Генетичні зв’язки між класами неорганічних сполук

Тема . Генетичні зв’язки  між класами неорганічних сполук.

 Мета: Узагальнити знання про неорганічні речовини та їхні властивості; перевірити вміння порівнювати склад і властивості відомих речовин; класифікувати речовини, пояснити причини їх розмаїтості; встановлювати генетичний зв’язок між класами неорганічних речовин.

Обладнання та матеріали: Періодична система хімічних елементів Д. І. Менделєєва, таблиця розчинності, електрохімічний ряд напруг металів.

Форми і методи. Гра „Хто швидше?”, розповідь, диктант хімічний, індивідуальна робота, бесіда.

Тип уроку: Комбінований.

Хід уроку.

І. Організація класу.

ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Хімічний диктант.

(Записати  формули речовин).

1. Кальцій карбонат.       2. Кальцій нітрат.                  3. Ферум (III) сульфат.

4. Фосфор (ІІІ) оксид.     5. Натрій  карбонат.              6. Гідроген оксид.

7. Калій силікат.              8. Барій фосфат.                     9.  Натрій хлорид.

10.  Карбон (ІV) оксид.   11.  Хлоридна кислота.         12. Калій гідроксид.

 

2. Виділити окремо  формули   солей, кислот, оксидів, основ(у чотири колонки).

III.     Вивчення нового матеріалу.

1.  Робота із схемою „Класифікація неорганічних сполук”.

 

 

 

 

 

 

 

метали

оксиди

основи

кислоти

солі

неметали

 

 

 

 

Амфотерні гідроксиди

 

 

 

 

2.Генетичний зв’язок між основними   класами неорганічних сполук.

Розповідь учителя.

Під генетичним зв’язком розуміють взаємоперетворення речовин різних класів неорганічних сполук, можливість одержання одних речовин з інших. Так, із простих речовин можна одержати складну речовину: 4Р + 5О2 = 2Р2О5.

Зі складної речовини можна одержати прості речовини: 2HgO = 2Hg + О2.

Зі сполук одного класу можна одержати сполуку іншого класу. Наприклад, при горінні фосфору утворюється кислотний оксид Р2О5, що взаємодіє з водою й утворює кислоту. З кислоти можна одержати сіль. З однієї солі можна одержати іншу сіль:

Р→  Р205 → Н3РО4→ Na3P04  → Са3 (РО4)2 .

3.Індивідуальне завдання.

Декілька учнів записують на дошці рівняння реакцій за наведеною схемою.

Розповідь учителя.

При горінні магнію утворюється основний оксид MgO, що з водою утворює основу Mg(ОН)2. З магній гідроксиду можна одержати сіль:

Mg→  MgO→  Mg(OH)2→  Mg3(PO4)2.

При взаємодії кальцію з водою утворюється кальцій гідроксид, що з карбон (IV) оксидом утворює сіль СаСО3. Кальцій карбонат розкладається при нагріванні. З кальцій оксиду й карбон (IV) оксиду, що при цьому утворюється, можна одержати сіль СаСО3:

Са→  Са(ОН)2 → СаСО3 → СаО→ СаСО3.

Таким чином, генетичний зв’язок існує між простими речовинами й окремими класами неорганічних сполук. Взаємний зв’язок між сполуками та їхніми перетвореннями свідчить про єдність елементарного складу речовин.

Генетичний зв’язок між основними класами неорганічних сполук можна подати у вигляді схеми.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

!!!Завдання. Складіть ланцюжки перетворень на основі схеми. Напишіть рівняння хімічних реакцій. Гра „Хто швидше?”  (учні біля дошки)

IV. Домашнє завдання.

1.Вивчити  матеріал підручника.

2. Написати рівняння реакцій, за допомогою яких можна здійснити перетворення : літій →  літій гідроксид→  літій карбонат→  літій нітрат

літій оксид.

3.Скласти схеми, що характеризують взаємозв’язок різних класів   неорганічних сполук.

V. Підсумок уроку.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

34 (16.7 KiB, Завантажень: 45)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

у 34 (63.5 KiB, Завантажень: 10)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,473sec