Характеристика елемента за його положенням у періодичній системі хімічних елементів

Тема. Характеристика елемента за його положенням у періодичній системі хімічних елементів.

Цілі: Закріпити знання про будову атома. Формувати вміння і навички характеризувати елементи за положенням хімічних елементів у періодичній системі та будовою атома .

Обладнання:  Періодична система Д. І. Менделєєва .

                                   Хід заняття.

І.Організаційний етап.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Запитання „Відкритого мікрофону”

1. За якими ознаками окремі хімічні елементи обєднуються у групи?

2.Яку закономірність виявив Д.І.Менделєєв у світі хімічних елементів?(періодичність)

3.Що обрав за основу систематизації  хімічних елементів Д.І.Менделєєв? (відносну атомну масу)

ІІІ.Оголошення теми уроку.

Сьогодні ми на уроці продовжимо знайомство з …А ось з чим – відповідь у загадці:

У тридесятім царстві,

В усім відомім государстві

Були собі сім братів

І вісім сестер.

Кожна мала по дві дочки,

А брати – по два синочки.

Якщо хімію ти знаєш,

Умить загадку відгадаєш.

ІV. Вивчення нового матеріалу.

Існує понад 500 різних видів зображення  періодичної системи — у вигляді таблиць, графіків, схем тощо. Найпоширенішими є табличні варіанти. Один із них ти вже знаєш. Це — короткоперіодний варіант, або коротка форма періодичної системи. Використовується ще довгоперіодний варіант, або довга форма періодичної системи. Він також був розроблений Д. І. Менделєєвим.
Нині у світі великого поширення набула довга форма. Вона дедалі стає популярнішою, оскільки краще узгоджується з будовою атомів хімічних елементів. Але за своєю суттю і коротка, і довга форми періодичної системи в цілому ідентичні (тотожні, рівнозначні). Вони доповнюють одна одну. Але в їх структурі є деякі відмінності.
У довгій формі періоди займають лише одну горизонталь, на два ряди не поділяються. Ліворуч розміщуються s-елементи (позначені рожевим кольором), в атомах яких заповнюються s-орбіталі (порівняй з короткою формою періодичної системи). Праворуч розміщуються р-елементи (позначені жовтим кольором). У s- і р-елементів забудовується зовнішній енергетичний рівень.
У середній частині періодів розміщуються перехідні елементи (синій колір), в атомах яких заповнюються d-орбіталі передзовнішнього рівня.
Родини лантаноїдів та актиноїдів (зелений колір) — це f-елементи. В їх атомах заповнюється третій ззовні рівень. Як правило, ці родини виносять за межі таблиці, як у короткій, так і в довгій формах. Відмінність у послідовності заповнення енергетичних рівнів (зовнішніх і розміщених глибше) пояснює причину різної довжини періодів.

Періодична повторюваність будови зовнішніх енергетичних рівнів атомів є причиною періодичної зміни властивостей хімічних елементів. У цьому полягає фізична суть періодичного закону, яка не залежить від форми подання періодичної системи елементів.

Знаючи місце елемента в періодичній системі, можна судити про будову його атома, а відтак — і про властивості простої речовини, утвореної цим елементом, характер його оксиду й гідрату оксиду тощо.
Перевір себе.

Користуючись довгою формою періодичної системи, схарактеризуй хімічний елемент Натрій. Що ти можеш сказати про нього на підставі того місця, яке він займає у періодичній системі?

Ось що у тебе повинно вийти.
Натрій Na — хімічний елемент, розміщений у 3-му періоді, в 1А групі. Протонне число (порядковий номер) — 11. Відносна атомна маса Ar(Na) = 23. Ядро атома  Натрію містить 11 протонів, оскільки заряд ядра +11,

23 – 11 =  12 нейтронів. В атомі Натрію є 11 електронів, які розподіляються на 3-х енергетичних рівнях (згідно з номером періоду): на першому рівні 2 s-електрони, на другому — 8 (2 s і 6 р-електронів), на третьому — 1 s-електрон (який номер рівня, стільки й форм орбіта лей). Отже, Натрій — s-елемент, в його атомі починає формуватися 3-й рівень.

Атом Натрію має великий радіус, отже, притягання до ядра одного зовнішнього електрона невелике, і атом легко його втрачає, тому Натрій виявляє яскраво виражені металічні властивості, його валентність     дорівнює 1.

Проста речовина, утворена атомами Натрію як хімічного елемента, натрій — це типовий метал. Хімічний елемент Натрій утворює основний оксид Na20, якому відповідає гідроксид NaOH — типова основа, луг.

У такий спосіб можна схарактеризувати будь-який елемент. При цьому варто дотримуватися такої послідовності: місце в періодичній системі → склад → будова → властивості.

Розглянь ще один приклад — Хлор СІ і зверни увагу, що ті самі відомості можна подати у дещо скороченому вигляді, якщо обґрунтування зрозуміле і ти можеш навести його усно.
1. Місце в періодичній системі: 3-й період, 7А група, протонне число— 17, Ar(СІ)= 35,5.
2. Склад атома: Сl = 17р+,
35 – 17 = 18n0, 17ê.
3. Будова атома: ls22s22p63s23p5.
4. Властивості: Хлор міститься наприкінці 3-го періоду, в його атомі добудовується 3-й період. Радіус атома невеликий, отже, притягання 7-ми зовнішніх (3s23p5) електронів збільшується, і атом легко приєднує на свою електронну оболонку один електрон, якого не вистачає до завершення зовнішнього рівня. Тому Хлор виявляє високу електронегативність. Він має яскраво виражені неметалічні властивості.
Проста речовина, утворена атомами Хлору — газуватий хлор Сl2 — типовий неметал. Найвищий оксид Сl2O7, йому відповідає гідрат оксиду НСlO4 — хлорна кислота.

VІ. Узагальнення та систематизація знань.

Завдання.

1. Знаючи місце Алюмінію в періодичній системі, схарактеризуй цей елемент.
2. В якого елемента сильніше виявлені металічні властивості:

а) у Літію чи Берилію;

б) у Берилію чи Магнію? Відповідь поясни.

3. В якого елемента сильніше виявлені неметалічні властивості:

а) у Сульфуру чи Фосфору;

б) у Сульфуру чи Селену? Відповідь поясни.

4. За розподілом електронів по енергетичних рівнях в атомі хімічного елемента — 2, 8, 2 електронів, визнач: а) місце елемента в періодичній системі; б) властивості простої речовини; в) склад і властивості вищого оксиду й відповідного йому гідроксиду; г) склад леткої гідрогенної сполуки, якщо даний елемент її утворює.

VІІ. Домашнє завдання.

  1. Опрацювати конспект.
  2. 2.                Виконати вправи.
ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Характеристика елемента за його положенням у періодичній системі хімічних елементів (22.7 KiB, Завантажень: 7)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,449sec