Ефективне спілкування

Мета: ознайомити учнів з навичками ефективного спілкування, формування культури мовлення старшокласників.

Добрий день, учасникам тренінгу. Спочатку – напишіть ваші імена на листочках і вкладіть їх у бейджики. Тепер назвіть будь ласка своє ім’я і завершіть фразу: “Я люблю спілкуватися, тому, що…”

 

№ з/п

Види роботи

Орієнтовна тривалість, хв

Ресурсне

забезпечення

1.

Привітання

3

Бейджики, фломастери

2.

Правила роботи групи

2

Плакат правила роботи групи, маркери

3.

Очікування

5

Плакат, стікери, вирізані у формі лебедів

4.

Активізація учасників. Гра “Літературний експромт”

5

Плакат із віршем Ліни Костенко

5.

Інформаційне повідомлення: “Спілкування, три сторони спілкування”

5

 

6.

Гра “Знайди свою пару”

5

Розрізані частинки укр. нар.
прислів’їв про спілкування

7.

Інформаційне повідомлення “Засоби комунікації””

5

 

8.

Гра “Жести і міміка в житті кожного з нас”

10

Набір відкриток

9.

Підведення підсумків

5

Плакат, стікери, вирізані у формі голубів

 

Щоб наш тренінг був ефективним, треба прийняти правила роботи групи.

 

Правила поведінки на тренінгу:

 • Конфіденційність. Поза групою не можна обговорювати те, що відбувається на тренінгу.
 • Доброзичливе ставлення один до одного.

 • Щирість. Кожен говорить про свої почуття, думки, враження, які є насправді.


 • Присутні беруть участь у всьому, що відбувається.

 • Принцип “тут і тепер” – говорити і думати тільки те, що відбувається в групі, що учасники відчувають зараз.

 • Критикувати не людину, а конкретний вчинок, але у м’якій, доброзичливій формі, критика повинна супроводжуватися порадою.

 • Говорити треба коротко і конкретно, дотримуватися регламенту.

Якщо у вас немає ніяких заперечень, то ми приймаємо такі правила роботи.

Наступний етап тренінгу – це ваші очікування. На дошці ви бачите плакат, на якому зображено велике озеро, а навколо — дерева. У кожного з вас є липкий кусочок паперу, вирізаний у формі лебедя – напишіть будь ласка на ньому ваші очікування і пустіть лебедів у вільне плавання по озеру. Дякую.

 

Гра “Літературний експромт”

Мета: активізувати учасників групи.

На плакаті написаний вірш Ліни Костенко, в кожному рядку якого пропущене одне слово. Учасники повинні здогадатися, що саме пропущено і зачитати вірш.

Страшні слова, коли вони мовчать,

Копи вони зненацька причаїлись,

Коли не знаєш, з чого їх почать,

Бо всі слова були уже чиїмись.

Хтось ними плакав, мучивсь, болів,

Із них почав і ними ж і завершив.

Людей мільярди і мільярди слів,

А ти їх маєш вимовити вперше.

 

Інформаційне повідомлення “Спілкування, три сторони спілкування”

Людина як істота не може існувати без спілкування з іншими людьми, воно однаково насичує все наше життя, всі його сторони. Починаючи від народження і до смерті людина спілкується на різних рівнях і з різними людьми.

Отже, спілкування – це складний багатоплановий процес встановлення контактів між людьми, який породжується потребами спільної діяльності і який включає в себе обмін інформацією, вироблення єдиної стратегії взаємодії, сприйняття і розуміння іншої людини.

Структура спілкування включає в себе три взаємопов’язані сторони:

 • Комунікативну як обмін інформацією між людьми;
 • Інтерактивну як організація взаємодії (як обмін думками, знаннями, ідеями, вироблення спільних дій);

 • Перцептивну як процес сприймання і пізнання партнерами один одного і встановлення на цій основі взаєморозуміння.

 

Гра “Знайди свою пару “

Мета: навчити старшокласників розрізняти сторони спілкування.

Упродовж 3 хв знайти свою пару, правильно склавши разом українське прислів’я про спілкування.

 • Добрим словом мур проб’єш, а лихим і в двері не ввійдеш.
 • Ліпше переконувати словами, як кулаками.
 • Добре тому жити, хто вміє говорити.
 • Хто багато говорить, той мало творить.
 • Мовчи язичку, дістанеш паляничку.
 • Де слова з ділом розходяться, там непорядки водяться.
 • Шабля ранить тіло, а слово душу.

  •З ним говорити, що решетом воду носити.

  Обговорення:

  • Під час виконання вправи у вас був обмін інформацією?


  • А взаємодія з іншими учасниками?
  • Коли ви знайшли свою пару, чи досягнули ви взаєморозуміння?

Отже, як ми переконалися, в реальному житті три сторони спілкування взаємопов’язані і не існують ізольовано.

 

Інформаційне повідомлення “Засоби комунікації*”

Головним засобом комунікації є знакова система. В психології знакову систему поділяють на дві великі групи:

 1. Вербальна знакова система – це мова і мовлення людини.
 2. Невербальна знакова система – це жести, міміка.

Досить часто виникає потреба виступати перед аудиторією: чи в класі під час уроку, відповідаючи домашнє завдання, чи на урочистій лінійці перед учнями всієї школи. І ось тоді виникає потреба правильно побудувати свій виступ.

Під час виступу оратора основна увага зосереджується на його зовнішньому вигляді (93 %); водночас необхідно, щоб вербальна і невербальна інформації відповідали одна одній; під час виступу краще триматися природно (постать струнка, жестикуляція вільна, не занадто активна і не пасивна, міміка жива, посмішка обов’язкова, але не “гумова”, погляд – на слухача, а не на стелю, підлогу чи у вікно, голос природний, не крикливий).

 

Гра “Жести і міміка в житті кожного з нас”

Мета: навчити учнів розрізняти значення міміки і жестів.

Учасники об’єднуються у чотири команди. Завдання: переконати інші команди у значенні того чи іншого жесту, який зображений на відкритці.

 

Підведення підсумків

Наше заняття підходить до завершення. І я попрошу кожного з вас закінчити фразу: “Сьогодні я навчився (зрозумів, відчув)…”

Якщо у вас є пропозиції щодо вдосконалення тренінгу, то запишіть їх на стікерах, вирізаних у формі голубів і прикріпіть до плакату, на якому вже плавають ваші лебеді. До зустрічі.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ з/п

Види роботи

Орієнтовна тривалість, хв

Ресурсне забезпечення

1.

Привітання. Активізація учасників. Вправа “Бутерброд”

5

2.

Мозковий штурм “Конфлікт – це…”

5

Аркуш паперу А-3, маркери

3.

Інформаційне повідомлення: “Конфлікт, структура та процес розвитку”

5

 

4.

Вправа “Картина конфлікту”

10

Аркуші паперу, фломастери

5.

Інформаційне повідомлення: “Стратегії поведінки людини в конфлікті. Способи розв’язання конфліктів. Підходи до розв’язання конфліктів”

5

 

6.

Вправа “Схема вирішення конфлікту”

10

Аркуші паперу, ручки

7.

Підведення підсумків. Вправа “Коло рук”

5

Плакат, стікери, вирізані у формі голубів

 

 

Конфлікт

 

Мета: ознайомити присутніх з поняттям “конфлікт”, з’ясувати причини виникнення і способи вирішення конфліктних ситуацій.

 

Вправа “Бутерброд”

Мета: розвивати вміння точно висловлювати думку.

Пропонується учасникам усно скласти рецепт приготування бутерброда. Обладнання: ніж, хліб, пачка вершкового масла, 200 гр ковбаси.

Обговорення:

* Чи часто неправильне трактування сказаного є причиною виникнення конфлікту?

* Як цього уникнути?

Мозковий штурм

Учасникам пропонується назвати асоціації, які виникають у зв’язку з поняттям “конфлікт”.

 

 

Інформаційне повідомлення “Конфлікт, структура та процес розвитку”

Кожний з нас в житті зустрічається з конфліктними ситуаціями. Досить часто вони залишають у душі неприємний слід. Але знання проблеми – це вже наполовину вирішена проблема.

Конфлікт – це зіткнення, протистояння цілей, інтересів, поглядів, переконань, почуттів, потреб, рівнів домагань, оцінок опонентів.

Структура конфлікту:

 • Конфліктуючі сторони;
 • Зона розбіжностей – це предмет сперечань, факт або питання, які
  викликають розбіжності;
 • Уявлення про ситуацію – конфліктанти бачать справу по – різному,
  це і є причиною їх зіткнення;
  • Мотиви – можуть бути як усвідомленими, так і неусвідомленими;
 • Дії – нанесення прямої або непрямої шкоди майну або репутації,
  приниження гідності опонента, погрози, фізичне насилля.

   

  Процес розвитку конфлікту:

  • Передконфліктна ситуація;
 • Інцидент – зав’язка конфлікту (деколи на цій стадії конфлікт і
  завершується, наприклад, в міському транспорті);
 • Ескалація – може бути хвилеподібна, коли напруженість у стосунках
  то
  посилюється, то послаблюється; може бути повільною, коли довго
  розвивається, або довго тримається на одному рівні; може бути крутою,
  коли швидко піднімається до різких проявів ворожості;
  • Кульмінація – пік конфлікту;
  • Завершення конфлікту;
 • Постконфліктна ситуація – конфлікт безслідно не проходить,
  залишаються певні емоції.

   

  Вправа “Картина конфлікту”

  Мета: уміння розбиратися в своєму уявленні конфлікту, виражаючи при цьому свої почуття; відпрацювання стратегії співробітництва.

  Двом учасникам пропонується намалювати “конфлікт”, як вони його уявляють, але при цьому вони мають разом триматися за один олівець чи фломастер.

  Обговорення

   

  Інформаційне повідомлення: “Стратегії поведінки людини в конфлікті. Способи розв’язання конфліктів. Підходи до розв’язання конфліктів”

   

  Стратегії поведінки людини в конфлікті:

  • Суперництво – пряма, відверта боротьба за свої права, інтереси.
 • Співробітництво спрямоване на пошук вирішення проблеми
  шляхом, який би задовольнив обидві сторони.
 • Компроміс – врегулювання конфлікту шляхом взаємних уступок
  обидвох сторін з метою збереження міжособистісних стосунків.
 • Уникнення – прагнення вийти з конфліктної ситуації, не розв’язуючи
  її, не відступаючись від своєї позиції, але й не наполягаючи на своєму.
 • Пристосування – врегулювання конфлікту шляхом відмови від своїх
  інтересів, своєї позиції.

   

  Способи розв’язання конфліктів:

  Насилля — коли за допомогою сили слабша сторона підкоряється і виконує вимоги більш сильної сторони (“учитель завжди правий”).

  Роз’єднання – конфлікт вирішується шляхом припинення взаємодії, розриву відносин між конфліктуючими сторонами.

  Примирення – досягається в результаті переговорів між конфліктуючими сторонами. Часто це здійснюється за допомогою третьої сторони:

  Арбітраж – конфліктуючі сторони добровільно відмовляються вирішувати конфлікт і готові погодитися з думкою арбітра, якому довіряють.

  Суд — у ролі третьої сторони виступають представники влади.

  Соціальний тиск – коли одна з конфліктуючих сторін здійснює тиск на іншу, використовуючи для цього службові інстанції і організації, пресу, громадську думку та інші засоби суспільного впливу.

  Медіація дозволяє сторонам самим вирішувати конфлікт за допомогою переговорів і посередництва медіатора.

   

  Підходи до розв’язання конфліктів:

 1. Усвідомлення сутності та змісту суперечки, визначення ділової
  основи конфлікту. У даному випадку важливо відрізнити привід від
  справжньої причини конфлікту, вияснити його мотиви, дати моральну
  оцінку суті конфлікту і причин, що призвели до нього.
 2. Розв’язання конфлікту з урахуванням його цілей. Тут важливо
  провести чітку межу між особливостями міжособистісної та ділової
  взаємодії.
 3. З’ясування особливостей особистості кожного з опонентів: чи вони
  однаково врівноважені, чи схильні до афективної поведінки, які їх риси
  характеру, темпераменту.
 4. Розв’язання конфлікту з урахуванням його динаміки. Якщо на
  початкових стадіях доцільна бесіда, переконання, то на стадії
  безкомпромісних зіткнень можливі будь – які заходи (доведення, вимога)
  до адміністративних включно.
  1. Розробка технології подолання конфлікту та її практична реалізація.

    

   Вправа “Схема вирішення конфлікту”

  Мета: навчити учасників раціонально підходити до вирішення конфліктної ситуації.

  Завдання: учасники діляться на 4 підгрупи, і створюють схему вирішення конфлікту, в якому колись брали участь або уявного. Слід проаналізувати ситуацію і знайти шляхи її вирішення.

  Схема конфлікту:

 • У чому проблема?
 • Хто залучений?
 • Які справжні потреби?
 • Вихід з конфліктної ситуації.
  Обговорення

  Підведення підсумків

Конфлікт – невід’ємна частина життя. Він означає насамперед взаємодію, діалог. Сторони конфлікту завжди впливають одна на одну, дії однієї сторони викликають “відповідь” словами або діями іншої сторони. Конфлікт може стати початком розвитку гармонійних стосунків, поліпшення свого життя й життя інших, можливістю реально щось змінити. Але така можливість виникає лише за умови позитивного спілкування, взаємодії між сторонами.

Ключ до взаємовигідного розв’язання конфлікту полягає в тому, щоб по можливості задовольнити обидві сторони і шляхом взаємного толерантного ставлення досягти консенсусу або компромісу.

 

Вправа “Коло рук”

Мета: підтримання позитивної атмосфери групової взаємодії.

Інструкція. Візьміться за руки, уявіть у своїх грудях вогник добра, ніжності, любові; уявіть, як він збільшується, його сила переходить у руки і вливається у долоні тих, хто сидить біля вас. Серце кожного з вас збагачене теплом сердець кожного учасника групи.

Якщо у вас с пропозиції щодо вдосконалення тренінгу, то запишіть їх на стікерах, вирізаних у формі голубів і прикріпіть до плакату. До зустрічі.

 

 

Толерантність

 

Мета: ознайомити школярів з поняттям толерантного спілкування, показати значущість
толерантної поведінки під час взаємодії з іншими, формувати моральні якості і навички культури спілкування.

 

№ з/п

Види роботи

Орієнтовна тривалість, хв

Ресурсне забезпечення

1.

Привітання. Активізація учасників. Вправа “Емоції по колу”

5

 

2.

Інформаційне повідомлення

5

3.

Асоціативний ряд до слова “толерантність”

10

Аркуш паперу АЗ, маркери

4.

Гра-розминка “Нетрадиційне вітання”

5

 

5.

Вправа “Емблема толерантності”

10

Кольоровий папір, ножниці, фломастери, клей, аркуші паперу АЗ

6.

Підведення підсумків

5

Клубочок ниток. Плакат, стікери, вирізані у формі лебедів

 

Гра-розминка “Емоції по колу”

Мета: активізувати учасників, розвивати навички невербального спілкування.

Хід вправи. Усі учасники сидять у колі, кожен по черзі за допомогою міміки і жестів передає емоції радості, щастя.

Обговорення

 

Інформаційне повідомлення: “Толерантність, критерії толерантності”

Толерантність – це повага, прийняття та визнання рівноправності людської культури, норм, цінностей, вірування та різноманіття їх виявлення; відмова від домінування та насильства. Толерантність передбачає готовність прийняти інших такими, які вони є, та взаємодіяти на основі згоди.

Толерантність – це особистісна або суспільна характеристика, що припускає усвідомлення того, що світ і соціальне середовище багатовимірні, а отже, і погляди на цей світ різні, вони не можуть і не повинні зводитися до одноманітності або бути на чиюсь користь.

 

 

 

Критерії толерантності:

•    рівноправність (рівний доступ до соціальних благ, до управлінських,
освітніх та економічних можливостей для всіх людей, незалежно від статі,
релігії, належності до будь – якої групи);

•    взаємоповага членів групи або суспільства, доброзичливість та
терпиме ставлення до різних груп (інвалідів, біженців, гомосексуалістів та

ін.);

•    рівні можливості для участі в політичному житті всіх членів

суспільства;

•    збереження та розвиток природної самобутності та мов національних
меншин;

•    цікавість до подій суспільного характеру, свят, якомога більшої
кількості людей, якщо це не суперечить їхнім культурним традиціям та
релігійним віруванням;

 • можливість дотримуватися своїх традицій для всіх культур,
  представлених у даному суспільстві;
 • свобода віросповідань за умови, що це не обмежує права та
  можливості інших членів суспільства;
  • співпраця та солідарність у розв’язанні загальних проблем;
  • позитивна лексика у найнапруженіших сферах міжетичних,
   між расових відносин, у відносинах між статями.

    

   Вправа “Асоціативний ряд до слова толерантність

   Мета: засвоїти поняття толерантності, розширити його зміст.

   Хід вправи. На аркуші паперу по вертикалі записується слово толерантність. Учасники називають характеристики людини, що асоціюються з поняттям толерантності і починаються з букви вертикального рядка.

    

   Вправа “Нетрадиційне вітання”

   Мета: емоційне розвантаження учасників.

   Хід вправи. Учасники ходять по кімнаті і за командою ведучого при зустрічі вітаються: долонями, колінами, чолом, боком.

   Обговорення

 

Вправа “Емблема толерантності”

Мета: уточнити та закріпити знання учасників про основні характеристики толерантності.

Хід вправи: Учасники об’єднуються у три команди. Кожна група одержує аркуші кольорового паперу, фломастери, клей, ножиці і повинна створити емблему толерантності. Після закінчення роботи група презентує свою емблему і коментує значення деяких елементів.

Обговорення

 

Підведення підсумків

Тренер дякує за продуктивну співпрацю і, тримаючи кінець нитки, передає клубок іншому учаснику, той, в сою чергу, дякує ще одному учаснику тренінгу і передає клубочок далі. Всі присутні мають бути опутані павутинкою взаємоповаги і розуміння.

Коли ми розпочинали тренінг – то записували очікування. Отже, якщо вони збулися, то ваші лебеді повинні пристати до берега озера… Дякую всім за продуктивну співпрацю. До побачення.

завантаження...
WordPress: 23.09MB | MySQL:26 | 0,355sec