Екологічні чинники. Середовища існування, пристосування організмів до середовища існування

Тема. Екологічні чинники. Середовища існування, пристосування організмів до середовища існування.

Мета: розглянути  екологічні чинники та середовища існування, пристосування організмів до середовища існування; розвивати творче мислення   учнів та прищеплювати повагу до живої та неживої природи.

Тип уроку:  комбінований урок.

Методи та форми роботи: наочні, словесні, елементи інтерактивних технологій.

Терміни та поняття: абіотичні, біотичні, антропогенні екологічні чинники, повітряно – наземне, водне, грунтове середовище існування.

Обладнання: таблиці

Девіз уроку.

Людина не повинна соромитись цікавості,

яку пробуджує в ній природа.

Ніколас Тінберген

Хід уроку.

І.       Організаційних момент.

Вправа.      Станьте в коло. По черзі потисніть своїм сусідам руку і висловіть свої побажання на цей урок.

ІІ.      Актуалізація опорних знань.

Інтелектуальна гра “Ти – мені, я – тобі”. Робота в парах. Взаємоопитуваня, взаємооцінка. Корекція.

ІІІ.    Мотивація навчальної діяльності.

На підставі вивчення матеріалів, які були зібрані під час експедиції до десятків країн (близько 60) земної кулі, М.І .Вавилов виділив вісім центрів походження культурних рос­лин і описав найважливіші сільськогосподарські культури, які перші виникли у цих районах.

Чому найбільше різноманіття форм будь-якого виду зосереджено у тих районах; де цей вид виник, а  по  мірі віддалення від центра кількість форм зменшується?

 

ІV.    Повідомлення теми і теми уроку.

(Монітор комп’ютера).

План уроку

1. Екологічні чинники.

2Середовища існування.

3. Пристосування організмів до середовища існування.

V.      Надання необхідної інформації.

Екологічні фактори

 

Абіотичні

Компоненти та властиво­сті неживої природи: тем­пература, освітленість,вологість, газовий склад повітря, тиск, сольовий склад води,

Біотичні

Різні форми взаємодій між осо­бинами у популяціях та між по­пуляціями в угрупованнях: рос­лини, тварини, мікроорганізми.

Антропогенний (антропічний)

Породжується свідомим та несвідомим втручан­ням людини у природні процеси.

 

Закономірності впливу екологічних факторів на живі організми

1.Правило екологічної індивідуальності: не існує двох близьких видів, подібних за свої­ми адаптаціями; наприклад, кріт (комахоїдне) і сліпак (гризун) адаптовані до життя у ґрунті, але кожний по-своєму: кріт риє ходи за допомогою передніх кінцівок, сліпак – за допомо­гою різців, викидаючи ґрунт назовні головою.

2. Правило відносної незалежності адаптацій: добра пристосованість організму до дії певного чинника не означає такої самої доброї пристосованості до інших (наприклад, ли­шайники можуть оселятись на субстратах, бідних на органіку, можуть тривалий час об­ходитись без вологи, але дуже чутливі до забруднення повітря).

3. Закон оптимуму (від лат. «optimum» – найкраще): кожен фактор позитивно впливає на організм лише у певних межах (оптимальна температура для розвитку більшості рослин+25° …+30° С).

Обмежувальний фактор – фактор, інтенсивність дії якого виходить за межі витривалості (мінімуму та максимуму). Обмежувальні фактори визначають територію розселення виду (ареал).

 

Основні середовища існування організмів

наземно-повітряне    водне              грунт        організми інших істот

 

Повітряно – наземне характеризується:

а)    Добові та сезонні зміни освітленості є найточнішим годинником, хід якого практич-
но не змінюється протягом останнього періоду еволюції. У денних організмів поділ клі-
тин відбувається вночі, а у нічних – вдень. (Ростемо під час сну.)

б)    Температурний фактор пов’язаний з підвищенням життєдіяльності організмів, їх-
нього обміну речовин, а головне – з терморегуляцією. Поступова еволюція тварин від
повної залежності від оточуючого середовища до більш довершеної внутрішньої терморегуляції (теплокровність).

в)    Вологість – один з найбільш важливих факторів середовища. Недостача води є причиною обмеження життєдіяльності та географічного поширення наземних живих організмів.

г)    Головними складовими частинами атмосфери є кисень, вуглекислий газ і
азот. Кисень забезпечує аеробне дихання, вуглекислий газ необхідний для фотосинтезу.

Водне середовище

Значно відрізняється від наземно-повітряного: велика густота, менше кисню, значні перепади тиску. Крім того, різні типи водойм відрізняються солоністю (прісні, солоні), швидкістю течії тощо.

Екологічні групи жителів водойм

(гідробіонтів)

Планктонні організми

Бентосні організми

Перифітонні організми

Нейстонні організми

Ґрунт

Особливості ґрунту як середовища існування: а) вологість ґрунту зазвичай вища, ніж вологість повітря; б) порівняно невелика амплітуда добових та сезонних коливань тем­ператур; в) вміст вуглекислого газу значно вище, а кисню – дещо нижче, ніж в атмос­фері. Ґрунт-більш стабільне середовище існування порівняно з наземно-повітряним.

Живі організми

Живі організми як середовище існування докорінно відрізняються від інших середо­вищ. Якщо на організми, які живуть на поверхні іншої істоти впливають фактори зовніш­нього середовища, то на тих, які живуть у середині організму хазяїна, ці фактори безпо­середньо не впливають. Середовище тут стабільне.

VІ.    Інтерактивна вправа.

З метою формування інтелектуальних здібностей, уміння порівнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки вчитель пропонує розглянути ос­новні питання теми, виконавши такі завдання.

Прочитати матеріал підручника і закінчити речення:

Закінчити схему

VІІ.   Рефлексія.

Метод «Учбові станції»

Учні дають коротку характеристику основним поняттям, що вивчалися на уроці.

  1. Абіотичні, біотичні, антропогенні екологічні чинники,
  2. Повітряно – наземне, водне, грунтове середовище існування.

VІІІ. Підсумок уроку.

  1.        Вправа «Настрій»

–         А тепер також зобразіть настрій, що панує у вас зараз? Чи змінився він? Чому?

  1. Коментоване оцінювання навчальних досягнень учнів.

 

ІХ.    Домашнє завдання.

Опрацювати матеріал в підручнику. Скласти кросворд по даній темі.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

32 Тема Екологічні чинники Середовища існування, пристосування організмів до середовища існування. (20.2 KiB, Завантажень: 26)

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

32 урок середовища існування (267.9 KiB, Завантажень: 13)

завантаження...
WordPress: 22.92MB | MySQL:26 | 0,343sec