Екскурсія №4 Різноманітність видів рослин у природі

Екскурсія №4 Різноманітність видів рослин у природі.

Мета: ознайомитися з розмаїттям квіткових рослин; розглянути життєві форми рос­лин; визначити значення квіткових рос­лин у природі й для людини; формувати в учнів дослідні вміння, екологічну куль­туру й екологічну свідомість.

Обладнання: фотоапарат, олівець, щоденни­ки спостережень, визначники, картки-завдання.

Місце проведення: пришкільний парк, при­шкільна територія.

Дата проведення: травень.

Методи та форми роботи: проектно-дослідна.

Підготовка вчителя до екскурсії

 1. Детальне знайомство з об’єктами дослі­дження.
 2. Визначення й призначення маршруту екс­курсії.
 3. Розробка завдань для робочих груп.
 4. Забезпечення аптечкою.

 

ХІД ЕКСКУРСІЇ

 1. Інструктаж з техніки безпеки.
  1. Визначення маршруту екскурсії (розподіл маршрутних листів).
  2. Інструктаж про проведення екскурсії й оформлення матеріалів дослідження.
  3. Об’єднання учнів у групи.

Вступна бесіда (актуалізація)

 • Які живі організми вам відомі?
  • Які організми можна виділити в рослин­ному організмі?
  • Які органи називаються вегетативними, а які — генеративними?
  • Назвіть генеративні органи рослини.
   • Яке значення мають квіти й плоди в житті рослин і діяльності людини.

 

Завдання І групі

 1. Установіть види дерев, які ростуть на до­сліджуваній території. Які ознаки мають дерева?
 2. Розгляньте органи рослин. Знайдіть стов­бур, листки, квітки.
 3. Замалюйте або сфотографуйте будову квітки п’яти видів квітучих дерев (бере­за, волоський горіх, вишня, кінський ка­штан).
 4. Визначте якісний і кількісний склад дерев на досліджуваній території.
 5. Складіть діаграму співвідношень видів де­ревних порід квіткових рослин.
 6.  Яке значення мають відомі вам дерева в природі й для людини?

Завдання II групі

 1. Розгляньте види кущів, які ростуть на до­сліджуваній території.
 2. Розгляньте органи рослин. Знайдіть стов­бур, листки, квітки.
 3. Замалюйте або сфотографуйте будову квітки п’яти видів квітучих чагарників (форзиція, калина).
 4. Чим кущі відрізняються від дерев?
  1. Складіть план пришкільної території й укажіть місце розташування чагарни­ків, позначивши різні види різними умов­ними позначками.
  2. Яке значення мають відомі вам чагарники в природі й для людини?

Завдання III групі

 1. Знайдіть трав’янисті рослини. Визнач­те особливості їх будови. Які види трав’янистих рослин ростуть на дослі­джуваній території.
 2. Розгляньте органи рослин. Чи є стовбур, листки, квітки?
 3. Чим трави відрізняються від дерев і ку­щів?
 4. Замалюйте або сфотографуйте будову квітки п’яти видів квітучих трав (кульба­ба, гусяча цибуля, рястка понтична, неза­будка, фіалка).
 5. Визначте за визначником видовий склад трав’янистих рослин на зазначеній тери­торії.
 6. Яке значення мають відомі вам трави у природі й для людини?

Завдання IV групі

 1. Розгляньте квітучі рослини. Складіть ес­кізи розмаїтості форм квіток.
 2. Яке забарвлення квіток переважає серед квітучих рослин? Поясніть чому.
 3. Яке значення мають квітки для самої рос­лини, у природі й житті людини?
 4. Розгляньте місце під деревами й чагарни­ками. Зберіть плоди й насіння.

Оформіть колекцію плодів і насіння рос­лин, які ростуть на пришкільній території й у парку

Підбиття підсумків

Узагальнення результатів екскурсії. Презен­тація звітів за результатами екскурсії (на на­ступному уроці).

Оформлення результатів екскурсії (колек­ції, план ділянок, фотоматеріали, діаграми, малюнки).

Домашнє завдання: групам підготувати пре­зентацію робіт за матеріалами екскурсії.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

39 Екскурсія №4 Різноманітність видів рослин у природі. (16.1 KiB, Завантажень: 40)

завантаження...
WordPress: 22.9MB | MySQL:26 | 0,635sec