Форми розмноження організмів

Тема Форми розмноження організмів

Мета : сформувати і вдосконалити знання про способи і форми розмноження організмів ; звернути увагу на спадкову однорідність потомства за нестатевого розмноження ; розкрити біологічне значення нестатевого і вегетативного розмноження , статевого розмноження ; формувати в учнів самостійність і вміння аналізувати , порівнювати способи розмноження , узагальнювати , робити висновки щодо біологічного значення різних способів розмноження , здійснювати підбір матеріалу для пересаджування рослин ; виховувати в учнів любов і стійкий інтерес до живих організмів

Обладнання : таблиці « Вегетативні способи розмноження рослин» ,

Хід заняття

І . Організаційний момент .

Вправа « Подаруй мені посмішку»

ІІ . Актуалізація навчальної діяльності і чуттєвого досвіду учнів :

Фронтальна бесіда :

– Що таке життя?

– Які основні ознаки живих організмів ?

-Що ви розумієте під розмноженням ?

– У чому полягає біологічне значення розмноження ?

– Які форми розмноження організмів вам відомі ?

ІІІ. Мотивація навчально діяльності учнів :

Життя на Землі існує скрізь : у лісах , степах , пустелях , в океанах і прісних водоймах , на високих гоах і вгрунті . Науковці , які працювали на експозиційному судні « Витязь» , виявили в Тихому океані тварин на глибині 10 тисяч. метрів і більше . там не можуть житии тварини і рослини , живуть бактерії , деякі з них навіть не потребуть кисню . Світ рослин і тварин насамперед вражає своєю різноманітністю

Як ви думаєте , який із основних процесів життєдіяльності організмів забезпечує їхнє існування на Землі ? ( Учні висуває припущення , вчитель корегує відповіді )

ІV. Вивчення нового матеріалу :

  1. Форми розмноження організмів ,їх класифікація ( Бесіда-повторення . Складання схеми « Форми розмноження організмів»
  2. Виступи учнів з міні-доповідями « Поліембріонія. Партеногенез. Штучний партеногенез»

Після виступів вчитель разом з учнями узагальнює і роблять висновки :

Біологічне значення нестатевого розмноження :

А) у деяких низькоорганізованих груп організмів це єдиний спосіб розмноження ;

Б) цими способами можуть розмножуватися організми , які за певних причин виявилися ізольованими ;

В) види , у яких короткий життєвий цикл , можуть швидше й більше залишити потомства ;

Г) нащадки є генетичною копією батьків ( якщо виключити природні мутації) .

V. Рефлексія :

1. Експрес-опитування :

– Що ми називаємо розмноження ?

– Що ми називаємо нестатевим розмноженням ?

-Наведіть приклади організмів , що розмножуються статевим і нестатевим способом .

– Які особливості нестатевого розмноження ?

– Які способи нестатевого розмноження ви знаєте ?

– Що ми називаємо вегетативним розмноженням ?

– Які особливості статевого розмноження ?

2. Заповнити таблицю :

Порівняльна характеристика нестатевого і статевого розмноження

№ з\п Відмітні ознаки Нестатеве розмноження Статеве розмноження
1. Виникнення у філогенезі Раніше Пізніше
2. Кількість батьківських форм у однієї особини Одна Дві ( чоловіча й жіноча)
3. Участь статевих клітин Відсутня Обов’язкова
4. Запліднення Відсутнє Відбувається
5. Нова особина утворюється Із соматичної клітини Із зиготи
6. Основні форми Вегетативне розмноження(поділ , пупкування , фрагментація , спорогенез) Без запліднення та із заплідненням
7. Недоліки Обмежує спадкову різноманітність нащадків Складність процесу , менша чисельність нащадків
8. Переваги Створює необмежені умови для збільшення чисельності нащадків Велика спадкова різноманітність нащадків
9. Приклади Характерний для низькоорганізованих форм і вищих рослин Характерний для тварин , рослин і грибів
10. Відсутній У молюсків , членистоногих і хребетних У синьозелених водоростей ( ціанобактерій)
Спільні ознаки : 1) забезпечують відтворення нових особин ; 2) зумовлюють збільшення кількості особин ; 3) забезпечують безперервність життя

VI. Підсумок заняття . Домашнє завдання

  1. Вправа « На уроці я дізнався про …»
  2. Д.З. : 1. Опрацювати відповідний матеріал міні-посібника .

2. Скласти словник понять і термінів до теми « Розмноження організмів»

завантаження...
WordPress: 22.89MB | MySQL:26 | 0,850sec