Характеристичні (функціональні) аміно- та карбоксильна групи. Амфотерні властивості, утворення пептидів

Тема. Характеристичні (функціональні) аміно- та карбоксильна групи. Амфотерні властивості, утворення пептидів.

 Мета. Зясувати умови та механізм утворення пептичного зв’язку; установити зв’язок між основними поняттями теми; обєднати знання в систему; формувати інтелект, систематизуючи знання; сприяти формуванню інтересе до хімії.

Обладнання. Таблиця „Утворення пептидних звязків”.

 Форми і методи роботи. Фронтальна, індивідуальна, групова, парна.

Тип уроку. Вивчення нового матеріалу.

Хід уроку

І. Організаційний етап.

Повідомлення теми і мети уроку.

 ІІ. Актуалізація опорних знань учнів.

1. Дописати рівняння хімічної реакції. Використати взаємоперевірку.

а) СН3СООН+Сl2→;

б) (С6Н10О5)n+ n Н2О→;

в) (С6Н10О5)n+ О2 →.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

План.

1. Функціональні аміно- та карбоксильна групи.

2. Амфотерні властивості кислот.

3. Утворення пептидів.

1. У чому полягає відмінність амінокислот від карбонових кислот? Карбонові кислоти містять характеристичну карбоксильну групу —СООН, а амінокислоти — дві характеристичні групи: карбоксильну та аміногрупу —NH2.

Аміногрупу можна розглядати як залишок молекули аміа­ку. Якщо в молекулі оцтової кислоти СН3СООН один атом Гідрогену в метильній групі замістити на аміногрупу, утво­риться амінооцтова кислота: СН3—СООН- оцтова кислота,

Н2N—СН2—СООН- амінооцтова кислота.

2. Амінокислоти мають амфотерні (подвійні) властивості: група NH2 обумовлює основні властивості (взаємодія з кислотами), групу СООН обумовлює кислотні властивості (взаємодія з лугами).

3. Найважливішою властивістю амінокислот є взаємодія їх молекул між собою, яка відбувається за рахунок різних за характером характеристичну груп:

 

Трипептид може реагувати з наступною молекулою аміно­кислоти і т. д. Утворена молекула, побудована із залишків амінокислот, називається поліпептидом. Утворення поліпепти­дів відбувається за типом реакції поліконденсації, причому в реакцію можуть вступати різні амінокислоти. Група атомів , що повторюється в поліпептидному ланцюзі, називається пептидною, або амідною групою, відповідно зв’язок у ній називається пептидним (амідним). Такий тип зв’язку характерний для білків.

ІV. Узагальнення й систематизація знань учнів.

1. З точки зору електролітичної теорії пояснити амфотерні властивості амінооцтової кислоти.

2. Здійснити перетворення: СН3СООНСН2СlСООН→СН2СООН

І

Вказати назви продуктів реакцій. NH2

 

 

V. Домашнє завдання.

1. Опрацювати матеріал підручника.

2. Скласти рівняння реакції утворення дипептиду з таких амінокислот:

NH2—СН2—СООН та NH2—СН2—СН2—СООН.

3. Зобразити структурні формули амінокислот складу С4Н9О2N і назвати їх.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

57 (517.8 KiB, Завантажень: 51)

завантаження...
WordPress: 22.89MB | MySQL:26 | 0,524sec