Етери. Добування. Властивості. Застосування

Тема. Етери. Добування. Властивості. Застосування.

   Цілі: ознайомити учнів з представниками органічних сполук- етерами; з’ясувати їх склад, будову та хімічні властивості; розвивати критичне мислення, пам’ять, розвивати самостійність, формувати комунікативну, інформаційну компетентність, компетенції самоосвіти і саморозвитку .

Хід заняття

І. Організаційний етап.

     Розминка

Учитель. Сьогоднішнє заняття я хочу розпочати словами вірша:

Шляхи пізнання, немов тернисту ниву,

Ми маємо разом з вами пройти.

На тім шляху ти лаврів не чекай —

Тоді збереш жаданий урожай.

А поки ти лише засіяв поле,

Тож паростки зелені виглядай.

Щоб ці паростки заколосилися добірним урожаєм, потрібна ваша активна робота. Я розраховую на неї та сподіваюся, що дух партнерства допоможе нам у цьому.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Притча

Учитель. Одного разу Ходжа Насреддін зайшов до мечеті читати проповідь. «О миряни,—-запитав він,— а чи знаєте ви, про що я буду розповідати?» «Не знаємо»,— відповіли вони. «Якщо ви не знаєте, тоді про що ж мені з вами розмовля­ти»,— сказав Ходжа Насреддін і пішов з мечеті. Другого дня, коли він прийшов до мечеті та звернувся до людей з тим самим запитанням, вони відповіли: «Знаємо!» «Якщо ви знаєте, то про що’ мені з вами розмовляти?» — відповів Ходжа і знову пішов. На третій день миряни відповіли: «О, шановний, деякі знають, про що ти розповідатимеш, інші — ні». «Тоді,-— сказав Ходжа, — хай ті, хто знають, розкажуть тим, які не знають». І ми зробимо так само.

III. Актуалізація опорних знань.

Робота в групах

Клас ділиться на дві групи.

«Хто швидше і правильніше»

Конкурс 1 «Ти мені, я тобі»

По черзі представники груп ставлять питання один одному.

1.Спиртами називають…

2.За кількістю гідроксильних груп спирти поділяють…

3.Одноатомні спирти — це…

4.Багатоатомні спирти — це..

5.Представниками одноатомних спиртів є…

6.До багатоатомних спиртів відносять…

Конкурс 2 «Дерево пізнання»

Кожній групі дається конверт із картками. На картках є початок хімічної реакції та її завершення. Учні повинні розмістити їх у коренях дерева

(початок хімічної реакції) і вгілках (завершення).

 

 

Конкурс 3 «Ланцюжок видозмін»

На дошці показано схему — генетичний ланцюг органічних сполук. Учні мають заповнити їх конкретними речовинами й записати рівняння реакцій.

 

Оцінюється робота учнів.

IV. Вивчення нового матеріалу.

Учитель.

При надлишку етанолу і слабкому нагріванні реакція дегідратації може протікати за участі двох молекул спирту – міжмолекулярна дегідратація. При цьому утворться етери:

С2Н5ОН +С2Н5ОН —-С2Н5О-С2Н5О + Н2О

діетиловий етер

Завдання

Складіть рівняння реакцій, що відбуватимуться при молекулярній дегідратації суміші метилового й етилового спиртів.

1. Робота в групах.

Номенклатура та ізомерія етерів.

Фізичні властивості етерів.

2. Хімічні властивості етерів

2.1. Порівняйте хімічні властивості спиртів та етерів. Що спільного й відмінного в таких властивостях:

А) взаємодія з металами, основними оксидами, основами, солями;

Б) дегідратація;

В) взаємодія з галогенами.

Висновок: прості етери – речовини нейтрального характеру з малою реакційною здатністю . За звичайних умов вони не вступають в реакції з металічним натрієм, не гідролізуються водою . Їдкі луги та кислоти не діють на прості етери.

3.Способи одержання етерів та галузі їх застосування:

1. В промисловості етери одержують, пропускаючи пари спирту над каталізатором при 250 С.

2. Дія галогенопохідних на алкоголяти. При дії галогенопохідних на алкоголяти реакція відбувається за рівнянням:

С2Н5J + Na- O- C2H5 —– C2H5 – O-  C2H5 +NaJ

Цю  реакцію використовують для лабораторного способу одержання простих етерів. В якості побічних продуктів в цьому випадку утворюються ненасичені вуглеводні.

V. Закріплення знань.

 Розв’язування розрахункових задач і вправ.

1. Визначте відносну молекулярну масу спирту, в молекулі якого міститься одна гідроксильна група, якщо відомо, що з 3,7 г спирту натрій витісняє 560 мл водню .

2. Які етери утворюються при нагріванні суміші пропілового спирту, етилового спирту і сульфатної кислоти? Напишіть рівняння відповідних реакцій.

3. Чому диметиловий етер та етиловий спирт, що є ізомерами, різко відрізняються за температурами кипіння і розчинністю  у воді?

4. Яка маса бром пропану піддалася гідролізу, якщо утворилося 5,4 г пропанову, що складає 90% від теоретично можливого?

VІ. Підбиття підсумків заняття.

VІІ. Домашнє завдання.

Повторити хімічні властивості спиртів та етерів.

Розв’язати задачу. Яка маса речовини утвориться в результаті взаємодії пропіонової кислоти із 42 г етанолу? Що це за речовина?

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Етери Добування Властивості Застосування (45.0 KiB, Завантажень: 2)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,532sec