ГЕОМЕТРИЧНІ ПОБУДОВИ

Геом поб. відігр. важл. роль в матем. підготовці учнів, виконання геом поб. при розв. задач на довед,, дослідж., і обчисл., а також розв. спец, задач на побудову сприяють розвитку логічного мисл. у учнів і набуттю навичок практичного використ. різних креслярських інструм. В діючій програмі пит геом. поб. приділ. значна увага. Стали змістовнішими підручники особливо в плані дослідж. зад. на побуд. Суттєвим є введ. пропедевтики геом. поб. в 1-4 кл. (провод. систематич. роб. по формув. навичок поб. геом. фігур у викор. вимірювальних і креслярських інструм.). В 5кл. учні викон. такі елем. побудови: накресл. відріз. , ламану, пряму; побуд. кут, його бісектр., трикутник, чотирик.

В 6 кл. викон. такі побуд.: коло, радіуси, діаметри, круг, поб. перпендикуляр. прямі за допом. косинцмя, В 7 кл. слід формувати в учнів поняття про задачу на побудову і виробляти навички у розв. задач на поб. основних геом. зад, а саме поб. трикут. , а в 8 кл. поб. 4-кутн. Важл. Знач, відігр. зад.на поб. різном. трикут. , оск. вони є тими елем, задачами на які розклад, задачі на побуд, 4-кутн. в 8 кл.: прямокут., паралелогр., ромб, кв., трапеції. Учні повинні вміти скласти план поб. шуканої фігури, будувати і вміти описувати поб. за вказівкою вчит. і перекон. в тому, що побуд. фігура задов. ум. зад. і провод дослідж. розв’язку. В 9 кл. вивч. спец, метод – подібності і гомотетії. Зад. на поб. не виділ, в спец, розділ, а даються як один з видів вправ. Методи: 1 ) ГМТ-суть:Нех. пот. поб. точку шук. фігури, яка задов. даним умовам. Відкид, одну з даних вимог, тоді задача стає визначеною. Буд. ГМТ цієї зад. – коло. Тепер приймаємо до уваги відкинуту вимогу і відкид. іншу вимогу. Зад. стае невизначеною. Буд. ГМТ. зад. Перетин цих ГМТ і дає нам шукану точку. Один з ГМТ може вже бути задане. (Дано пряму а, т.М і [АВ]. Поб. коло радіуса АВ, яке дотик, до прям. а і прох ч/з т.М); 2)осьова симетрія, З) центр. симетрія; 4)повороту(поворотом
площини навколо даної т. наз. рух, при якому кожний промінь, що виходить з даної т., повертається на один і той самий кут в одному і тому самому напрямі); 5) паралельн. перенесення – при ньрму т. зміщуються вздовж поралел. прямих (або прямих, які збігаються) на одну й ту саму відстань(Поб. трапецію, знаючи її основи і діагоналі); 6) гомотетії і подібності (перетвор. подібн.перевод. прямі в прямі, пів прямі – у пів прямі, відрізки у відрізки); 7) алгебраїчний (Суть: ввести позначення; скл. р-ня або сист. р-нь і розв. його; дослідити за ум. зад. знайдені формули для невідомих відрізків; побуд. шук. відр., виражені знайд. формулами. ).

завантаження...
WordPress: 22.85MB | MySQL:26 | 0,325sec