Фізичні властивості гомологів метану. Хімічні властивості алканів

Тема. Фізичні властивості гомологів метану. Хімічні властивості алканів.

Мета: Ознайомити з хімічними властивостями алканів, розглянути повне і часткове окиснення, хлорування, нітрування, термічний розклад та ізомеризацію. Розкрити механізм реакції заміщення на прикладі метану. Розвивати аналітичне творче творче мислення. Виховувати вміння працювати в парах, висловлювати свої ідеї, вміння слухати співбесідника.

Хід уроку

І. Організаційна частина

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Хімічний диктант

1. Вуглеводні – сполуки, що складаються з атомів … і …

2. В усіх органічних речовинах валентність атомів … становить …

3. Найпростіший представник алканів…

4. Молекулярна, структурна та електронна формула метану: а) …; б) …; в)…;

5. Атом Карбону у збудженому стані має електрону формулу.

6. Гомологічна різниця має таку формулу…

7. Гомологи – це речовини, що мають подібну … та … але відрізняються за … молекули на групу атомів.

8. Назва гомологів метану походять, починаючи з п’ятого представника, від назв грецьких чисельників з додаванням суфікса …

9. Частинки, які мають неспарені електрони – це…

10. Речовини, які мають однакові … і … склад і … масу, але різну … молекул, що спричиняє різні … називаються…

ІІІ. Вивчення нового матеріалу.

Хімічні властивості алканів розглядаються на прикладі метану.

Перед початком роботи учні повторюють правила ТБ в хімічному кабінеті.

Робота в групах

І група. Дослідити окиснення парафіну. Зробити висновки.

ІІ група. Дослідити дію окисників (КМnО4, NaOH, Н2SO4) на парафін. Зробити висновки.

Вчитель пояснює термічний розклад алканів і звертає увагу на те, що метан має здатність розкладатися з утворенням проміжного продукту – ацетилену, а кінцевим продуктом його розкладу є прості речовини: вуглець і водень.

Розглядається таблиця «Хімічні властивості алканів»

Реакція

Рівняння реакції

Повне окиснення (горіння) СН4 + О2          СО2 + Н2О; – 890кДж;
Часткове окиснення (киснем) 4СН4 + 5О2 → 2СО + 2С + 8Н2О
Часткове окиснення окисниками (луги, кислоти, калій перманганат) Не відбувається
Реакції заміщення:

а) хлорування

б) нітрування

 

СН4 + Сl → СН3 Сl + НСl↑

СН4 + НNO3 → СН3NO2 + Н2О

Реакція ізомеризації

СН3 – СН2 – СН2 – СН3 t°→ СН3– СН– СН3

І

СН3

Реакція приєднання Не відбувається

 

Механізм реакції хлорування відбувається за такою схемою

Робота учнів з підручником. Вивчення фізичних властивостей гомологів алканів.

ІV. Закріплення й узагальнення.

Самостійна робота учнів у групах.

На основі рівняння хімічних реакцій, характерних для метану, скласти рівняння реакцій для таких речовин:

І група – етану

ІІ група – пропану

ІІІ група – бутану.

При цьому використати таблицю «Хімічні властивості алканів».

V. Домашнє завдання

Поміркуй.

1. При спалюванні 20 л метану та етану утворилася 24 л вуглекислого газу. Визначити об’ємні частки вуглеводнів у складі суміші.

2. Визначити об’єм кисню, що містить 8٪ озону, необхідного для спалювання 30 л бутану.

3. Суміш метану з етаном об’ємом 33,6 л (н. у.) спалили. Продукти реакції пропустили через надлишок розчину натрій гідроксиду і добули 212 г солі. Визначити об’ємний склад суміші.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

37 (21.9 KiB, Завантажень: 30)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,586sec