Генетичний зв’язок між спиртами, альдегідами, кетонами і карбоновими кислотами

Тема. Генетичний зв’язок між спиртами, альдегідами, кетонами і карбоновими кислотами.

Цілі: систематизувати, узагальнити, закріпити знання учнів про спирти, альдегіди, кетони і карбонові кислоти, їх класифікацію ; визначити генетичний зв’язок між ними, розвивати вміння писати рівняння хімічних реакцій відповідно до хімічних перетворень; формувати рівні самоосвітньої компетентності учнів; виховувати колективізм, доброзичливе ставлення з допомогою  роботи в групах.

 

                               Хід заняття

І. Організаційний етап.

Формування робочого настрою.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

На дошці висловлювання хіміка, філолога, історика Б.М.Кедрова: «Будь-яке суспільство – від найпростішого до найскладнішого – має три різні, але взаємозалежні ознаки – властивості, склад, будову».

Учитель. Перед вами слова. Розподіліть їх у визначеному порядку, використовуючи висловлювання Б.М.Кедрова.

Склад – будова – властивості – різноманіття.

ІІІ. Постановка завдань.

Проблемне питання. Наведіть приклади взаємозв’язку складу, будови, властивостей і різноманіття органічних речовин.

Учитель. Знання в будь –якій галузі пов’язані з рухом, прагненням уперед. У природі цей прцес пов’язаний з порою  року – весною . От тому серед зими в нас розцвів кущ ідей і запитань, що допоможуть нам розв’язати проблему.

Запитання

1. Від чого залежить різноманіття органічних речовин?

2. Чи залежать властивості органічних речовин від їх хімічної будови?

3. Чи можливе створення передових технологій виробництва без знання генетичних зв’язків між основними класами органічних сполук?

ІV. Актуалізація і коригування знань

Учитель. Перш ніж розпочати розв’язувати наші питання, повторимо вивчений матеріал.

Фронтальна бесіда.

1. Які класи органічних речовин ви знаєте?

2. Що таке гомологи?

3. Які речовини  називають ізомерами?

4. Що таке функціональні групи?

5. Назвіть, використовуючи міжнародну номенклатуру:

  • насичені вуглеводні;
  • ненасичені вуглеводні;
  • спирти;
  • альдегіди;
  • кетони;
  • карбонові кислоти.

А зараз ми напишемо невелику самостійну роботу за картками. Після виконання роботи здійснюється взаємоперевірка.  Учні, які набрали 11 балів, формують творчу групу. Решта учнів поділяється на три групи і обирають собі керівників.

V. Усебічна перевірка знань.

1. Робота в групах.

Учитель. Я пропоную  організувати нашу подальшу роботу в групах. Учні отримують картки із завданнями. Кожна група самостійно опрацьовує, обговорює його, виконує завдання на картках і робить висновки. Керівники груп оцінюють своїх товаришів.

Творча група виконує окреме завдання і, крім цього, уважно слухає відповіді виступаючих, щоб потім зробити висновок.

Учні виконуть завдання.

Учитель. Прошу вийти до дошки по одному учаснику групи й написати розв’язання, відповідно, першого, другого і третього завдань. У цей час обговорюються теоретичні питання.

Перша група. Що зумовлює наявність різних функціональних груп?

Друга група. Що зумовлює явище ізомерії?

Третя група. Чи залежать властивості речовин від характеру карбонового скелету і характеру між карбонових зв’язків?

Учитель. Перевіримо виконані завдання на дошці та звіримо з розв’язками в зошитах.

А тепер підіб’ємо підсумки.

1. Від чого залежать властивості органічних речовин? (Від будови речовин (різний характер карбонового скелета, наявність кратних зв’язків), наявності функціональних груп (різний склад)).

2. Від чого залежить різноманіття органічних сполук? (Від наявності різних функціональних груп, явищ гомології та ізомерії).

2. Робота творчої групи.

Учитель. Ми з вами опрацювали лише два питання нашого куща ідей. А відповідь на третє питання нам дасть творча група.

1. Представте генетичний зв’язок у вигляді загальних формул гомологічних рядів речовин.

2. Запишіть цей ланцюжок   у вигляді конкретних формул.

3. Напишіть рівняння відповідних реакцій.

Творча група відповідає на запитання і пише на дошці відповідні рівняння реакцій.  Решта груп конспектують основні ідеї в зошити.

Учитель. Хоча світ органічних речовин різноманітний, між класами цих речовин простежується чіткий генетичний зв’язок. Тому без знань генетичного зв’язку між основними класами органічних сполук неможливе створення передових технологій виробництв.

VІ. Закріплення вивченого матеріалу.

Учитель. Звернемося ще раз до куща ідей. Чи відповіли ми на всі питання? Чи розв’язали ми проблемну задачу? Чи підтвердили практично, що між складом, властивостями та різноманіттям органічних речовин існує взаємозв’язок?

VІІ. Домашнє завдання.

Скласти власні генетичні ланцюжки в загальному вигляді, підтвердити їх відповідними хімічними формулами та рівняннями хімічних реакцій.

завантаження...
WordPress: 22.87MB | MySQL:26 | 0,327sec