Феодальна роздробленість. Поява удільних князівств

Тема. Феодальна роздробленість. Поява удільних князівств.

Мета: познайомити учнів з причинами роздробленості Київської Русі; підвести їх до розуміння причин і наслідків цього процесу, а саме — зв’язку між економічними відносинами та розвитком політичної надбудови; наго­лосити на подібності історичних процесів у Київській державі та в країнах Західної Європи; розвивати вміння аналізувати історичні факти та події, узагальнювати фактичний матеріал, робити висновки; розвивати інтерес до історії країни.

Тип уроку: формування вмінь і навичок.

Обладнання: підручник, посібник, карти «Київська Русь у IX—XI ст.», «Роздробленість Київської Русі», словник-довідник, зошит-конспект, ат­ласи.

Хід уроку

I.   Актуалізація опорних знань

Бесіда за запитаннями та завданнями

1. Охарактеризуйте внутрішню політику князя Володимира Мономаха.

2. Якими фактами можна підтвердити зростання міжнародного авторите­ту Київської Русі?

3. У чому полягає історичне значення «Уставу» Володимира Мономаха?

4. Який заповіт перед смертю дав своїм синам Ярослав Мудрий і чи був він виконаний?

5. Коли відбувся і які рішення були прийняті на Любецькому з’їзді князів?

6. На що спрямував свою політику В. Мономах?

II.  Робота за картами й атласом. Бесіда

1. Порівняйте дві карти. Чим вони відрізняються?

2. Чим ви можете пояснити ці відмінності?

3. Як називається період історії, поданий на карті

 

IV.         Оголошення теми, мети уроку

Логічне завдання

Розпад Київської Русі — це закономірний процес чи випадковість? До­ведіть або спростуйте дане твердження.

Робота з формування поняття «політична роздробленість»

Учні записують у зошити визначення.

 

III. Сприймання нового матеріалу

Проблема.

Чому, на вашу думку, така велика держава, як Київська Русь, розпалася на окремі князівства?

1. Причини роздробленості Київської Русі.

Згадайте вивчене на минулому уроці. Про які події йдеться? А тепер давайте разом визначимо причини роздробленості.

Метод «Мікрофон»

Учні висловлюють свої думки, спираючись на досвід вивченого раніше.

Напади степових кочовиків

 

 • Зростання ролі міст як політичних і культурних центрів феодальних князівств.
 • Великі розміри території Русі.
 • Розвиток великого феодального землеволодіння (вотчин). Натуральне господарство.
 • Слабкі економічні зв’язки між князівствами.
 • Відсутність чіткого порядку спадкування престолу.
 • Створення апарату примусу в кожному великому феодальному во­лодінні.

Запишіть причини роздробленості в зошити. Які з них, на вашу думку, були головними?

«Займи позицію»:

Процес роздробленості — явище:

а)    позитивне;

б)   негативне;

в)    не визначився.

Чому сучасні історики стверджують, що Київська Русь не розпалася, а лише змінила форму державного устрою?

2. Робота за картами атласів і настінною картою

Назвіть і покажіть на карті князівства, що існували на території сучас­ної України у II пол. XII ст.

Назвіть та покажіть на карті найбільші міста українських князівств.

Групова робота

Вивчивши матеріал підручника, посібника, словника-довідника, зошита-конспекту, підготуйте повідомлення про політичний та економічний розвиток князівств:

г р у п а А — Київського;

г р у п а Б — Переяславського;

г р у п а В — Чернігово-Сіверського.

Повідомлення подати у формі розповіді від імені посланця Володимиро-Суздальського князя та за його дорученням. Кожна група записує дані до таблиці.

 

Удільні князівства Південно-Західної Русі XII—XIII ст.
Князівство Політичний центр Територія Племінний склад Князівські династії
         

 

Індивідуальні завдання

1) Візантійський купець, відвідавши Київ, так описує економічний та політичний розвиток Київського князівства своєму імператору. (Склас­ти опис.)

2) Чому, незважаючи на послаблення центральної влади Великого Київ­ського князя, Київ продовжував відігравати традиційну для нього роль загальнодержавного центру?

 

IV. Усвідомлення нового матеріалу

Аналітична бесіда за запитаннями

1. Визначте наслідки роздробленості Київської держави (як негативні, так і позитивні).

2. Чому київські князі були прихильниками єдності Русі?

3. Чи можна було, на вашу думку, запобігти роздробленості Київської Русі? Доведіть це.

Учитель повертається до логічного завдання:

Отже, розпад Київської Русі — це було явище закономірне чи випадкове? На основі опрацьованого матеріалу на уроці кожна група висловлює свої думки за методом «Коло ідеї».

Це явище було закономірним, тому що:

 • Зросла феодальна власність на землю.
 • Це був закономірний процес для всієї середньовічної Європи. Русь утворилася шляхом не завжди мирного об’єднання, а тому й розпалася.

 Посилився вплив місцевої знаті, що не могла унаслідувати Київський престол.

 • Здійснювалося економічне зміцнення земель.
 • Велася міжусобна боротьба, що ослабила центр.
 • Зміна європейських торговельних шляхів послабила Київ як центр ве­ликої держави.

Це був закономірний процес для всієї середньовічної Європи. Русь утворилася шляхом не завжди мирного об’єднання, а тому й розпалася. V.        Підсумковий етап

Узагальнення вчителем відповідей учнів.

VI. Домашнє завдання

 1. Опрацювати відповідний параграф підручника.

Випереджальне завдання: підготувати повідомлення про князів Яросла­ва Осмомисла та Романа Мстиславовича.

 

Тема. Політичний та соціально-економічний розвиток Галицького і Волинського князівств

 

Мета: розкрити процес утворення держави на Галицьких і Волинських землях, роль особистості в історії та довести, що вона стала спадкоємицею Київської Русі; розвивати логічне мислення, уміння давати характеристику історичному діячеві, виховувати повагу до минулого народу.

Тип уроку: комбінований.

Обладнання: карта «Політична роздробленість Київської держави», довідник Котляра «Шляхами віків», підручник юного історика Л. Котенко, навчальні посібники.

Основні дати: 1199 р. — об’єднання Галичини і Волині в єдину державу.

Особистість в історії: Ростислав Володимирович, Ярослав Осмомисл, Володимир Ярославович.

Хід уроку

І Актуалізація опорних знань

Метод « Прес»

Учні розв’язують логічне завдання, поставлене на початку уроку:

Я вважаю, що… Тому, що….

Наприклад….

Отже, (тому), я вважаю….

Бесіда вчителя

1) Назвіть основні причини роздробленості.

2) Які основні адміністративні одиниці утворилися на теренах Київської Русі?

3) Чому розпад Київської Русі є закономірним явищем?

4) Назвіть позитивні й негативні наслідки роздробленості.

 

II.  Мотивація навчальної діяльності учнів

—   Отже, серед усіх земель провідну роль починає відігравати Галицько-Волинське князівство. Як воно утворилося, хто був його творцем, чим воно відоме в історії, ми сьогодні дізнаємось на уроці.

 

III. Представлення теми мети уроку

Логічне завдання

Чи випадково Галицька земля однією з перших відокремилася від Київ­ської Русі?

 

IV.          Інтерактивна вправа

1. Робота з картою

1) Де розташована Галицька земля, Волинська земля?

2)3 якими державами вони мали кордони?

3)Які особливості сприяли економічному розвитку Гальцьких та Волинських земель?

Робота в групах

1 – група.

Скласти схему «Основні напрямки діяльності Ярослава Осмомисла

Ярослав Осмомисл
Будував фортеці   Приєдну­вав землі   Боровся з боярами   Розквіт гос­подарства   Укладав договори з Польщею, Угор­щиною

2-а група. Доповнює схему 1-ої групи, аналізуючи зовнішньополі­тичну діяльність Ярослава Осмомисла.

3-я група. Спираючись на текст підручника, досліджує питання «Бо­ротьба з боярською опорою та її наслідки».

Групи звітують про свою роботу за допомогою методу «Мікрофон».

Учитель. На жаль, по смерті Ярослава Осмомисла припинилася і йо­го династія. Про те, яка доля спіткала у подальшому Галицьке князівство, ви дізнаєтеся на наступному уроці.

V. Закріплення знань, умінь, навичок

 1. 1.  Пригадайте, коли і як утворилися князівства Галицьке і Волинське.
 2. 2.  Визначте їх географічне положення.

2. Чому князя Ярослава історичні джерела називають «Осьмомислом»?

ІV. Підбиття підсумків уроку

VІ. Домашнє завдання

 

 1. Опрацювати відповідний параграф підручника.
  1. Випереджальне завдання: підготувати повідомлення «Утворення Мон­гольської держави» та «Чингізхан».

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Феодальна роздробленість Поява удільних князівств (26.7 KiB, Завантажень: 9)

завантаження...
WordPress: 22.93MB | MySQL:26 | 0,457sec