ДЖЕРЕЛА ГЕОГРАФІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ. ЕКСПЕДИЦІЙНІ ТА СТАЦІОНАРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДНИХ УМОВ І ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ. ТУРИСТИЧНІ ПОДОРОЖІ, ЕКСКУРСІЇ, КРАЄЗНАВЧІ ПОШУКИ. МУЗЕЙНІ ЕКСПОЗИЦІЇ, ВИСТАВКИ. ГЕОГРАФІЧНІ ЕНЦИКЛОПЕДІЇ, ДОВІДНИКИ, СЛОВНИКИ, КАЛЕНДАРІ. ГЕОГРАФІЧНІ ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ. ГЕОГРАФІЧНІ ОПИСИ В МИСТЕЦЬКИХ ТВОРАХ, ЗМІ, В ТОМУ ЧИСЛІ АУДІО ВІЗУАЛЬНИХ ТА ІН.

Державні вимоги до рівня

загальноосвітньої підготовки:

 • Характеризувати методи і засоби отримання географічної інформації
 • Користуватися довідниками, енциклопедіями, словниками тощо
 • Добирати різні джерела інформації щодо заданої теми дослідження

 

Обладнання: підручник, атлас, мультимедійна презентація теми в схемах, електронний атлас «Географія України» , описи подорожей, географічна енциклопедія України в 3-х томах, довідники, словники, календарі, географічна періодика, вирізки з газет, фрагменти географічних описів з мистецьких творів, фрагменти фільмів тощо.

Ключові поняття:

 • Види джерел географічної інформації
 • Приклади видань, творів, передач тощо

 

 

Хід уроку:

І. Організаційна частина.

ІІ. Перевірка рівня засвоєння вивченого матеріалу

А) Термінологічний диктант

 1. Спосіб вивчення природних умов і процесів у природних комплексах
 2. Горизонтальна лінія і вертикальна поверхня, що проходить над нею, які визначають межі держави – її суходолу, вод, надр, повітряного простору
 3. Час в межах одного годинного поясу
 4. Речовини і тіла, які мають різний речовинний склад, різноманітні властивості й перебувають у неоднакових агрегатних станах
 5. Своєрідно поєднанні на певній території природні компоненти в їх взаємозв’язку та залежності
 6. Час на даному меридіані в даний момент
 7. Багатства і сили природи, які використовуються людьми для господарських потреб
 8. Природна адреса території
 9. Прибережні морські води завширшки 12 морських миль, які відлічують від найбільшого відпливу на материку та островах
 10. Час, який вводиться літом для ефективного використання сонячного світла, шляхом переведення годинника уперед на 1 годину
 11. Закономірні послідовні зміни предметів і явищ, які відбуваються в географічній оболонці внаслідок взаємодії енергії земних надр і Сонця
 12. Сукупність природних компонентів і ресурсів, властивих певній території

 


Відшукай визначення даних термінів:

№ за порядком

Назва терміну

Ключ відповіді

1

Поясний час

3

2

Природні ресурси

7

3

Метод дослідження

1

4

Літній час

10

5

Державний кордон

2

6

Природні комплекси

5

7

Фізико-географічне положення

8

8

Природні умови

12

9

Природні компоненти

4

10

Місцевий час

6

11

Територіальні води

9

12

Природні процеси

11

Б) Хронологічний диктант

 1. Вік залишок людських поселень в Придніпров’ї
 2. Вік залишок поселень в Причорномор’ї
 3. Вік, коли було засновано грецькі міста Ольвію, Херсонес, Тіру, Пантікапей
 4. Коли було написано «Повість минулих літ», де з’явилась назва «Україна» ?
 5. Час існування козацької республіки – Запорізька Січ
 6. Проголошення Українською Центральною Радою УНР
 7. Об’єднання УНР та ЗУНР – злука.
 8. Коли Україна ввійшла до складу СРСР?
 9. Коли завершилось формування території України?
 10. Коли проголошено незалежність України?
 11. Коли прийнята Конституція незалежної України?
 12. Коли було приєднано українські західні області до УРСР?

Відшукай відповідні даному віку події на території України:

№ за порядком

Хронологія подій

Ключ відповіді

1

7 листопада 1917р.

6

2

ХІІ ст..

4

3

28 червня 1996р.

11

4

1954р.

9

5

Ранній палеоліт(150-33 тис. р.тому)

1

6

Січень 1919р.

7

7

ХУ-ХУІІ ст..ст.

5

8

24 серпня 1991р.

10

9

Пізній палеоліт (35-11 тис.р. тому)

2

10

1939-1945р.р.

12

11

1922р.

8

12

УІІ-У ст..до н.е.

3

ІІІ.
Створення ситуації успіху
Фронтальна бесіда

 • Які джерела отримання географічної інформації ви знаєте?
 • Якими з них вам доводилось користуватися?
 • Назвіть людей різних професій, які використовують результати географічних досліджень? Карти?
 • Які радіо- , телепередачі несуть географічну інформацію?
 • В яких мистецьких та літературних творах зустрічались вам географічні описи? .

 

ІУ. ВНМ. Мотивація. Лекція ,з опорою на джерела географічної інформації,

вчительську презентацію.

 

 1. Експедиційні та стаціонарні дослідження природних умов і природних ресурсів.
 2. Туристичні подорожі, екскурсії, краєзнавчі пошуки.
 3. Музейні експозиції, виставки.
 4. Географічні енциклопедії, довідники, словники, календарі.
 5. Географічні періодичні видання.
 6. Географічні описи в мистецьких творах, ЗМІ, в тому числі аудіо візуальних та ін

 

У. Закріплення Міні-практикум.

 1. Робота з довідниками, архівними документами, енциклопедією тощо
 2. Виступи учнів з повідомленнями фрагментів джерел географічної інформації.
 3. Як знайти необхідну інформацію?……

 

Підсумки. Рефлексія – Самооцінка своєї діяльності на уроці

Д\з § Повторити «Карта» – 6 клас

завантаження...
WordPress: 22.88MB | MySQL:26 | 0,636sec