ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНО-ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ

Класний керівник 5 класу

Сьогодні в Україні відбувається процес усвідомлення того, що стати поруч із цивілізованними народами можна не тільки через економічні перетворення, нагромадження капіталу, а найперше – через подолання духовної кризи, через розвиток освіти і виховання. Тому вирішення цієї проблеми в методологічно-педагогічному, релігійно-культурологічному, художньо-освітньому сегментах потребує зосередження зусиль на визначенні і реалізації першочергових завдань. Одним із таких завдань є обгрунтування методологічних основ забезпечення морально-духовного виховання особистості.

Сходження до вершини духовності відбувається через певні вчинкові стадії, і перша починається з того моменту, коли в дитини з’являється індивідуальна потреба пізнати світ, яку вона реалізує через безпосередній вчинок, котрий оцінюється з погляду доцільності. Наступний етап – це активне включення людини в соціальну взаємодію і здійснення нею опосередкованих вчинків, котрі стають основними елементами такої поведінки, яка вже підлягає регуляції та оцінці щодо морально-етичної відповідальності. На третьому рівні відбувається формування персоніфіковано-духовних потреб, коли особистість співвідносить свою діяльність із вищими ідеалами Істини, Краси , Добра.

Педагоги повинні вміти використовувати в навчально-виховному процесі культуру в найширшому розумінні, включаючи і національну, і постмодерну, і молодіжну та культурологічний потенціал релігії, християнські цінності як загальнолюдські здобутки, на яких побудований загальнолюдський простір. Результат цієї роботи залежить від багатьох чинників:

 • усвідомлення того, що виховання високодуховної особистості, яка сприймає і продукує моральні цінності, є педагогічним ідеалом;
 • науково-методичного супроводу діяльності педагога з питань морально-духовного виховання.

Педагогічні очікування:

 • розвиток потреби в усвідомленні культурно-історичного досвіду українського народу;
 • спрямованість на вищі духовні ідеали: ІСТИНИ, КРАСИ, ДОБРА, ЛЮБОВІ;
 • сформованість загальнолюдських християнських чеснот;
 • уміння аналізувати, охарактеризувати та оцінити життєві ситуації, інформацію про культурно-історичний досвід українського народу;
 • готовність до добрих вчинків.

 

 • На шляху добротворчості:
  • Визначення понять: добро, зло.
  • Загальнолюдські християнські чесноти: добро, милосердя. Коментування біблейних заповідей, притч.
  • Народні уявлення про добро і зло.
  • За велінням серця (організація волонтерської діяльності, творчі проекти, сценарії, координаційний центр).

Форми роботи: розробка творчих проектів; волонтерські акції; соціодрама, розбір ситуацій; художньо-музичний кліп; написання міні-творів під враженням класичної музики, художніх творів, картин.

 • На шляху громадянської зрілості та відповідальності перед Батьківщиною.
  • Визначення поняття: громадянин, громадянське суспільство. Я – найвища соціальна цінність. Держава, громадянське суспільство. Конституція України – основний закон держави.
  • Коментування біблейних притч про владу, громаду, суди.
  • З історії розвитку Української держави.
  • Про захисників Батьківщини. Козацтво. Герої Великої Вітчизняної війни.
  • Твоя активна громадянська позиція, діяльність в органах учнівського самоврядування, членство в дитячо-юнацьких об’єднаннях.

Форми роботи: розробка творчих проектів, сценаріїв; розбір ситуацій; уроки громадянства; конкурс патріотичної пісні, плакату; диспути, дискусії; студія громадянознавства; шкільний європейський клуб; художньо-музичний кліп; тренінги.

 • На шляху пошанування батьків
  • Визначення понять: родина, сім’я.
  • Конституція України про права і обов’язки дітей і батьків. (Статті 51, 52).
  • Коментування біблейних притч, приповідок.
  • Народні уявлення про сім’ю, родину, звичаї і традиції. /Із скарбниці народної мудрості/. Сімейно-родинні свята.

Форми роботи: розробка творчих проектів, сценаріїв; розбір ситуацій; читацька конференція; диспут “Батьки і діти”; конкурс сімейного плакату “Почути один одного”; родинне дерево – творчий конкурс; художньо-музичний кліп; літопис родоводу.

 • На шляху самовдосконалення
  • Визначення понять: самовиховання, самовдосконалення, життєві компетентності, “Я-концепція”.
  • Ключові життєві компетентності. Правила морального самовдосконалення. Коментування положення Патристичної концепції виховання “За подобою і образом”, біблійних заповідей і притч.
  • Народні уявлення про самовиховання. /Із скарбниці народної мудрості/.
  • Кодекс успішного учня.

Форми роботи: розробка творчого проекту “Вдосконалюю спосіа життя”; розбір ситуацій; діалог з мудрими людьми; читацька конференція; диспут.; конкурс.

 • На шляху здорового способу життя
  • Визначення понять: здоровий спосіб життя, здоров’я.
  • Законодавство України про охорону здоров’я.
  • Народна мудрість про бережливе ставлення до здоров’я. Народна медицина, кулінарія. Участь у здоров’язберігаючих заходах, гуртках, спортивних секціях тощо.

Форми роботи: розробка творчих проектів “За здоровий спосіб життя”; бліц-конкурс; діалог з мудрими людьми; тренінг-курси: «Рівний-рівному», «Діалог», «Майбутнє починається сьогодні», «Корисні звички»; уроки «Заради життя»;агітбригада; диспути, дискусії; акції “Школа проти СНІДу”, “Шкідливим звичкам -Ні!”, “Тверезість – норма життя”; Міжнародний День здоров’я.

 • На шляху гармонії з природою
  • Визначення понять: екологія, природа.
  • Коментування біблейної книги “Буття”.
  • Законодавство України про охорону природи.
  • Народна мудрість про бережливе ставлення до природи.
  • Екологічна діяльність. Участь у природоохоронних акціях, операціях.

Форми роботи: розробка творчих проектів, сценаріїв; розбір ситуацій; природознавча вікторина; уроки милування природою, пейзажовими полотнами художників; екологічні конкурси; природозахисні акції, операції, рейди; агітбригада.; диспути, дискусії.

 • На шляху пізнання мистецтва
  • Визначення понять: краса, мистецтво, культура.
  • Законодавство України про культуру.
  • Народ про красу та музику.
  • Коментування біблейної книги “Пісня пісень” як першого оспівування почуттів любові, кохання.
  • Діяльність у гуртках, клубах, театральних студіях, заходах художньо-естетичного спрямування.


Форми роботи: екскурсія в музей; зустрічі з поетами, художниками, музикантами, артистами; розробка творчого проекту “Створення Малої академії народного мистецтва”; подорожі в світ духовного багатства митця; подорожі в майстерню художників: “Міфічний і магічний світ Пікассо”; “Казковий світ Васнєцова”, “Квіти Катерини Білокур”; музичні вечори: “Ці чарівні і загадкові Бах, Бетховен, Моцарт”; Майстер Відродження – Леонардо да Вінчі; Орфеї української сцени – С.Крушельницька, А.Солов’яненко, Н.Матвієнко тощо;

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,325sec