Дипломна робота: Розробка системи тестування на базі технології ASP.NET та мови програмування C#

Зміст

ВСТУП    4

РОЗДІЛ 1. ТЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ    7

1.1. Використання тестів в управлінні освітою    7

1.2. Основні види тестових завдань та їх особливості    7

1.3. Класифікація тестів    11

1.4. Правила складання тестових завдань    14

РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ASP.NET ПРИ РОЗРОБЦІ WEB-ДОДАТКІВ    17

2.1. Типи Інтернет-додатків    18

2.2. Принцип роботи Web-додатків    18

2.3. Можливості технології ASP.NET, та її переваги при розробці Web-додатків    22

2.4. Структура Web-додатків    25

2.5. Структура .NET Framework    27

2.6. Мови програмування    35

РОЗДІЛ 3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ    39

3.1. Особливості розробки системи тестування    39

3.2. Структурна схема бази даних    52

3.3. Інструкція по користуванню системою тестування    56

3.4. Перспективні напрями вдосконалення програми    62

3.5. Встановлення системи тестування    63

ВИСНОВКИ    65

Список використаної літератури    67

ВСТУП

Актуальність вибору теми. Навряд чи буде помилкою сказати, що сама ненатхненна частина педагогічної роботи — це щоденна перевірка знань учнів. Тому не випадково в усьому світі склалося стійке прагнення поступово перекласти цю перевірку на комп’ютер, у тій мірі, в якій це можливо. На відміну від педагога комп’ютер не засмучується при слабких знаннях випробуваних, а спокійно радить їм вивчити ще раз те, що треба знати. Такого роду порада комп’ютерного помічника може повторюватися доти, поки весь необхідний матеріал не буде освоєний кожним студентом при заданому рівні якості знань. До того ж комп’ютер вміє приємно спілкуватися з студентами незалежно від рівня їхньої підготовленості, він об’єктивний при оцінюванні. Час, що звільняється завдяки автоматизованому контролі знань, педагог може використовувати для розробки нових навчальних і контролюючих матеріалів, для виконання іншої роботи, яку машина зробити не зможе. Це одна з можливостей поступового перетворення педагога з викладача у творця, технолога й організатора процесу самостійного навчання і розвитку студентів.

В даній роботі розглядаються основні аспекти розробки системи тестування. Перед початком роботи над програмною частиною, було опрацьовано велику кількість літератури, яка стосується методичних основ створення комп’ютерних тестів. Також було проаналізовано ряд Web-сайтів, в глобальній мережі Internet, на яких реалізовано online-тестування. Не зайвим є детальний розгляд новітніх технологій, використаних під час розробки програмної частини, для визначення особливостей та основних можливостей тих засобів розробки, які ми використовуємо. Результатом усіх зазначених вище дій стала розробка вимог до даної системи тестування.

Мета дослідження: розробити систему тестування засобами Microsoft Visual Studio 2005, а саме із використанням технології ASP.NET та мови програмування С#.

ASP.NET — це платформа для створення Web-додатків і Web-сервісів, що працюють під управлінням IIS. Звичайно, є і інші технології, що дозволяють створювати Web-додатки, наприклад CGI. Але, ASP.NET відрізняється від них високим ступенем інтеграції з серверними продуктами, а також з інструментами Microsoft для розробки, доступу до даних і забезпечення безпеки.

Хоча ASP.NET є найбільш повною платформою для розробки Web-додатків, важливо знати, що вона функціонує виключно на серверах Windows, оскільки вимагає наявності IIS.

Всі ці фактори зумовили вибір даної технології для розробки програмного продукту.

Об’єктом дослідження є процес впровадження інформаційних технологій при оцінюванні знань студентів.

Предметом дослідження є програмний комплекс оцінювання знань студентів, із використанням новітніх інформаційних технологій.

Робоча гіпотеза полягає в тому, що використання технології ASP.NET зробить систему тестування більш гнучкою, та захищеною, у порівнянні із системами розробленими на базі інших технологій.

Завдання дослідження полягає у наступному:

  • забезпечити об’єктивне оцінювання студентів, звести до мінімуму можливість повторення певного набору запитань;
  • можливість використання декількох видів запитань: одна правильна відповідь із декількох, декілька правильних відповідей із декількох;
  • реалізація аутентифікації користувачів двома методами: на основі домену, та із використанням форми;
  • збереження вибірки запитань, на випадок, якщо користувач не зміг пройти тест до кінця;
  • реалізація зручного інтерфейсу роботи з програмою;
  • розробка відкритого програмного продукту з перспективою розвитку системи та доповнення її додатковими функціями.

Практична цінність роботи полягає в розробці ефективного програмного продукту.

Апробація і впровадження результатів дослідження здійснювалося у лабораторіях обчислювальної техніки.

 

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Asp (838.5 KiB, Завантажень: 63)

Сторінка: 1 2 3 4
завантаження...
WordPress: 23.54MB | MySQL:26 | 1,598sec