Генетичний зв’язок між вуглеводнями

Тема. Генетичний зв’язок між вуглеводнями.

   Цілі : показати генетичний зв’язок між гомологічним рядами вуглеводнів; розвивати навички виконання вправ і розв’язування задач на прикладі хімічних властивостей речовин, одержання й застосування вуглеводнів; виховувати працелюбність та наполегливість.

Обладнання й матеріали: комп’ютер, набір кульок і стрижнів для складання моделей молекул, схема генетичних зв’язків між гомологічними рядами вуглеводнів.

                      Хід заняття

І. Організаційний етап.

 ІІ. Актуалізація опорних знань.

      Бесіда

 

–                     Які ряди вуглеводнів ви вивчали?

 

–                     Які елементи входять до складу всіх вуглеводнів?

 

–                     Що спільного в будові всіх вуглеводнів?

 

–                     Чи можливі перетворення вуглеводнів одного ряду на інші?

 

–                     Які є способи розділення сумішей.

 

–                     Укажіть ознаки що характерні для гомологів.

 

–                     Які речовини називають ізомерами?

 

 

ІІІ. Мотивація й оголошення теми заняття.

ІV. Узагальнення й систематизація знань.

1. Характеристика гомологічних рядів вуглеводнів.

 

 

 

Гомологічний ряд

 

Зв’язки в молекулі між атомами карбону

 

Суфікс у назві вуглеводнів

 

Загальна формула ряду вуглеводнів

Насичені вуглеводні (алкани)      
Етиленові вуглеводні (алкени)      
Ацетиленові вуглеводні (алкіни)      
Ароматичні вуглеводні (арени)      

 

Обговорення результатів, заповнення таблиці.

 

2. Взаємозв’язок будови і властивостей вуглеводнів вивчених гомологічних рядів.

Бесіда

–                     Що таке гібридизація електронних хмар? Які типи гібридизації ви знаєте?

–                     Який зв’язок міцніший—σ чи π? Які хімічні властивості будуть обумовлювати  π—зв’язки?

–                     Дайте характеристику ароматичному зв’язку. У чому полягає його специфіка?

–                     До якого з гомологічних рядів вуглеводнів найбільш подібний за хімічними властивостями поліетилен?

 

3. Взаємозв’язок будови і властивостей циклопарафінів.

Бесіда

Як ви думаєте, чи існують ще інші ряди вуглеводнів?

Розповідь про будову циклопропану, циклобутану, циклопентану й циклогексану. Учні користуючись програмою СНЕМ 3 D.5_0, на комп’ютері складають молекули циклопарафінів і роблять висновки про можливі реакції представника циклопарафінів, виходячи з просторової будови речовин (напруженість циклів, реакції приєднання й заміщення).

4. Загальні й специфічні властивості гомологічних рядів вуглеводнів.

Бесіда

–                     Назвіть реакції, у які вступають усі вуглеводні (горіння, термічний розклад).

–                     Які специфічні властивості характерні для кожного гомологічного ряду?

 

Учні заповнюють таблицю.

 

 

Хімічні властивості

Вуглеводні

 

 

Насичені

 

 

Ненасичені

 

Ароматичні

 

Горючість

     
Термічний розклад      
Реакції заміщення      
Приєднання водню      
Приєднання галогенів      
Взаємодія з КMnO4      
Взаємодія з бромною водою      

 

Обговорення хімічних властивостей вуглеводнів різних рядів. Порівняння горіння метану, етилену, ацетилену, бензену (на комп’ютері учні визначають масові частки Гідрогену й Карбону в молекулах вуглеводнів, користуючись програмою СНЕМІХ Schoo12_30).

5. Генетичний зв’язок між вуглеводнями.

Під час колективного обговорення узагальнюються відомості про взаємні перетворення вуглеводнів. Спочатку розглядають перетворення насичених вуглеводнів на ненасичені, і навпаки, а потім їх перетворення на ароматичні. Результатом є складання схеми генетичних зв’язків:

 

 

 

 

Циклопарафіни

 

Алкани                                                                        Арени

 

 

Алкени                                  Алкіни

Робиться висновок про спорідненість усіх вуглеводнів, про можливість їх одержання з неорганічних речовин.

 

СаО → СаС2 → С2Н2 → С6Н6 → С6Н12

 

СН4 →А → Б → С6Н12

С6Н14

V. Перевірка знань учнів.

Учні відповідають на запитання.Розв’язуюють  тестові завдання.

VI. Домашнє завдання

–                         Скласти схему, що показує зв’язок між вуглеводнями ;

–                         Здійснити перетворення, що відповідають даній схемі.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Генетичний зв’язок між вуглеводнями (19.1 KiB, Завантажень: 7)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,327sec