Етанол, метанол, гліцерин, їх будова та властивості, функціональна група

Тема. Етанол, метанол, гліцерин, їх будова та властивості, функціональна група.

Мета: Сформувати в учнів уявлення про оксигеновмісні органічні речовини. Дати поняття спиртів та їх функціональної групи. З’ясувати будову насичених одноатомних спиртів і гліцерину. Вдосконалити вміння складати структурні й електронні формули органічних речовин. Познайомити з гомологічним рядом та ізомерією спиртів. Розвивати аналітичне, творче і практичне мислення як складові інтелекту успіху. Виховувати в учнів почуття толерантності.

Хід роботи

І. Організаційна частина.

ІІ. Актуалізація опорних знань.

Ми з вами ознайомилися з класом органічних сполук – вуглеводнями, до складу яких входить лише Карбон і Гідроген. проте до складу органічних речовин може входити і Оксисен.

Тому сьогодні ми розглядаємо вивчення оксигеновмісних сполук, які за будовою і властивостями відрізняються від вуглеводнів.

Насамперед згадаймо, що ми знаємо про органічні речовини.

1. Які речовини належать до вуглеводнів?

2. Який з вуглеводнів є родоначальником гомологічного ряду алканів, алкенів, алкінів?

3. Визначити ряд вуглеводнів, що складається зі сполук:

а) алканів; б) алкінів; в) алкенів.

 

С5Н10 С6 Н14 С2 Н2
С3Н8 С2 Н4 С Н4
С3Н6 С5 Н12 С4Н10

1)

 

 

С2 Н4 С5Н12 С4 Н10
С5 Н10 С5Н8 С3 Н6
С6 Н12 С2 Н2 С6Н14

 

2)

 

 

 

С2 Н2 С3Н6 С2 Н2
С6 Н14 С4Н10 С5 Н12
С Н4 С5 Н10 С3Н8

3)

 

 

 

 

4.Установіть відповідність між назвами і формулами вуглеводнів:

1) етилен а) С3 Н4

2) пропан б) С6 Н10

3) гексин в) С3Н8

4) пропін г) С2 Н4

 

 

 

ІІІ. Мотивізація

Спирти насичені одноатомні широко використовуються як органічні розчинники. А гліцерин мітиться в грибах, плодах, входить до складу жирів. Тепер ми розширимо знання і дізнаємось багато цікавого про ці речовини.

ІУ. Вивчення нового матеріалу.

1. Спирти – похідні вуглеводнів.

Що ви знаєте про спирти?

Зясуємо будову одноатомних спиртів не прикладі етанолу.

Встановлюється формули етанолу.

Учні характеризують схему.

Чим зумовлюються специфічні властивості спиртів?

Як відбувається зміщення електронної густини у функціональній групі?

Відповідь на ці питання знайдіть в §.

Що спільне в будові етанолу та гліцерину, і чим вони відрізняються?

Отже, гліцерин – це трьохатомний спирт, містить три гідроксогрупи.

Ми з’ясували, що спиртами характерні два види ізомерії : вуглецевого скелету і положення групи ОН.

У. Закріплення матеріалу.

В чому полягає суть номенклатури спиртів?

Алгоритм номенклатури спиртів.

– Знайти найдовший ланцюг.

– Пронумерувати кілька атомів Карбону в прямому ланцюгу (нумерацію починати з того місця, де ближче група ОН).

– Записати місце замісників, назвати їх.

– Записати місце функціональної групи ОН.

– В кінці назви вказати назву спирту від якого утворення це похідне.

СН3  С2Н5

Робота в парах. ו ו

– Назвати речовину, формула якої: СН3 – С – СН – СН- СН3

І І І

СН3 СН3 ОН

 

СН3                  С2Н5

ו                                                                     ו

– Назвати речовину, формула якої: СН3 – С – СН2 – С – СН2 – СН3

І І

ОН СН3

 

 

 

 

Сl

ו

– Назвати речовину, формула якої: СН3 – СН – С – СН2

‌‌‌ו ‌‌‌ו ‌‌‌ו

СН3 СН3ОН

 

 

Написати формулу речовини назва якої 2,4,5 – три метил-1-гептанол.

Написати формулу речовини назва якої 2,3,4-триметил-2-пентанол.

Проводиться взаємоперевірка за запропонованими відповідями.

Робота з підручником. Фізичні властивості метанолу і етанолу.

Вивчення фізичних властивостей гліцерину в процесі виконання лабораторної роботи № 8.

Проаналізувати таблицю, зробити висновок.

Спирти

Мr

tº кипіння

густина г/см3

етанол

46

78

0,79

пропаном

60

97

0,82

гліцерин

92

290

1,26

V. Підведення підсумків. Оцінювання.

VІІ. Рефлексія

– Що нового ви дізналися на уроці?

– Чи було все зрозуміло?

– Що виявилося складним?

VІІІ. Домашнє завдання :

1) Напишіть структурні формули 4-х ізомерів спирту С4 Н9 ОН.

2)* Написати формулу речовин :

а) 5-бром-2-трифлуорметил-2,4-пентадієн-1-ол.

б) 1,4-дихлор-3-бутен-2-ол.

 

Додатковий матеріал

Фізичні властивості спиртів

Спирти, що містять в молекулі 16 – твердими речовинами. Легші за воду. Нижчі спирти (до пропілового) змішуються з водою у будь-яких відношеннях зі зростанням молекулярної маси розчинність у воді зменшується. Вищі спирти практично нерозчинні у воді.

Міжмолекулярний водневий зв’язок.

Цей тип зв’язку можливий між окремими молекулами спирту та між молекулами спирту і води. Це впливає на фізичні властивості спиртів: 1. Підвищує температуру кипіння.

2.Знижує леткість.

3. Сприяє добрій розчинності у воді.

4. Не дозволяє відгонкою добути 100%-кий спирт з його водного розчину.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

43 (17.2 KiB, Завантажень: 58)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,671sec