Формування позитивного мислення у старшокласників

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І

ПОЗИТИВНЕ МИСЛЕННЯ ТА ЙОГО ЗВ’ЯЗОК ІЗ ПІДСВІДОМІСТЮ     

 1. Мислення. Відмінність між позитивним та негативним

  мисленням 6

 

1.2 Хозе Сільва та його метод 11

 

1.3 Взаємозв’язок « Методу Сільва» та функціональних відмінностей півкуль головного мозку 12

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ

ВВИВЧЕННЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ ЯКОСТЕЙ МИСЛЕННЯ ЛЮДИНИ

 

2.1 Особливості мислення учнів юнацького віку 14

 

2.2 Тренінг якостей позитивного мислення 19

 

 

 

ВИСНОВКИ 23

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 24

 

 

ДОДАТКИ 25

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСТУП

 

Величезні соціальні перетворення, які відбуваються в нашій країні, бурхливий науково – технічний прогрес вимагають від людини значного вміння орієнтуватися в навколишньому світі, нового бачення себе у змінених реаліях буття. Людина в усі часи свого існування завжди прагнула бути творцем свого життя, ініціювати і здійснювати практичні дії, процеси пізнання, спостереження, прогнозування та інші види специфічної людської активності та їх творчого осмислення. Мислення, емоції та поведінка тісно переплітаються між собою, взаємовпливають одне на одне, змінюючи наше життя. Тому наші думки, індивідуальний спосіб сприйняття дійсності, характер мислення іноді допомагають нам, а іноді пригнічують. Усвідомлення значущості впливу власних думок на поведінку, здоров’я та довголіття в кожної людини проявляються по – різному. Перспективною є така модель мислення, в основі якої позитивні емоції, прийняття життя таким, яким воно є, з усім спектром бажаних і небажаних його проявів. Існує зворотній зв’язок: властиві нам звички багато в чому визначають наше бачення реальності та всі майбутні дії. Кожен зі свого досвіду знає, що роздуми про негативні сторони життя знижують апетит, денормалізують сон, викликають хворобливі реакції, а іноді провокують депресію. Силу, з якою думки людини діють на її фізичний і психічний стани, виявлено давно.

Пізнавальна діяльність людини починається з відчуттів і сприймань. Відображаючи дійсність на чуттєвому рівні за участю аналізаторів, людина одержує різнобічну інформацію про зовнішні властивості та ознаки предметів. Вичерпні знання про об’єкти дійсності, їх внутрішню, безпосередньо не дану у відчуттях і сприйманнях сутність, людина одержує за допомогою мислення, що являє собою психічний процес самостійного пошуку й відкриття суттєво нового. Тобто процес опосередкування та узагальнення відображення дійсності під час її аналізу і синтезу, що виникає на основі практичної діяльності та досвіду.

До числа найскладніших наукових проблем, над якими працюють психологи, філософи та культурологи, належить проблема мислення, зокрема, питання визначення впливу позитивного мислення на життя людини. Позитивне мислення дає змогу зібрати свої сили, подолати слабкість і обмеження. Воно допомагає зрозуміти, що ми народжені для великих справ, бо позитивна сила всередині нас може втілити в реальність будь – яку мрію, допомагає зосередитись на доброму і дозволяє спрямувати основну увагу на згоду з собою, зі світом і людьми.

Таким чином, позитивне мислення характерне тим, що людина свідомо контролює свої думки (і не дозволяє укорінюватись негативним думкам), емоції (запобігає конкретними діями виникненню негативних емоцій). При цьому вірить, у себе, в кінцевий успіх, залишається за будь – яких обставин оптимістом. Воно характерне, як правило, для позитивної Я – концепції особистості і певною мірою є звичкою.

Основним поштовхом до написання наукової роботи на цю тему стало те, що я потрапивши на тренінг по «методу Сільва», здобула цінний досвід. Поділившись з близькими та однолітками отриманою там інформацією, я спостерігала інтерес, який виник у мало обізнаних в цій сфері і відчула потребу поширення даної інформації серед людей.

Аналізуючи проблеми сучасного буття, зокрема молоді, я переконалась у необхідності працювати із підсвідомістю з метою використання свого максимального внутрішнього потенціалу.

Наукова новизна даної роботи полягає у тому, щоб навчити учнів юнацького віку позитивному мисленню, шляхом максимального використання можливостей свідомості та підсвідомості задля збереження психічного та фізичного здоров’я.

Завдання :

 1. Вивчити та проаналізувати досвід роботи Хозе Сільва з питань впливу позитивного мислення на підсвідомість людини.
 2. Анкетування учнів юнацького віку навчального закладу з метою виявлення їх здатності до позитивного мислення, а також схильності до стресової поведінки.
 3. Дослідити та проаналізувати вплив мислення на успіхи та життя людини.
 4. Запропонувати корекцію стосовно використання внутрішнього потенціалу, перехід на позитив, конструктив, задоволення.

Матеріали наукової роботи можуть бути використані педагогами, практичними психологами, учнями загальноосвітніх навчальних закладів.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ I. ПОЗИТИВНЕ МИСЛЕННЯ ТА ЙОГО ЗВЯЗОК ІЗ ПІДСВІДОМІСТЮ.

1.1 Мислення. Відмінність між позитивним і негативним мисленням

Що ж таке мислення? Мислення – це вища абстрактна форма пізнання об’єктивної реальності.

Процес мислення починається з проблемної ситуації, для виходу з якої індивід повинен знайти і застосувати нові для себе знання чи дії. Він включає в себе невідоме, тобто шукане, індивідуальну потребу особистості, її здібності та досвід. Найчастіше індивід вдається до мислення тоді, коли проблемна ситуація перетворюється на задачу – мету, яка дається в певних умовах, і якої можна досягти за рахунок останніх.

Саме мислення забезпечує нам можливість виходу за межі чуттєвого, розширює рамки та глибину нашого пізнання, відображає суттєві зв’язки і відношення між предметами, через відоме веде нас до невідомого. За своєю природою ми розумні істоти, на цьому наголошував французький філософ Ж.Сартр: “Мої думки – це я сам. Ось чому я не можу спинитись! Я існую, бо я думаю, а не думати я не можу”. [ ]

Мислення – необхідна умова щастя, воно дає нам велику насолоду, пробуджує смак до прекрасного та великого, позбавляє людину лінощів і нудьги.

«Скільки людей, стільки й думок…». Відповідно, думка залежить від мислення. Оскільки, мислення поділяється на позитивне і негативне, то думки стають його аналогами. Отже, від мислення залежить багато, зокрема життєві ситуації та обставини.

А що ми знаємо про позитивне та негативне мислення?

Мислити позитивно – перший крок до того, щоб самому стати позитивним. Слово “позитивний” означає: стверджувальний, вигідний, сприятливий, надійний, активний, цілком впевнений у собі – і це справді позитивне мислення. Усвідомлювати силу думки і використовувати цю силу, щоб упевнено досягати своєї мети, – ось що таке позитивне мислення. Таким чином, воно означає мислити в правильному напрямку та дотримуватися його свідомо, наполегливо, аж до самого успіху.

Людина з позитивним мисленням досить добре підготовлена до життєвих випробувань, упевнено дивиться в майбутнє. Вона об’єктивно оцінює себе і свої можливості і, якщо помічає в собі відсутність якихось талантів, не дуже засмучується, а просто переключається на ті сфери діяльності, в яких здібності її можуть розкритися краще. Це оптиміст, який завжди досягає поставленої мети. Він щиро вірить в успіх тому вся справа налаштована на перемогу, підсвідомість лише виконує закладену в неї програму. Такі люди, як правило, щасливі: вони легко переживають невдачі, всією душею радіють успіхам і надійно захищені від невротичних захворювань.

Негативні думки породжують слабкість духу, паралізують нашу активність, позбавляють радощів життя, створюють постійний “фронт поганої погоди” у нашій душі. Результат – безрадісне життя аж до депресії. Погодьтеся, що такий стан мало кому подобається. І тому, краще звернутися до позитивного мислення, при якому не ігнорується неприємна частина життя, а усвідомлюється, що все існуюче добре і повинно служити нам на користь.

Відверто кажучи, в очах багатьох людей з’являється прямо-таки розчарування, коли здоровий глузд, який дається природою кожному, рекомендують використати, щоб позбутись негативного мислення. Це їм здається надто простим і “ненауковим”. Німецький філософ В. Гумбольт говорив: “З часом хвороба розглядатиметься як перекручене мислення і хворіти буде соромно” .[ ] Багато людей вважають позитивне мислення нереалістичним, бо таким чином позитивіст нібито просто хоче уникнути проблем, трагедій і безнадійності. Проте справа зовсім не в тому. Позитивне мислення характеризує ставлення до своїх проблем і проблем людства, а також сприяє їх вирішенню за допомогою конструктивних дій. Багато людей з великою “легкістю” сприймають образи, негативні думки і обмірковують план помсти, ганьби. Таке мислення, коли людина повністю віддається емоціям, називають патогенним, тобто мисленням, яке породжує хворобу, патологію характеру (асоціюється з негативним мисленням).

Якщо людина навчиться керувати своїм мисленням, контролювати емоції, потреби і бажання, то вона володітиме саногенним мисленням (таким, що народжує здоров’я), яке асоціюється з позитивним мисленням.

Для того, щоб змінити негативні переконання, почуття, емоції, звички, потрібно неодмінно втручатись у сферу підсвідомого. Адже автоматичний механізм, підсвідомість, вільний від будь-яких емоцій. Підсвідомість функціонує як комп’ютер, який не має своєї “волі” і завжди реагує згідно з переконаннями, уявленнями. Вона створює необхідний настрій, прагнучи досягти свідомо визначеної мети. Працює автоматичний механізм тільки за допомогою тієї інформації, яка закладається в нього у вигляді ідей, переконань, інтерпретацій і поглядів. “Контрольна кнопка” підсвідомості – свідома думка. Саме завдяки свідомим роздумам, нехай не завжди логічним, а іноді й далеким від реальності, формуються моделі реагування, і тільки через роздум можна змінити ці небажані навички автоматичних відповідних дій, тобто через свідомо контрольоване мислення.

Процес мислення – це глибоко індивідуальне явище, тому люди з різною здатністю до аналізу по-різному оцінюють ту саму проблемну ситуацію.

Несхожість між людьми з позитивним і негативним мисленням також можна продемонструвати на прикладі їх ставлення до склянки, наповненої водою до половини. Людина з негативним мисленням говорить, що склянка напівпорожня; людина з позитивним мисленням каже, що склянка напівповна.

Для багатьох з нас досить характерною є така поведінка:

• боїмося робити помилки в житті й у зв’язку з цим не живемо, а існуємо;

• вважаємо, що неприємні почуття – це результат дії “зовнішніх сил”, а не власного мислення;

• перебільшуємо зовнішні обставини і “применшуємо” свої можливості, здібності;

• досить часто “користуємося” негативними емоціями і… часто хворіємо;

• часто сприймаємо негативну інформацію для припинення наших дій, замість їх корекції;

• часто “робимо з мухи слона” і жахаємося його;

• не слідкуємо за своїми думками, забуваємо, що всі вони впливають на наше здоров’я, настрій, зрештою, створюють нас;

• не слідкуємо за своїми словами, а вони посилюють вплив думок. І якщо останні несуть “негативну енергію”, то руйнують нас і оточуючих людей;

• часто скаржимося на свої негаразди і “програмуємо” себе й оточуючих на хвороби, поганий настрій, поразки;

• часто дозволяємо собі вступати в негативні розмови;

• рідко займаємося самохвальством, говорячи собі: “Який я молодець!”;

• рідко усміхаємося, забуваючи про позитивний вплив усмішки для себе і оточуючих;

• плануючи справу, часто зосереджуємося на поразці, забуваючи, що жодна важлива справа не виконувалася людьми без віри в успіх;

• багато часу приділяємо думкам про минуле та майбутнє, а не живемо “сьогоднішнім днем”;

• часто дозволяємо собі турбуватися про дрібниці, якими слід нехтувати;

• жахи нашої уяви з’їдають нас, але ж 90 відсотків їх є хибними;

• часто протестуємо проти неминучого і… доводимо себе до нервового зриву замість того, щоб примиритися з тим, що вже сталося;

• страждаємо часто не стільки від того, що відбувається, скільки від того, як оцінюємо те, що відбувається;

• часто прагнемо звести рахунки з ворогами, забуваючи, що цим завдаємо більше шкоди собі, ніж їм;

• зосереджуємося на негативному боці життя, забуваючи, що “вміння бачити позитивний бік нашого життя коштує понад 1000 франків на рік”;

• зосереджуємося на негативному замість того, щоб спробувати перетворити “мінуси” на “плюси”;

• часто забуваємо, що майже всі хвороби – від нервових хвилювань, негативних емоцій, які виникають внаслідок наших думок;

• часто звинувачуємо близьких, навколишній світ у своїх поразках, забуваючи, що майже на 100 відсотків вони – результат наших власних думок, які, звичайно, можна змінити;

• часто очікуємо якихось виняткових сприятливих випадків замість того, щоб користуватися тими, що є.

Ці випадки виявляються дуже сприятливими, якщо ми розумно діємо. Мабуть, прочитавши цю “характеристику” невдахи, песиміста, людини з негативним мисленням, дехто пізнав себе… і, мабуть, йому захотілося змінити себе, своє життя (може, вже не вперше).

Але ж якщо наша уява подумки спроможна робити нас хворими, то з таким же успіхом вона може зробити нас і здоровими. Необхідно розуміти, що кожна наша думка викликає психофізіологічні процеси. Спрямовуючи свої духовні сили на позитивне уявлення про здоров’я, гармонію, радість, ви даруєте своєму тілу здоров’я.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Хозе Сільва та його метод.

Споконвіків вчені шукають секрет успіху. Інколи до нього підходили дуже близько й розглядали його, будучи не в змозі зрозуміти. Вони стверджували, що це щось на зразок «харизми», «особистої сили».

Дозвольте мені розповісти вам історію про людину, яка знайшла відповідь на одне із фундаментальних питань людства: «Чому певні люди набагато успішніші за інших?». Таємницю розкрив дослідник – аматор із маленького американського містечка Ларедо в штаті Техас. Розкриття її коштувало йому двадцяти двох років найнапруженіших, найважчих досліджень, які коли – небудь проводились. Він знайшов відповідь там, де ніхто не намагався її шукати.

Цим ученим був Хозе Сільва. Він виявив секрет у людському розумі, а ще важливіше, він знайшов ключ до розкриття цього секрету, для того, щоб кожна людина на нашій планеті могла використати свій розум повною мірою.

Хозе Сільва беззастережно довів, що ми володіємо силою, що дозволяє нам досягти всього бажаного.

З’являється нова галузь науки. Хозе Сільва почав свої дослідження про розум і людський потенціал в 1944 році. Його знахідки стали доступні публіці починаючи із 1966 року і породили ціле нове поле науки, яка отримала назву – психоорієнтологія. Психоорієнтологія – це наука, що вивчає психіку та розум і процеси, які орієнтують, направляють їх у бік успіху.

У 1966 році Хозе Сільва створив 44 – годинну тренувальну програму, названу «Метод Сільва. Розвитку розуму і керування стресом».

Цей метод пропонувався в 87 країнах на 21 мові. Мільйони людей по всьому світу успішно використовують техніки методу Сільва, роблячи свої мрії реальністю. Метод, також, вивчається у багатьох коледжах і університетах світу.

 

 

 

 

1.3Взаємозв’язок «Методу Сільва» та функціональних відмінностей півкуль головного мозку

Потенціал свого мозку людина використовує лише в незначній мірі. Причини цього в нерівномірній участі в процесі мислення обох півкуль головного мозку. Ліва півкуля відіграє домінуючу роль, діяльність правої півкулі свідомо обмежується логікою переконання людини.

 

Ліва півкуля

 • логіка;
 • аналіз;
 • лінеарне мислення;
 • техніко – математичне мислення; «бачить дерева замість лісу»;
 • вербальне мислення;

– світ, який ми сприймаємо

фізичними органами відчуттів :

зором, слухом, смаком;

– світ, обмежений простором і

часом.

Права півкуля

 • інтуїція;
 • синтез;
 • просторове мислення;
 • образно – тональне мислення;

«бачить ліс замість дерев»;

 • візуалізація та уява;

– світ, який ми сприймаємо

суб’єктивними органами

відчуттів (так зване шосте

чуття або інтуїція);

– не існує обмежень простору

і часу.

 

 

Кожна людина в своєму житті використовує підказки інтуїції, але робить це спонтанно, не розуміючи механізму їх дії. Завдання методу Сільва полягає у вмінні свідомо використовувати та активізовувати інтуїцію, не виключаючи логіки. Розширення таким чином сфери мислення відбувається шляхом взаємозв’язку та взаємопідсилення діяльності обох півкуль головного мозку, тобто цілісного мислення.

У Хозе Сільви для людства виявилось дві новини – хороша та погана. Погана: десь на шляху свого розвитку ми повернули не в той бік, і сьогодні більшість із нас мислить виключно лівою півкулею мозку. В результаті – більшість людей зорієнтовані тільки на фізичний світ, доступний через зір, слух, смак…

Сучасна людина займається пошуком тілесних задоволень, усіляко уникає фізичної болі і скептично відноситься до таких «неречових» понять, як уява та інтуїція, відповідальність за які несе якраз права півкуля.

Творча царина правої півкулі для нас стала майже атавізмом. І поки наші справи йдуть непогано, ми впевнені, що світом керує логіка. Але раптом в налагодженому механізмі щось змінюється. Впевнена в собі людина здає позиції. І саме тут приходить черга другої новини від Хозе Сільва – хорошої. Кожен з нас у важкий момент може отримати допомогу від невидимих засобів підтримки. Звичайно, ці засоби не відкриття Хозе Сільви. Цій істині багато тисяч років. Ось тільки доступ до цієї підтримки, як вияснив Сільва, можливий виключно посередністю правої півкулі мозку. Відкриваються нові горизонти і метод Сільва може виявитися одним із шансів отримати ту допомогу, якої ми потребуємо. Він вчить нас як активувати праву півкулю, адже саме вона є провідником в царину творчості, підключаючи нас до неймовірних можливостей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ II. ВИВЧЕННЯ ТА ГАРМОНІЗАЦІЯ ЯКОСТЕЙ МИСЛЕННЯ ЛЮДИНИ.

2.1
Особливості
мислення учнів юнацького віку.

Вивчаючи літературу з позитивного мислення, я зробила досить вагомий висновок, а саме: загальнолюдський емоційний фактор, відносини, психічний стан кожної людини, потребують вдосконалення.

Тому практична частина моєї роботи передбачала слідуючі кроки:

– спостереження за групою дітей, віком 15 – 16 років з метою вивчення їх емоційного стану (всього 38 учнів Чемеровецького НВК №1);

– діагностика стресостійкості та рівня задоволення різними сферами життєдіяльності;

– корекційна діяльність, на основі вправ методу Сільва.

На основі спостережень, які велися з вересня 2007 року, я виявила наступні результати: з 38 учнів 60% здебільшого перебувають у пасивному, песимістичному, дещо агресивному стані; у 10% із них – переважаючим є депресивний стан, негативне сприйняття оточуючого, високі прояви тривожності та агресивності; і лише 30% учнів є оптимістами, у них переважають позитивні емоції.

Отримані результати подані у вигляді колограми.

ДІАГРАМА №1

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основі даних спостережень, з метою виявлення причини негативних вчинків та емоцій серед учнів було проведено анкетування на визначення рівня стресостійкості (Додаток 1) та відношення до різних чинників та сфер життя. (Додаток 2)

Ось результати, які я отримала:

ДІАГРАМА №2


 

Висновок: у значної частини учнів юнацького віку переважає негативне мислення, що в свою чергу породжує стрес.

Оскільки негативне мислення формує навколо людини негативний простір, то вона знаходиться в постійній стресовій ситуації.

Щоб підтвердити результати анкети №1, було проведене дослідження на визначення рівня задоволеності різними сферами життя.

Отримані результати:

ДІАГРАМА №3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ми помітили, що переважна більшість опитаних лише частково задоволені власним життям.


ДІАГРАМА №4


 

Стосовно настрою: – 60% учнів переживають такі почуття як злість та роздратування, тобто виявляють ознаки агресії.


ДІАГРАМА №5

 

53% учнів перебувають у постійній напрузі, їм не вистачає сили духу взятися за нову справу. І тільки 47% дітей відчувають внутрішню стабільність, їх не лякають нові прояви життя.


ДІАГРАМА №6

Як бачимо, незадоволеність різними сферами життя, зокрема такими як настрій, смак до життя, енергія та ін. в результаті впливають на стан здоров’я. Саме тому ми спостерігаємо той факт, що 16% юнаків та дівчат завжди стурбовані станом свого здоров’я, а 44% здоров’я час від часу завдає клопоту. І лише 40 % учнів вважають себе цілком здоровими.

Нещодавно подивилася американський фільм «Секрет» про технології здійснення бажань. Всі бажання в ньому зводяться до використання, задоволення: як отримати будинок, машину, гарну роботу, подругу, але нічого не говориться про те, що дає людина світу натомість. Так, мрії збуваються, але при цьому потрібно перейти з позиції користувача в позицію творця – давати щось цьому світу, щоб він став яскравішим, світлішим, чистішим. Мені, наприклад не завжди подобались висловлювання, реакції моїх однокласників щодо ровесників, вчителів, батьків. Тому я почала доводити їм переваги позитивного мислення, потроху вчити їх вправам та технікам.

Враховуючи це, я пропоную ряд практичних вправ, спрямованих на корекцію, вдосконалення та гармонізацію якості мислення, а відтак і покращення життя.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Тренінг якості позитивного мислення

Мозок людини генерує певні електричні імпульси, які можна зафіксувати за допомогою електроенцефалографії і які залежать від стану організму.

Імпульси типу Бета – із частотою від 14 до 21 коливання за секунду характерні для стану пожвавлення і сприйняття світу за допомогою фізичних органів чуття.

Імпульси типу Альфа – із частотою від 7 до 14 коливань за секунду характерні для стану переходу від пожвавлення до сну і навпаки, мрійливості, роздумів, молитви.

Імпульси типу Тета – із частотою від 4 до 7 коливань за секунду характерні для сну, гіпнозу, глибокої медитації.

Імпульси типу Дельта – із частотою від 0,5 до 4 коливань за секунду характерні для глибокого сну.

Робота мозку в режимі генерування переважно імпульсів типу Альфа дає можливість врівноважити діяльність обох півкуль головного мозку. Тому основою для більшості вправ Методу Сільви стала Контрольована Релаксація, коли людина може свідомо контролювати розслаблення свого тіла і свідомості, налаштовуючи свій мозок на використання частот Альфа.

Перший розділ – вправа «Контрольована Релаксація». – Завданням цієї вправи є відпрацювання умовного рефлексу на відлік 3 – 2 – 1, де

3 – рівень фізичного розслаблення;

2 – рівень психічного розслаблення;

1 – рівень досягнення стану Альфа. Рівень, котрий постійно використовується для вирішення проблем і досягнення успіху.

Фізичне і психічне розслаблення необхідне для подолання негативних наслідків стресу.

Очищення Думок – відпрацювання навичок позитивного мислення. Техніки самостійного перепрограмування, засновані на принципі «Мозок людини не є комп’ютером, але комп’ютер є найкращою моделлю мозку».

1. Афірмація – техніка типу формули по схемі – (негативне ствердження) – маніфестація позитивного бажання (позитивне ствердження), фаза – запуск, типу «І так буде». Використовується для зміни негативного стану мислення, емоцій, рис характеру, звичок на позитивне. Використовується як в стані Альфа, так і в стані зовнішньої свідомості.

2. Інкантація – увімкнення фізіології власного тіла в формування позитивного мислення. Відпрацювання тілесних рухів, пов’язаних з відчуттям успіху. Використовується в стані зовнішньої свідомості.

3. При негативному програмуванні використовується техніка «Стерто, стерто». Відповідь на провокацію негативного програмування.

4. Техніка Внесення Перешкод – застосовується при необхідності видалити нав’язливу думку, згадку, вплив. Приклад видалення нав’язливої думки – «подумки прокрути» текст, якого хочеш позбутися, уповільнено, прискорено, змінюючи тембр, змінюючи порядок слів. Після декількох повторень думка зникне.

Ліквідація нав’язливих спогадів чи звичок – Техніка Кінозалу. Подумки уяви, що ти знаходишся у кінотеатрі і дивишся фільм, який відображає сцену чи звичку, якої ти хочеш позбутися. Фільм чорно – білий і «німий». Наступним етапом є перегляд того ж фільму з приміщення кіномеханіка – тепер ти можеш впливати на швидкість руху плівки. Зроби це: прокрути фільм швидше, помаліше, в зворотному напрямку. Добав діючим персонажам (крім себе) карикатурні риси. Фільм далі чорно – білий і «німий». Після цього переглянь фільм ще раз, але вже в кольоровому варіанті і озвуч його якоюсь мелодією, що не підходить до сюжету.

5. Психогігієна Слів – контроль власного мовлення з метою уникнути можливості негативного самопрограмування.

 

Контроль Сновидінь.

Контроль Сновидінь – техніка типу «формула» яка складається з трьох етапів.

Перший етап – Запам’ятання сну. Перед сном приготуй олівець, бумагу і джерело світла. Ввійди на рівень Альфа і подумки скажи собі: «Хочу запам’ятати сон і запам’ятаю сон». Засни з рівня Альфа.

Другий етап – Запам’ятовування снів. Форма і ритуал ті ж, але багаточисельніші: «Хочу запам’ятати сни і запам’ятаю сни». Засни з рівня Альфа, записуй сни, які тобі насняться.

Третій етап – програмування сну, який повинен включати інформацію, необхідну тобі для вирішення проблеми. Спочатку детально продумай проблему на рівні логіки, після цього ввійди на рівень Альфа і, після досягнення цього рівня, скажи собі подумки: «Хочу щоб мені наснився сон, який буде утримувати інформацію, необхідну для вирішення проблеми (коротко опиши проблему). Такий сон мені насниться, я його запам’ятаю і зрозумію». Такий сон тобі і насниться, ти його запам’ятаєш і зрозумієш.

Техніка Трьох Пальців – техніка утворення умовного рефлексу і зв’язку між станом Альфа і відповідним жестом. Ця техніка дуже універсальна і дає можливість при необхідності активізувати власну інтуїцію за допомогою цього жесту. Застосовується ця техніка для раптового розслаблення і за потреби зосередитися, запам’ятати прочитаний матеріал, запам’ятати прослухану лекцію, згадати забуту інформацію, знайти загублений предмет і в багатьох інших випадках.

Дзеркало Мислення – техніка самопрограмування успіху. Продумай на рівні логіки усі складові свого успіху чи цілі, яких хочеш досягнути. Ввійди на рівень Альфа і уяви на своєму Екрані Уявлення дзеркало в синій рамі. В цьому дзеркалі створи картину актуальної ситуації, намагаючись надати їй якнайбільше страждання. Після цього зітри створену картину і пересунь дзеркало в минуле. Заміни колір рами на білий і в білій рамі Дзеркала Мислення створи картину свого успіху, пов’язуючи її з усім приємним, що принесе тобі досягнення успіху чи цілі.

Техніка Стакану Води – техніка інтуїтивного вирішення проблем. При необхідності віднайти вирішення будь – якої проблеми. Спочатку обдумай цю проблему на рівні логіки, а потім наповни стакан водою і, закривши очі, випий приблизно половину води зі стакану, сказавши при цьому подумки: «Це все, що мені необхідно зробити для того, щоб вирішити цю проблему (коротко опиши її)».

Для використання цієї техніки немає необхідності входити в стан Альфа, сам процес пиття води налаштовує мислення на використання більш глибоких рівнів.

Зранку допий воду, яка залишилася і повтори подумки: «Це все, що мені необхідно зробити для того, щоб вирішити цю проблему (коротко опиши її). І так буде!». Вночі може приснитися сон, який принесе вирішення проблеми, чи вдень прийде передчуття, творче прозріння, інші прояви інтуїції.

Створення Лабораторії – створення точок відштовхування в світі власного творчого уявлення. Рівень Лабораторії – це поглиблений рівень Альфа, який досягається поглибленням: відліком від 10 до 1, після досягнення основного рівня Альфа стандартним способом відліку 3 – 2 – 1.

В Лабораторії повинні бути:

М’яке крісло;

Письмовий стіл;

Універсальний годинник;

Універсальний календар;

Система інформації.

Знищувач – покликаний для знищення на суб’єктивному рівні матеріалізованих негативних емоцій, станів, хвороб, звичок і т.д.;

Шафа Любові – дає можливість міняти своє відношення до людей;

Шафа самооцінки – для підвищення власної самооцінки, ототожнення з душем, який служить для очищення від почуття провини;

Чарівні окуляри – дають можливість подивитися на себе зі сторони або очима інших людей;

Склад – в ньому знаходяться усілякі інструменти, прибори, ліки, які існували, існують або можуть існувати.

 

В наших силах втілити мрію в життя. Але існує ряд обов’язкових законів:

Закон 1. Потрібно сильно бажати, щоб задумане збулося.

Закон 2. Потрібно вірити, що задумане збудеться.

Закон 3. Необхідно з нетерпінням чекати, щоб задумане збулося.

Закон 4. Не можна самим створювати проблему штучно.

 

ВИСНОВОК

Основним поштовхом до написання науково – дослідницької роботи стала наукова новизна теми «Позитивного мислення» в Україні, зокрема, в моєму оточенні, класному колективі, оскільки питання є актуальним, дискусійним і повністю не розкритим.

Аналізуючи результати досліджень, я помітила, що рівень позитивного мислення серед старшокласників є досить низьким і прагне вдосконалення та корекції. Адже, вагомим впливом на успішність та досягнення учня є мислення, а саме, позитивне.

Вашій увазі я запропонувала «Метод Сільва», який є визнаним у Європі як міжнародний, що підтверджує його дієвість.

Дійсно, багато людей, які вважаються найуспішнішими та найвпливовішими у світі також були учасниками тренінгу. Серед них: Д. Форд, В. Ющенко,

П. Порошенко, В. Янукович, Ю. Тимошенко та інші. Ці люди широко відомі у суспільстві і ми можемо спостерігати за тим, як вони володіють аудиторією, поводять себе на публіці, працюють з нашою підсвідомістю тоді, коли ми про це навіть не здогадуємося. У своїй діяльності вони використовують провідні прийоми «Методу Сільва», зокрема, техніку «Трьох пальців».

Особисто я мала нагоду перевірити дієвість методу, оскільки була однією із учасників тренінгу. Завдяки йому я здобула цінний досвід, помітила інтерес та зацікавленість з боку однолітків, що і стало вагомим стимулом у поширенні даної інформації у соціумі.

Маю надію, що дана інформація не залишиться поза увагою, зважаючи на потреби сьогодення, та викличе інтерес і бажання пізнання власної підсвідомості та раціонального використання свого внутрішнього потенціалу.

 

 

 

 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Дж. Мерфи., Сила вашего подсознания. – «Світ»; Львів., 2004. – 198 с.
 2. Луиза Л. Хей., Управляй своей судьбой. – «ОЛМА – ПРЕСС»; Москва., 2006. – 190 с.
 3. Познай себя. Сост. Белый М.И. – «Экономика»; Москва., 1992. – 94 с.
 4. Хозе Сильва., Берт Голдман. Управление интелектом по методу Сильва. – «Попурри»; Минск., 2001. – 250 с.
 5. Хозе Сильва., Пилип Миэле. Управление разумом по методу Сильва. – «Попурри»; Минск., 2003.- 250 с.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ

Додаток А

Анкета: «Чи піддаєтеся ви стресу?»

Інструкція: В кожних з наведених нижче шести груп відповідей підкресліть ті, які найбільше відповідають вашому характеру.

1 група:

а) в роботі, навчанні, в відносинах з представниками протилежної статі, в спортивних залах чи азартних іграх ви не боїтеся суперництва і проявляєте агресивність;

б) якщо в грі ви втрачаєте кілька балів і якщо представник протилежної статі не реагує належним чином на найперші ваші знаки уваги, то ви здаєтеся і «виходите з гри»;

в) Ви уникаєте будь – якої конфронтації.

2 група:

а) ви чистолюбиві і багато чого хочете досягнути;

б) ви сидите і чекаєте «з моря погоди»;

в) Ви шукаєте причину щоб уникнути роботи.

3 група:

а) ви любите працювати швидко, вам не терпиться чимшвидше закінчити справу;

б) ви сподіваєтеся що хтось буде вас «підганяти»;

в) коли ви ввечері приходите додому, то думаєте про те, що сьогодні було в школі.

4 група:

а) ви розмовляєте занадто швидко і занадто голосно. В розмові ви надто категоричні і перебиваєте інших;

б) коли вам говорять «ні», ви реагуєте абсолютно спокійно;

в) вам з трудом вдається приховувати ваші почуття та тривогу.

5 група:

а) вам часто буває самотньо;

б) вам подобається нічого не робити;

в) ви дієте у відповідності з бажаннями інших людей, а не зі своїми власними.

6 група:

а) ви швидко ходите, їсте і п’єте;

б) якщо ви забули щось зробити, вас це не хвилює;

в) ви стримуєте свої почуття.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток Б

Тест

Інструкція: Оберіть
відповідь, яка притаманна вам більшою мірою

1. Здоров’я:

а) стан здоров’я є постійним предметом ваших роздумів і хвилювань;

б) час від часу ваше здоров’я завдає вам певних клопотів;

в) ви вважаєте, що ваше здоров’я цілком нормальне.

2. Смак до життя:

а) звикли дивитися на оточуюче скептично, до ентузіазму і захоплень інших відноситеся з іронією;

б) життям в загальному задоволені, але іноді на дещо нарікаєте;

в) готові жити так, як зараз, ще сто років.

3. Настрій:

а) багато що навкруги злить вас;

б) життєві клопоти нерідко дратують вас;

в) вас важко вивести з рівноваги.

4. Енергія:

а) ви любите перенапружуватися;

б) не за всяку справу вистачає духу взятися;

в) працюєте стабільно, без зривів, нове вас не лякає.

 

 

 

 

Додаток В 

завантаження...
WordPress: 23.65MB | MySQL:26 | 0,357sec