Джерела додаткової інформації

Мета.Познайомити учнів із видами довідкової літератури, з її значенням в житті людини. Навчити учнів користуватися довідниками, енциклопедіями та довідниками. Закріпити знання про структуру книги. Розвивати спостережливість, комунікативну компетентність, зв’язне мовлення учнів.

Виховувати дбайливе ставлення до книги, прищеплювати бажання поповнювати свій словниковий запас, користуватися довідниковою літературою.

Хід уроку.

І. Організація класу.

Коли добре щось умієте – того не забувайте, а чого не вмієте – того не навчайтесь.

(В. Мономах)

ІІ. Повідомлення теми і мети уроку.

1. Розгадування кросворда.

– Щоб дізнатися про, що йтиме мова сьогодні на уроці, нам треба спершу розгадати кросворд. І у виділеній колонці ви прочитаєте відповідь.

а) Вчить читати й рахувати,

І писати, і співати

Всіх дітей довкола

Наша мила … (школа).

б) На базарі їх не купиш,

На дорозі не знайдеш,

І не зважиш на терезах,

І ціни не підбереш. (Знання)

в) Чорне насіння по білому полю,

той його сіє, хто це уміє. (Письмо)

г) Дотепне віршоване запитання, таємниче словесне зображення якогось предмета чи явища. Походить це слово-відгадка від слів «думати», «гадати». (Загадка)

д) Цей малесенький предмети

Нам розкаже всі секрети.

І говорить він, й співає,

Всі новини сповіщає. (Радіо)

(Вчитель малює на дошці пусті клітинки для заповнення кросворду. Ключове слово – книжка.)

Книжка завжди поряд.

Книжка – добрий. Милий друг.

Книжка знає все навкруг –

Що, до чого, звідки, як.

І про що писав Маршак.

З нею знаєш сто країн

І сягнеш морських глибин.

Долетиш за мить одну

В міжпланетну далину.

Друг твій книжка відповість,

Що верблюд в пустелі їсть,

Скільки літ живуть кити.

З нею все узнаєш ти.

(М. Пригара)

2. Оголошення теми уроку.

– Так темою нашого уроку будуть книги. Та не прості, і книги довідкової літератури.

ІІІ. Ознайомлення з новим матеріалом.

1. Підготовча бесіда.

– Чи зустрічалися ви десь із висловом «довідкова література»?

– А що у вашому розуміння означає слово «довідкова»?

2. Словникова робота.

– Довідкова література – це видання, які допомагають уточнювати певні поняття, перекладати слово з однієї мови на іншу, розширити знання з того чи іншого предмету.

– А давайте подумаємо, які ж книги можуть відноситися до довідкової літератури?

(Опора на тематичний словничок на дошці).

– Так, до довідкової літератури відносяться: газети, журнали, довідники, енциклопедії та словники.

3. Теоретичне та практичне знайомство з довідковою літературою.

 

Довідники

а) Ознайомлення з новим матеріалом.

– перші книги, з якими ми познайомимось ближче, – довідники.

Це видання (книги), що містять короткі відомості наукового, виробничого і прикладного характеру з певного питання.

Відомості в довідниках розміщуються в алфавітному, хронологічному порядку. Багато з них забезпечені допоміжними покажчиками: алфавітними, предметними чи іменними. Алфавітний покажчик дає змогу швидко знайти потрібне слово. Предметні покажчики орієнтують у термінах і поняттях, вжитих у довіднику. Іменні покажчики допомагають знаходити ті сторінки, де йдеться про певних людей.

(Розгляд довідника з історії України).

Чимало довідників мають загальний характер і не несуть у собі ніякої наукової інформації.

(Розгляд телефонного довідника).

б) Закріплення нового матеріалу.

– То що таке довідник?

– Для чого вони потрібні?

– Яку структуру вони мають?

– Чи можемо ми самі скласти невеличкий довідничок на певну тему?

– Які знання нам у цьому допоможуть.

в) Практичне закріплення знань. (Робота в групах).

І група – знайдіть у телефонному довіднику, який номер телефонна у … (прізвище, адреса)

ІІ група – знайдіть у довіднику з історії України, хто такий Михайло Грушевський.

ІІІ група – знайдіть у літературознавчому довіднику, що означає слово «енциклопедія».

Енциклопедія

а) Ознайомлення з новим матеріалом.

– Отож, дослідники ІІІ групи нам повідомили, що енциклопедія (від грецької – «коло знань» – це наукове або науково-популярне довідкове видання, яке містить найістотнішу інформацію з усіх (універсальна енциклопедія) або окремих (галузева енциклопедія) галузей знань або практичної діяльності.

По-іншому це слово перекладали як «інструмент на всі випадки життя». Перша енциклопедія мала назву «періодична історія», її написав Пліній ще в І ст. до н. е. в Римі. Вона складається з 37 томів, вміщувала більше ніж 20 000 статей. Цю енциклопедію перевидавали до 1536 року 43 рази. А найбільшою вважають «Третю Китайську енциклопедію», яка складається з 5020 томів.

Так, як і в довідниках, в енциклопедіях всі слова розташовані в абетковому порядку, тому в ньому легко знайти потрібне слово. Залежно від змісту енциклопедії поділяються на універсальні (охоплює багато галузей тем) і галузеві (присвяченій певній темі).

(Практичне розрізнення типів енциклопедій).

Цінним додатком в енциклопедіях до тлумачень слів чи понять є ілюстрації, схеми, фотознімки тощо.

б) Практичне закріплення.

– Давайте розглянемо тематичну (галузеву) енциклопедію і поповнимо свої знання про ведмедя.

Словники

а) Ознайомлення з новим матеріалом.

Буває, що слово знайоме давно,

А знає не кожен, що значить воно, –

І тут у пригоді стає визначник

Скарбів наших мовних – тлумачний словник. (Д. Білоус)

– Отож, далі мова в нас піде про що?

– Так, про словники.

Словник – це зібрання слів, розміщених переважно в алфавітному порядку, з поясненням, тлумачення чи перекладом іншою мовою, В перекладі з латини означає «колекція слів».

Словники почали укладати з практичних потреб, з необхідності пояснити застарілі, незрозумілі слова іншої мови, чи невідоме правильне написання слова. Так, греки вже в V ст. до н. е. укладали глосарії – тлумачні словники, в яких пояснювали слова, вжитті в старовинних пам’ятках.

Через те, що слова були розташовані в алфавітному порядку, їх називали аз буковими. В Україні перший рукописний словник з’явився в кінці XVІ ст.

(Розгляд словників).

Словники бувають:

  • орфографічні, які допомагають правильно наголосити слово і вказують його правильне написання;
  • тлумачні, які розкривають значення слова;
  • перекладні, які перекладають слова з однієї мови на іншу;
  • фразеологізмів;
  • синонімів;
  • антонімічних пар;
  • термінологічні та багато інших.

б) Практичне закріплення.

– Давайте розглянемо словники, що лежать у нас на партах, і спостерігатимемо за особливостями їхньої будови.

– Що цікавого ви для себе помітили?

(Робота в групах).

І група – перекладіть на українську мову такі слова:

Dinner – обід

Flame – полум’я

Like – подібний або подобатися

Star – зірка

ІІ група – дайте тлумачення слова: ерудит, професіонал, іній, ванілін.

ІІІ група – вставте пропущену букву і поставте наголос у словах.

А(д,т)же, гал(е,и)рея, (дз,з)юрчати, де-небу(д,т)ь, множ(е,и)ння, к(а,о)тушка.

ІV. Закріплення вивченого матеріалу.

1. Тестування.

– А тепер давайте перевіримо, чи стали ми з вами ерудитами з теми «Довідкова література», розв’язавши такі тестові завдання.

1. Що відноситься до довідкової літератури?

А) довідники і словники;

Б) газети, журнали, довідники, енциклопедії і словники.

2. В якому порядку розташовані слова в довідниковій літературі?

А) в алфавітному;

Б) довільному.

3. В якому словнику, можна знайти значення слова?

А) тлумачному;

Б) перекладному.

4. Яке слово в перекладі з латини означає «колекція слів»?

А) енциклопедія;

Б) словник.

5. Що можемо дізнатися з довідкової літератури?

А) багато нового, цікавого, пізнавального;

Б) нові казки, оповідання, приказки, загадки.

Відповіді: 1б, 2а, 3а, 4б, 5а.

2. Творча робота.

– Молодці, гарно справилися із завданням. А тепер давайте уявимо себе рекламодавцями і спробуємо прорекламувати ту книгу, яка є у вас на партах, і проведемо конкурс «Рекламний ролик».

V. Підсумок.

– То з якою літературою ми сьогодні познайомилися?

– Довідкові видання допоможуть тим, хто бажає поглибити свої знання, мати уявлення про найважливіші напрямки науки і техніки, допоможуть глибше вивчити тему, зрозуміти прочитане. Тож поповнюйте свої знання, користуючись енциклопедіями, словниками та довідниками, черпайте нову та цікаву інформацію із дитячих газет і журналів.

 

завантаження...
WordPress: 22.89MB | MySQL:26 | 0,321sec