Характеристика популяцій. Статева та вікова структура популяції. Особливості структури популяції людини

Тема.     Характеристика популяцій. Статева та вікова структура популяції. Особливості структури популяції людини.                                                         

Мета: розширити знання учнів про популяції, дати поняття про статеву та вікову структуру популяції. Розглянути особливості структури популяції людини.     Розвивати вміння самооцінки та взаємооцінки навчальних досягнень; виховувати повагу до  однокласників , до їх праці.

 Тип уроку: урок засвоєння нових знань

Методи та форми роботи:

1) інформаційно-рецептивний:

2)   репродуктивний:

3) проблемно-пошуковий: пошук відповідей на проблемні запитан­ня, відповіді на взаємозв’язані запитання, рольова гра, форму­лювання висновків;

Терміни та поняття: популяція, біомаса, чисельність популяції, приріст, структура популяції, етологія.

Обладнання: таблиці «Популяції організмів».

Девіз уроку.

«Всюди досліджуйте всечасно,

що є велике і прекрасне,

і чого ще не бачив світ…»

 (М. Ломоносов).                                  

Хід уроку.

І.       Організаційних момент.

Психологічний тренінг.

Очікування від уроку.

ІІ.      Актуалізація опорних знань.

1.  Фронтальна бесіда

Що таке вид?

Дайте визначення  поняттю популяція .

ІІІ.    Мотивація навчальної діяльності.

ІV.    Повідомлення теми і теми уроку.

(Монітор комп’ютера).

План уроку

1. Поняття популяція

2. Особливості структури популяції

3.  Статева структура

4. Вікова структура

5. Просторова структура.

6. Екологічна структура.

7. Особливості структури популяції людини

V.      Надання необхідної інформації.

 Особливості структури популяції

Статева структура

(залежить від співвід­ношення

особин різ­них статей)

Просторова структура

(за характером використання території)

Популяції осілих видів       Популяції кочових видів       Популяції

мігруючих видів

(ведмеді, кроти,                  (переміщуються                         (закономірно

біль­шість комах та ін.)      на від­носно недалекі                  змінюють місця

відста­ні: песці, копитні,             існу­вання,

дят­ли, синиці).                              переміщуються на

значні від­стані)

Періодичні          Неперіодичні

(перелітні птахи,       (зграя сарани)

прохідні   риби та ін.)

Просторова структура популяції має пристосувальний характер, оскільки дає можли­вість якомога повніше використовувати ресурси середовища існування.

Екологічна структура популяції тварин

 

Одиначний спосіб життя

(скорпіони, сольпуги,                                         Груповий спосіб життя

більшість павуків та ін.).

Збираються групами

тільки в період розмноження.

VІ.    Інтерактивна вправа.

“Учитель – учень”. (Працюючи в парах учні вивчають навчальний матеріал, потім один стає “вчителем” пояснюючи іншому. На виконання вправи дається 10 хв.

Завдання.

Уважно прочитайте текст. Проаналізуйте статистичні дані, використовуючи мате­ріал генетики, геронтології. (12 балів)

Популяція характеризується певним співвідношенням чоловічих та жіночих особин (статева структура популяції). Генетичний механізм визначення статі забезпечує роз­щеплення потомства за статтю у співвідношенні 1:1. Через різну життєздатність чоло­вічих та жіночих організмів це первинне співвідношення іноді помітно відрізняється від вторинного (при пологах – у ссавців) і тим більше від третинного, характерного для до­рослих особин. Наприклад, у популяціях людини вторинне співвідношення статей -100 дівчаток : 106 хлопчиків; до 16 – 18 років це співвідношення вирівнюється і стане 1 : 1 (100 дівчаток : 100 хлопчиків); до 50 років – 100 жінок: 85 чоловіків; до 80 років співвідно­шення за статтю стане 2 : 1 (100 жінок : 50 чоловіків).

VІІ.   Рефлексія.

Рольова гра «Симпозіум біоло­гів»: учні, які добре засвоїли но­вий матеріал, відповідають на за­питання одногрупників.

VІІІ. Підсумок уроку.

Оцінювання і мотивація.

ІХ.    Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал в підручнику.

Підготувати повідомлення:  Від чого  залежить ступінь відокремленості популяції?

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

30 Тема Характеристика популяцій Статева та вікова структура популяції Особливості структури популяції людини. (17.0 KiB, Завантажень: 34)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

30 урок структура популяцій (82.4 KiB, Завантажень: 14)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,643sec