• Зареєструватись
 • План-конспект уроку на тему: Екстремуми функції. Необхідна і достатня умови екстремуму

  загрузка...

  Урок 18

  Тема уроку. Екстремуми функції.

  Необхідна і достатня умови екстремуму.

  Мета уроку. Ввести поняття екстремуму функції,ознайомити учнів з необхідною і достатньою умовами екстремуму функції;навчити застосовувати дані поняття для знаходження екстремумів функції,розвивати логічне мислення.

  Методи і прийоми навчання. Фронтальне опитування,колективне розв’язування вправ.

   

  Хід уроку

  I. Організаційна частина. Формування робочого настрою.

  II. Актуалізація опорних знань.

  • Перевірка домашнього завдання;
  • Фронтальне опитування;
  • Завдання на вибір:

   1.Доведіть,що функція у=sinx -2x +1 спадає на всій області визначення.

   2.Знайдіть проміжки монотонності функції у=x2 + .

   3.Знайдіть усі значення параметра а, при яких функція у= х3-3ах зростає на всій числовій осі.

   ІІІ. Пояснення нового матеріалу.

   Функція має максимум в точці , якщо для довільних точок із її околу виконується умова і має мінімум в точці, якщо виконується така умова: .

   Максимум і мінімум функції об’єднуються під загальною назвою екстремуму функції, який часто називають локальним екстремумом, підкреслюючи, що поняття екстремуму пов’язане з достатньо малим околом точки екстремуму. Це означає на одному проміжку функція може мати декілька точок максимуму і мінімуму.

   Необхідною умовою існування екстремуму в точці диференційованої функції є рівність нулю її похідної: .

   Критичними або стаціонарними точками неперервної функції є ті точки, в яких її похідна дорівнює нулю або не існує.

   Достатньою умовою існування екстремуму в точці для диференційованої функції є зміна знака похідної при переході через цю точку. Так при зміні знака з “+” на “–” в точці функція має максимум, а з “–” на “+” – мінімум (Рис. 6).


   Схема дослідження функції  на екстремум.
   1. Знайти область визначення функції .
   2. Обчислити похідну .
   3. Визначити критичні точки функції, тобто точки, в яких  або не існує.
   4. Дослідити знак похідної ліворуч і праворуч від кожної критичної точки і зробити висновок про наявність екстремумів функції.
   5. Знайти екстремуми функції, обчисливши значення функції в точках екстремуму.

   Приклад 2.1. Дослідити на екстремум функцію .
   1. Область визначення цієї функції .
   2.Обчислюємо похідну функції .
   3. Прирівнюємо похідну до нуля і знаходимо критичні точки функції:
   .
   Зауважимо, що в точці  похідна  не існує, але ця точка не є критичною, оскільки вона не входить в область визначення функції.
   4. На числову вісь наносимо область визначення функції і критичні точки (рис.5).


   Рис. 5. Інтервали монотонності

   Щоб встановити знак похідної ліворуч і праворуч від критичної точки  виберемо, наприклад, значення  і  і знайдемо  і ; отже, , якщо  і , якщо .
   Аналогічно встановлюємо, що  на інтервалі  і , якщо .
   Згідно з достатньою умовою  – точка мінімуму цієї функції, а  – точка максимуму.
   5. Знаходимо ,

   Друга достатня умова екстремуму. Якщо функція  двічі диференційовна і , а , то  є точкою мінімуму функції; якщо , то  є точкою максимуму.

   Схема дослідження на екстремум функції  за допомогою другої достатньої умови загалом аналогічна до наведеної вище схеми. Відмінність в п. 4, який встановлює наявність екстремуму: тут необхідно знайти другу похідну  і визначити її знак у кожній критичній точці.

   ІV.Розв’язування вправ.

   №12.7

   2) f(x)= ;

   Знайти похідну функції

   f'(x)=4-x2 ;

   Знайдемо нулі функції

   4-x2=0;

   x=-2, x=2;

   Знайдемо точки мінімуму і максимуму функції

   xmax=2;

   xmin=-2;

   Відповідь: xmax=2; xmin=-2.

   4)

   Знайти похідну функції

   f'(x)=x2+6×-7;

   Знайдем нулі функції

   x2+6×-7=0;

   x1=1, x2=-7;

   Знайдемо точки мінімуму і максимуму функції

   xmax=-7;

   xmin=1;

   Відповідь: xmax=-7; xmin=1.

   13.2

   3) f(x)=2x4-8x;

   Знайти похідну функції

   f'(x)=8x3-8;

   Знайдемо нулі функції

   8×-8=0;

   8x3=8;

   x3=1;

   x=1;

   Знайдемо найбільше і найменше значення функції

   f(-2)=2*(-2)4-8*(-2)=2*16+16=48;

   f(1)=2*14-8*1=2-8=-6;

   max f(x)= f(-2)=48;

   min f(x)=f(1)=-6.

   Відповідь: max f(x)= f(-2)=48; min f(x)=f(1)=-6.

   4) f(x)= ;

   Знайти похідну функції

   f'(x)=x3-16x;

   Знайдемо нулі функції

   x3-16x=0;

   x*(x2-16)=0;

   x=0, x2-16=0;

   x2=16;

   x=-4, x=4.

   Знайдемо найбільше і найменше значення функції

   f(-1)= ;

   f(0)=

   f(2)= ;

   max f(x)= f(-1)=7,75;

   min f(x)=f(2)=-28.

   Відповідь: max f(x)= f(-1)=7,75; min f(x)=f(2)=-28.

   №12.15

   3) f(x)=

   Знайти похідну функції

   f'(x)=

   Знайдемо нулі функції


   6x=0;

   x=0;

   Точки екстемуму функції

   xmin=0;

   Знайдемо проміжки зростання і спадання функції

   f'(-1)<0;

   f'(1)>0;

   зростає на спадає на

   Відповідь: xmin=0; зростає на спадає на

   6) f(x)=2x-;   Точки екстемуму функції

   xmin

   Знайдемо проміжки зростання і спадання функції

    

   спадає на

   зростає на

   Відповідь: xmin спадає на зростає на

   V. Підсумок уроку.

   Учні повторюють схему знаходження екстремумів функції, розставляють акценти.

   VІ. Завдання додому.

   п.12 приклад 2 ст. 114 № 12.19., № 12.21


  Урок 18
  Урок 18
  Урок 18.docx
  99.9 KiB
  Завантажень: 9
  Для скачування файлів необхідно здійснити або Зареєструватись

  Залишии коментар