Екстремуми функції. Необхідна і достатня умови екстремуму

Урок 18

Тема уроку. Екстремуми функції.

Необхідна і достатня умови екстремуму.

Мета уроку. Ввести поняття екстремуму функції,ознайомити учнів з необхідною і достатньою умовами екстремуму функції;навчити застосовувати дані поняття для знаходження екстремумів функції,розвивати логічне мислення.

Методи і прийоми навчання. Фронтальне опитування,колективне розв’язування вправ.

 

Хід уроку

I. Організаційна частина. Формування робочого настрою.

II. Актуалізація опорних знань.

 • Перевірка домашнього завдання;
 • Фронтальне опитування;
 • Завдання на вибір:

  1.Доведіть,що функція у=sinx -2x +1 спадає на всій області визначення.

  2.Знайдіть проміжки монотонності функції у=x2 + .

  3.Знайдіть усі значення параметра а, при яких функція у= х3-3ах зростає на всій числовій осі.

  ІІІ. Пояснення нового матеріалу.

  Функція має максимум в точці , якщо для довільних точок із її околу виконується умова і має мінімум в точці, якщо виконується така умова: .

  Максимум і мінімум функції об’єднуються під загальною назвою екстремуму функції, який часто називають локальним екстремумом, підкреслюючи, що поняття екстремуму пов’язане з достатньо малим околом точки екстремуму. Це означає на одному проміжку функція може мати декілька точок максимуму і мінімуму.

  Необхідною умовою існування екстремуму в точці диференційованої функції є рівність нулю її похідної: .

  Критичними або стаціонарними точками неперервної функції є ті точки, в яких її похідна дорівнює нулю або не існує.

  Достатньою умовою існування екстремуму в точці для диференційованої функції є зміна знака похідної при переході через цю точку. Так при зміні знака з “+” на “–” в точці функція має максимум, а з “–” на “+” – мінімум (Рис. 6).


  Схема дослідження функції  на екстремум.
  1. Знайти область визначення функції .
  2. Обчислити похідну .
  3. Визначити критичні точки функції, тобто точки, в яких  або не існує.
  4. Дослідити знак похідної ліворуч і праворуч від кожної критичної точки і зробити висновок про наявність екстремумів функції.
  5. Знайти екстремуми функції, обчисливши значення функції в точках екстремуму.

  Приклад 2.1. Дослідити на екстремум функцію .
  1. Область визначення цієї функції .
  2.Обчислюємо похідну функції .
  3. Прирівнюємо похідну до нуля і знаходимо критичні точки функції:
  .
  Зауважимо, що в точці  похідна  не існує, але ця точка не є критичною, оскільки вона не входить в область визначення функції.
  4. На числову вісь наносимо область визначення функції і критичні точки (рис.5).


  Рис. 5. Інтервали монотонності

  Щоб встановити знак похідної ліворуч і праворуч від критичної точки  виберемо, наприклад, значення  і  і знайдемо  і ; отже, , якщо  і , якщо .
  Аналогічно встановлюємо, що  на інтервалі  і , якщо .
  Згідно з достатньою умовою  – точка мінімуму цієї функції, а  – точка максимуму.
  5. Знаходимо ,

  Друга достатня умова екстремуму. Якщо функція  двічі диференційовна і , а , то  є точкою мінімуму функції; якщо , то  є точкою максимуму.

  Схема дослідження на екстремум функції  за допомогою другої достатньої умови загалом аналогічна до наведеної вище схеми. Відмінність в п. 4, який встановлює наявність екстремуму: тут необхідно знайти другу похідну  і визначити її знак у кожній критичній точці.

  ІV.Розв’язування вправ.

  №12.7

  2) f(x)= ;

  Знайти похідну функції

  f'(x)=4-x2 ;

  Знайдемо нулі функції

  4-x2=0;

  x=-2, x=2;

  Знайдемо точки мінімуму і максимуму функції

  xmax=2;

  xmin=-2;

  Відповідь: xmax=2; xmin=-2.

  4)

  Знайти похідну функції

  f'(x)=x2+6x-7;

  Знайдем нулі функції

  x2+6x-7=0;

  x1=1, x2=-7;

  Знайдемо точки мінімуму і максимуму функції

  xmax=-7;

  xmin=1;

  Відповідь: xmax=-7; xmin=1.

  13.2

  3) f(x)=2x4-8x;

  Знайти похідну функції

  f'(x)=8x3-8;

  Знайдемо нулі функції

  8x-8=0;

  8x3=8;

  x3=1;

  x=1;

  Знайдемо найбільше і найменше значення функції

  f(-2)=2*(-2)4-8*(-2)=2*16+16=48;

  f(1)=2*14-8*1=2-8=-6;

  max f(x)= f(-2)=48;

  min f(x)=f(1)=-6.

  Відповідь: max f(x)= f(-2)=48; min f(x)=f(1)=-6.

  4) f(x)= ;

  Знайти похідну функції

  f'(x)=x3-16x;

  Знайдемо нулі функції

  x3-16x=0;

  x*(x2-16)=0;

  x=0, x2-16=0;

  x2=16;

  x=-4, x=4.

  Знайдемо найбільше і найменше значення функції

  f(-1)= ;

  f(0)=

  f(2)= ;

  max f(x)= f(-1)=7,75;

  min f(x)=f(2)=-28.

  Відповідь: max f(x)= f(-1)=7,75; min f(x)=f(2)=-28.

  №12.15

  3) f(x)=

  Знайти похідну функції

  f'(x)=

  Знайдемо нулі функції


  6x=0;

  x=0;

  Точки екстемуму функції

  xmin=0;

  Знайдемо проміжки зростання і спадання функції

  f'(-1)<0;

  f'(1)>0;

  зростає на спадає на

  Відповідь: xmin=0; зростає на спадає на

  6) f(x)=2x-;  Точки екстемуму функції

  xmin

  Знайдемо проміжки зростання і спадання функції

   

  спадає на

  зростає на

  Відповідь: xmin спадає на зростає на

  V. Підсумок уроку.

  Учні повторюють схему знаходження екстремумів функції, розставляють акценти.

  VІ. Завдання додому.

  п.12 приклад 2 ст. 114 № 12.19., № 12.21


ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Урок 18 (99.9 KiB, Завантажень: 93)

завантаження...
WordPress: 22.95MB | MySQL:26 | 0,419sec