичні форми і типи рельєфу;

б)    різні за віком гірські породи;

в)    ділянки земної кори, обмежовані глибинними
розломами.

2.    Неотектонічні рухи, що найбільше вплинули на формування рельєфу України, відбувалися в … період:

а)    антропогеновий; в) неоген-четвертинний;

б)    неогеновий;    г) палеогеновий.

3.    Які форми рельєфу України розрізняють за їх походженням?

а)    тектогенні, вулканогенні, денудаційні;

б)    водно-ерозійні, водно-льодовикові, льодовикові;

в)    морські, еолові, метаморфічні;

г)    гравітаційні, карстово-суфозійні, осадові.

4.    На формування невеликих форм рельєфу впливали:

а)    тільки внутрішні сили Землі;

б)    тільки зовнішні сили Землі;

в)    і внутрішні, і зовнішні сили Землі.

5.    Відомо, що складчасті хребти Карпат і Кримських гір, Причорноморська западина утворилися внаслідок деформації земної кори. Це – … форми рельєфу:

а) денудаційні; б) морські; в) тектогенні.

6.    Назвіть форму рельєфу, що відповідає Товтровому бар’єру, вапняковим підняттям та кряжам Подільської височини, Зовнішньому і Внутрішньому пасмам Кримських гір, а також
останцям, пасмам, валам, виходам гранітів, уступам не Поліссі, Приазов’ї, Донеччині, Придніпров’ї (правобережному):

а) еолові; в)карстово-суфозійні;

б) льодовикові; г)денудаційні

7. Чим зумовлений загальний напрям долин Дніпра, Дністра, Південного Бугу?

а) розташуванням тектонічних структур;

б) розташуванням, великих форм рельєфу;

в) сейсмічністю території;

г) материковим зледенінням.

8. Що зумовило виникнення різноманітних за походженням типів і форм рельєфу на території України?

а) глобальні підняття та опускання платформенної частини території;

б) геологічні структури;

в) Неотектонічні рухи;

г) давні і сучасні кліматичні умови.

9. Назвіть форми рельєфу України, що розрізняють за їх походженням:

а) гравітаційні, еолові, денудаційні;

б) морські, льодовикові, тектогенні;

в) магматичні, метаморфічні, осадові.

10. Де на території України поширені вулканогенні форми рельєфу?

а) Карадаг, Аюдаг, Берегівське горбогір’я;

б) Канівські, Кременецькі гори;

в) Керченський півострів;

г) Вигорлат-Гутинський вулканічний хребет.

11. Чому водно-ерозійні форми рельєфу мають велике поширення в Україні?

а) вологість клімату; в) пологі схили;

б) поширення лесів; г) всі відповіді вірні.

12.Із запропонованого списку виберіть техногенні форми рельєфу.

а) вали; б) печери; в)Греблі; г)кар’єри ;д) терикони

 

ІІ. Закріплення матеріалу

Самостійна робота (з використанням джерел)

Складання таблиці «Геоморфологічна будова України»

 

№ з\п Генетип рельєфу Чинники, що вплинули на формування генетипу рельєфу Якими формами рельєфу представлений Райони поширення
1
Наприклад:

карстовий

Розчинення гірських порід водою Печери, шахти, лійки, колодязі Придністров’я

Кримські гори Карпати

Західне Полісся

 

 

Підсумки Рефлексія. Д\З Підготувати індивідуальні виступи про мінерально – сировинні ресурси України (групи корисних копалин, закономірності їх поширення та особливості окремих родовищ)

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,319sec