Геномні мутації. Фізичні, хімічні та мутагенні фактори

Тема: Геномні мутації. Фізичні, хімічні та мутагенні фактори.

Мета:  розширити знання учнів про геномні мутації та їх причини; про мутагени, їх види; з’ясувати значення мутацій у природі та житті людини; навчити  спостерігати за мутантними формами та порівнювати їх з нормальними, навчитися розв’язувати задачі на поліплоідію.

Методи та форми роботи: наочні, словесні, творча лабораторія, вправа “Поміркуй”.

Терміни та поняття: мутації, мутагени, мутанти, генеративні та соматичні мутації, летальні, сублетальні, геномні, генні мутації.

Обладнання: таблиця: “Мутації”, колекції, фото мутантів, колекція мух дрозофіл, мікроскопи, готові мікропрепарати нормальних і мутантних дрозофіл.

Хід заняття

І.       Організаційних момент.

Привітання, побажання хорошого настрою.

ІІ.      Актуалізація опорних знань.

А) З’ясувати знання учнів про закономірності вивчених мінливостей в організмів:
– модифікаційну мінливість, її причини та наслідки;
– комбінативну мінливість, її причини та наслідки;
– мутаційну мінливість, її причини та наслідки.
1. Які механізми є джерелами комбінативної мінливості?
2. Яким чином можуть закріплюватись утворені в результаті комбінативної мінливості цінні генотипи?
3. На чому ґрунтується унікальність кожного живого організму на рівні генотипу та фенотипу?
4. Чому особливо чітко проявляється комбінативна мінливість в організмів з статевим процесом ,та чи може такий тип мінливості проявлятися у відсутності статевого процесу?

Б) Ознайомити з кросвордами по даній темі складеними учнями.

ІІІ.    Повідомлення теми і мети уроку.

ІV.    Надання необхідної інформації.

Розповідь вчителя з елементами бесіди за планом:

1.Геномні мутації як і раніше вивчені хромосомні та генні залежать від характеру змін генетичного апарату.

2. Поліплоїдія-геномна мутація пов’язана із збільшенням кількості хромосомних наборів.

3. Розв’язування задач на поліплоїдію.

4. Інтерактивна вправа «Творча лабораторія».

Групи досліджують мутагенні фактори.

І група.      Фізичні мутагени.

ІІ група.     Хімічні мутагени.

ІІІ група.    Біологічні мутагени.

Вправа “Поміркуй”.    У чому суть закону гомологічних рядів спадкової мінливості? (Самостійна робота учнів з підручником).

VІ.    Рефлексія.

  1. Що таке мутації?
  2. Як мутації можуть впливати на фенотип?
  3. Порівняйте життєдіяльність нормальних і мутантних форм дрозофіл.
  4. У чому полягає генетична суть закону гомологічних рядів спадкової мінливості.

VІІ.   Підсумок уроку.

VІІІ. Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал в підручнику.

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,334sec