Генетичний зв’язок між спиртами, альдегідами, кетонами і карбоновими кислотами

Тема. Генетичний зв’язок між спиртами, альдегідами, кетонами і карбоновими кислотами.

Цілі: узагальнити знання учнів про генетичний зв’язок органічних сполук; поглибити  знання про причинно – наслідкові зв’язки між будовою та властивостями речовини; навчити застосовувати знання про хімічні властивості на прикладі речовин зі змішаними функціями; закріпити вміння складати рівняння хімічних реакцій; розвивати навички розв’язуванння якісних задач.

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, картки із завданнями.

 

                     Хід заняття

І. Організаційний етап.

ІІ. Актуалізація опорних знань.  Метод «Мозковий штурм».

1. Сформулюйте визначення спиртів.

2. Сформулюйте визначення фенолів.

3. Які речовини називають карбоновими кислотами?

4. За якими ознаками можна класифікувати альдегіди?

5. Що таке функціональна група та як розподіляється електронна густина у функціональній групі?

ІІІ. Узагальнення й систематизація знань.

1. Робота з картками.

Зобразіть електронну  будову функціональних груп спиртів, альдегідів, кетонів і карбонових кислот, під ними запишіть декілька прикладів (не менше чотирьох) рівнянь реакцій, що зумовлюються ними.

2.Робота в групах

Скласти рівняння реакцій згідно зі схемами, які враховують генетичні зв’язки:

Алкани— алкени—спирти—альдегіди—карбонові кислоти.

Метан—хлорметан—метанол—метаналь—метанова кислота.

Кальцій карбонат—кальцій карбід—ацетилен—бензен—хлорбензен—фенол.

Алміній оксид—алміній  карбід—метан—ацетилен—етаналь—етанова кислота.

Учні разом з учителем розглядають генетичний зв’язок між вивченими класами органічних сполук на прикладі рівнянь записаних реакцій. Обговорюють питання про те, як оксигеновмісні органічні речовини можуть бути одержані з неорганічних речовин. Роблять висновок про генетичну спорідненість.

3. Заповнення таблиці «Узагальнення хімічних властивостей оксигеновмісних органічних речовин» (Самостійна робота учнів під керівництвом учителя).

4. Вправа «Оберіть позицію».

Запишіть рівняння реакцій, характерні для речовини з комбінованими функціями: СН2=СН-С(ОН)=О

1. Гідрування;

2. Галогенування;

3. Гідрогалогенування;

4. Із натрієм та натрій гідрооксидом;

5. З водою;

6. Із фосфор хлоридом.

5. Інтерактивна технологія «Чарівні ящики». (Експериментальна робота по групах).

У чотирьох ящиках знаходяться склянки з речовинами без етикеток. Визначте реактиви експериментальним шляхом і запишіть рівняння відповідних реакцій.

1. Етанол, етанова кислота.

2. Фенол, етанова кислота.

3. Формалін, етанова кислота.

4. Гліцерин, етанол.

ІV. Підбиття підсумків заняття.

Вправа «Правда- неправда».

  • Чи правда, що спирт – не кислота?
  • Чи правда, що «карболка» – не кислота?
  • Чи правда, що мурашина кислота – альдегід?
  • Чи правда, що розчин метанолу – формалін?
  • Чи правда, що етанол «не полюбляє» луг?

V. Домашнє завдання.

1. Індивідуальне – згідно з виявленими пробілами.

2. Повторити механізм реакцій за йонним і радикальним типами.

3. Розв’язати задачу. Для нейтралізації 112г розчину з масовою  часткою  КОН 0,1 витратили 18г щавлевої кислоти. Яка сіль утворюється? Обчисліть її масу.

завантаження...
WordPress: 22.89MB | MySQL:26 | 0,963sec