Фізичні і хімічні властивості речовини. Як вивчають хімічні сполуки і явища. Спостереження і експеримент у хімії

Тема уроку: Фізичні і хімічні властивості речовини. Як вивчають хімічні сполуки і явища. Спостереження і експеримент у хімії

Мета уроку: навчити описувати фізичні властивості речовиниі визначати речовини за їх властивостями; сформувати поняття „хімічні властивості речовини”, виробити навички поводження з хімічними речовинами методом спостереження та хімічного експерименту; сприяти розвитку інтелектуальних здібностей учнів; виховувати наполегливість, цілеспрямованість.

Обладнання і реактиви: штатив з пробірками, Хімічні склянки, скляні палички. Вода, кристалічна кухонна сіль, залізо, кристалічна сода, розчин оцту, розчини натрій сульфату, барій хлориду, амоній хлориду, натрій гідроксиду, фенолфталеїну, магнієва стрічка.

Тип уроку: комбінований.

Форми і методи: лабораторні досліди. Робота з підручником, проблемний виклад матеріалу.

Девіз уроку: „Недостатньо хотіти, треба і робити.”

 Гете

Хід уроку

І. Організаційний етап.

ІІ. Перевірка домашнього завдання.

ІІІ. Актуалізація опорних знань.

Що таке явища?

Які явища належать до хімічних, а які до фізичних?

Заповнити таблицю. Заштрихувавши клітинки таблиці з привильними відповідями про ознаки, які супроводжують фізичні та хімічні явища, ви одержите зображення римської цифри.

Явища Ознаки
  Виділення тепла Зміна кольору Запах Поява осаду Поява газу
Горіння вугілля          
Продування повітря через вапняну воду          
Дифузія парів парфумів          

Вивчення нового матеріалу.

Бесіда:Звідки беруться відомості про речовини та їх властивості ?

Про властивості різних речовин можна дізнатися, використовуючи такі методи дослідження як спостереження і експеримент. Спостереження – це цілеспрямоване сприймання та прослідковування за предметами та явищами. Наприклад. При протіканні хімічної реакції дослідник спостерігає за будь – якими змінами стану. Забарвлення. Запаху, а також за будь – якими новими речовинами, що утворюються при цьому. Зареєстровані спостереження є результатами експерименту. Експеримент – це науково поставлений дослід, спостереження досліджуваного явища у точно врахованих умовах, які дозволяють слідкувати за його ходом і багаторазово відтворювати його при повторенні цих умов. Спостереження і експеримент потребують активізації всіх психічних процесів особистості. Особливо уваги та мислення. На сьогоднішньому уроці ми з вами навчимося одержувати відомості про властивості речовин.

Пізнаючи властивості речовин, людина тим самим пізнає їхній внутрішній світ: склад, будова, властивості притаманні всім речовинам. Це підтверджується тим, що речовина за тих самих умов виявляє постійні властивості незалежно від того, чи людина створює ці умови. Чи вони існують у природі. Так, за звичайних умов кухонна сіль завжди буде розчинятись при стиканні з водою, а бензин – горіти, коли його запалюють на повітрі.

Завдання.

Описати властивості добре відомих вам речовин: а) міді й алюмінію; б) солі й цукру. Порівняйте ці речовини.

План дій при порівнянні речовин:

1) виділення основних ознак порівняння:

2) визначення властивостей речовин, які зіставляються;

3) виявлення подібності та відмінності у властивостях конкретних речовин;

4) формулювання висновків.

Порівнювати речовини можна в тому разі, якщо виділені основні ознаки порівняння. У ролі таких ознак можуть використовуватись різні властивості речовин. Наприклад, щоб порівняти мідь і алюміній, можна виділити такі ознаки:

Зіставлення властивостей речовин

Ознаки Речо Вини Висновок
Мідь Алюміній  
Агрегатний стан за звичайних умов твердий Твердий Мідь відрізняється від алюмінію кольором, дещо більшою твердістю і густиною
Колір червоний Сірий
Блиск Блищить Блищить
Запах Не має запаху Не має запаху
Твердість Більш твердий Менш твердий
Пластичність Пластичний Пластичний
Електропровідність Проводить струм Проводить струм
Теплопровідність Проводить теплоту Проводить теплоту
Розчинність у воді Не розчиняється Не розчиняється
Густина, г/ см3 8,92 2,7  

Лабораторна робота №2 „Ознайомлення з фізичними властивостями речовин”

1. Повторення правил поведінки під час лабораторних та практичних робіт та правила техніки безпеки.

2. Виконання дослідів за варіантами.

3. Оформлення звіту про виконану роботу.

Лабораторна робота № 3 „Проведення хімічних реакцій”

Хід виконання лабораторної роботи аналогічний попередньому.

V. Узагальнення і систематизація вивченого.

Робота з підручником.

– Скласти опорний конспект по вивченому матеріалу.

VI. Підведення підсумків уроку.

VII. Домашнє завдання:

1. Опрацювати матеріал параграфу за складеним опорним конспектом.

2. За поданим вище планом порівняти властивості двох відомих вам речовин.

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,634sec