Дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах

Тема. Дисоціація кислот, основ і солей у водних розчинах.

Мета. Навчити учнів складати рівняння реакцій дисоціації кислот, лугів, солей; виявити спільні йони для кожного класу неорганічних сполук і на основі цього зробити висновки про те, що зумовлює їх спільні хімічні властивості цих речовин; формувати вміння проводити хімічні досліди, робити узагальнувальні висновки про виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-йонів у розчині.

Лабораторні досліди №1.Виявлення йонів Гідрогену та гідроксид-йонів у розчині.

Форми навчання: фронтальна бесіда, індивідуальна робота, виконання лабораторних дослідів, групова робота.

Тип уроку: засвоєння нових знань

Хід уроку

І. Організаційний момент ІІ. Актуалізація опорних знань

Хімічна розминка

  • Електролітична дисоціація – …
  • Електроліти – …
  • Неелектроліти – …
  • Чому розчини електролітів проводять електричний струм?
  • Як це пов’язано з будовою речовин?
  • Приклади електролітів:
  • Негативно заряджені йони …
  • Позитивно зарядженні йони …

ІІІ. Мотивація пізнавальної активності

Оголошення теми і завдань уроку.

На попередньому уроці ми ознайомились з механізмом електролітичної дисоціації та знаємо, як записувати рівняння дисоціації натрій хлориду хлоридної кислоти та сульфатної кислоти.

Сьогодні навчимось складати рівняння реакцій дисоціації кислот, лугів, солей у водних розчинах та виявити спільні йони для кожного класу неорганічних сполук.

ІV. Вивчення нового матеріалу

За характером йонів, що утворюються при дисоціації, розрізняють три типи електролітів: кислоти, основи і солі.

Кислотами називають електроліти,

які під час дисоціації яких у водних розчинах утворюються йони тільки одного типу – гідратовані йони гідрогену.

HCl ↔ H+ + Cl

HNO3 ↔ H+ + NO3

H2SO4 ↔ H+ + SO42-

Усі кислоти об’єднує те, що їхні водні розчини містять йони Н+. Отже, усі загальні характерні властивості кислот – кислий смак, зміна кольору індика­торів тощо – обумовлені саме катіонами Гідрогену H+.

 

 

Для багатоосновних кислот відбувається ступінчаста дисоціація.

1-й ступінь: H2SO4↔ H+ + НSO4,

2-й ступінь: HSO4 ↔ H+ + SO42-.

 

Основами називають електроліти, які під час дисоціації яких у водних розчинах утворюються йони тільки одного типу – гідроксид-йони.

NaOH ↔ Na+ + OH,

Ca(OH)2 ↔ Ca2+ + OH.

Усі загальні властивості лугів (основ) -милкість на дотик, зміна кольору інди­каторів тощо – обумовлені загальними для всіх основ гідроксид-йонами ОН.

Кальцій гідроксид дисоціює ступінчасто:

1-й ступінь Са(ОН)2 ↔ СаОН+ + ОН,

2-й ступінь: СаОН+↔Са 2+ + ОН.

 

Солі – це електроліти, які у водних розчинах дисоціюють з утворенням йонів металів і йонів кислотних залишків.

К3РО4 ↔ ЗК+ + РО43-,

FeCl2 ↔ Fe2+ + 2Cl,

Al2(SO4) 3 ↔ 2Al3++ 3SO42-.

Властивості солей визначаються як катіонами металу, так і аніонами кис­лотних залишків. Так, солі сульфатної кислоти мають спільні властивості, обумовлені йоиами SO42-. Проте спіль­них йонів солі не мають, тому і спільні хімічні властивості у них відсутні.

Самостійна робота

Завдання. Написати рівняння дисоціації речовин:

MgCl2, H3PO4, NH4OH, HF, Ba(OH)2, HNO3, KOH, AlCl3, Sr(OH)2, HBr, K3PO4.

V. Закріплення вивченого, узагальнення знань.

(Формування компетенції дослідника)

Народна мудрість говорить: «Ліпши один раз побачити, ніж сто раз почути».

Лабораторні досліди. (Інструктивна картка)

Учні працюють у групах

1-ша група: виявлення гідроген-катіонів у розчині;

2-га група: виявлення гідроксид-аіонів у розчині;

На основі проведених дослідів учні роблять висновок про дію йонів гідрогену та гідроксид-йонів на індикатори. Результати заносять у таблицю.

Розчин

Колір індикатора після випробування

Рівняння дисоціації
Лакмус Фенолфталеїн Метилоранж
HCl        
H2SO4        
NaOH        
Ca(OH)2        

 

 

VІ. Підсумок уроку

У ході сьогоднішнього уроку ми:

– навчилися складати рівняння реакцій дисоціації кислот, лугів, солей;

– виявити спільні йони для кожного класу неорганічних сполук і на основі цього зробити висновки про те, що зумовлює їх спільні хімічні властивості цих речовин.

VІІ. Домашнє завдання

1. Напишіть рівняння дисоціації таких електролітів: а)сульфідної і бромідної кислоти,

б)калій і барій гідроксидів, в) солей – магній нітрату, натрій фосфату і алюміній сульфату.

2. Перетвори інформацію на знання.

До вивчення теорії електролітичної дисоціації кислотам давалось таке визначення: «Кислоти — це сполуки, які мають кислий смак, дають кислу реакцію на лакмус та утворюють з лугами солі».

Прокоментуй це визначення з точки зору сучасних знань.

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

11 (20.0 KiB, Завантажень: 53)

завантаження...
WordPress: 22.91MB | MySQL:26 | 0,647sec