Дипломна робота на тему:«АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ ФІЗИКИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ НА ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ (НА ПРИКЛАДІ ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ «МЕХАНІКА»)»

ЗМІСТ

ВСТУП…………………………………………………………………………………………….3

РОЗДІЛ І. МОЖЛИВОСТІ ФІЗИКИ ЯК НАВЧАЛЬНОГО ПРЕДМЕТУ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ З ОГЛЯДУ ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ…………………………………………………………………………………….7

1.1. Пізнавальний інтерес – передумова активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики…………………………………………………..7

1.2 Концепції особистісно орієнтованого навчання……………………….17

1.3 Організація пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики:…………………………………………………………………………………………33

а) методичні різновиди проведення уроку………………………………..33

б) дидактичні особливості організації перевірки знань, умінь, навичок та домашніх завдань………………………………………………..38

в)дидактичні ігри як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів…………………………………………………………………………………….45

г) евристична бесіда………………………………………………………………..60

д) використання художньої літератури…………………………………….63

РОЗДІЛ ІІ. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА УРОКАХ ФІЗИКИ…………………………………………………………………………………………69

2.1 Підбір та систематизація завдань, спрямованих на активізацію пізнавальної діяльності учнів на уроках………………………………………..69

2.2. Методи, організація експериментального дослідження та аналіз його результатів…………………………………………………………………………..75

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………………………..84

ЛІТЕРАТУРА…………………………………………………………………………………86

ДОДАТКИ……………………………………………………………………………………..91

Освіта завжди має на увазі можливості людини. Сьогодні необхідно думати про зміни, які трансформують світ і впроваджувати ці зміни у життя. Впродовж нашої історії ми вважали ресурсами ґрунти й каміння, землі й багатства, залишені в минулому. Але наше найбільше багатство лежить поміж нами: наш інтелект, геніальність, здатність людського розуму аналізувати, робити логічні висновки, узагальнення. Тому ми повинні усвідомити важливість освіти. Адже дуже сумнівно чекати від дитини успіхів у житті, якщо вона не мала можливості отримати хорошу освіту. Освіта залежить від одностайності вчителів, вільних від обмежуючих чинників позапрофесійного характеру, спільності батьків та прагнення дітей до знань.

Навіть зараз ми поводимося з освітою як з виробничим процесом, думаючи, що досить лише встановити правильні критерії оцінки знань, мати добру тарифікаційну шкалу оплати, встановити хороше співвідношення: вчитель – кількість учнів, як добре підготовлені учні відразу почнуть виходити зі стін наших шкіл. Однак потрібно діяти інакше.

Виникає необхідність фокусувати всю увагу на учнях, особливо звернутися до питання розвитку і формування пізнавальних інтересів учнів до науки.

Розв’язок нових задач, поставлених перед школою життям привів до пошуків нових форм організації навчальної роботи в школі, до нових методів навчання. За словами Верзіліна Н. М.: “урок – це сонце, навколо якого, як планети, обертаються всі інші форми навчальних занять”. Тому саме на уроці учитель повинен організувати таку діяльність, використати таку форму викладення матеріалу, щоб у учнів виникло здивування, захоплення, бажання його освоїти, зрозуміти, що в свою чергу веде до формування стійкого пізнавального інтересу.

Проблема активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів під час вивчення фізики є важливою і досить складною. Вивчення цієї проблеми, осмислення шляхів її розв’язання і визначило вибір теми дипломної роботи “Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики в умовах переходу на особистісно орієнтовані технології навчання(на прикладі вивчення розділу “Механіка”)”, яка виконана відповідно до плану НДР кафедри методики викладання фізики і дисциплін технічно-освітньої галузі Кам’янець-Подільського державного педагогічного університету і виконувалась мною, починаючи з 3 курсу (2000 р.).

Фізика займає одне з останніх місць у рейтингу серед всіх шкільних предметів за рівнем зацікавленості учнів у їх вивченні. Як показує досвід майже третю частину учнів не цікавить фізика взагалі. І тому зараз на першому місці стоїть питання про пошук нових шляхів розвитку, формування і підвищення пізнавальних інтересів учнів. Саме з цією проблемою тісно пов’язана актуальність обраної теми. Адже учні будуть любити предмет, вчити його, захоплюватись ним лише тоді, коли їм буде цікаво. А зацікавити учнів – це обов’язок кожного вчителя. Ще А.Ейнштейн писав: “… якщо учитель поширює навколо себе подих нудьги, то в такому оточенні все зачахне; зуміє навчити той, хто навчає цікаво”. Саме тому необхідно застосувати на практиці різноманітні форми навчальної діяльності.

Об’єкт дослідження: процес навчально-пізнавальної діяльності учнів у навчанні фізики.

Предмет дослідження: активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів з фізики на основі використання різноманітних дидактичних прийомів та методів.

Основною метою дослідження було обґрунтування і доведення того, що використання різних форм навчальної діяльності може привести до високих результатів як по обізнанності учнів (швидке засвоєння матеріалу і використання його на практиці), так і по формуванню нових умінь і навичок при нестандартних підходах, а також доведення того, що використання пізнавальних задач, проблемних ситуацій, ігрових форм на уроці – ключ до підвищення пізнавальної активності учнів, що веде у свою чергу до підвищення рівня зацікавленості учнів у навчально-пізнавальній діяльності.

Завдання дослідження полягало у з’ясуванні впливу цікавих форм навчальної діяльності на рівень пізнавальної активності, на рівень росту пізнавального інтересу.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Aktyviz Na Ur Fiz (842.0 KiB, Завантажень: 11)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
завантаження...
WordPress: 23.99MB | MySQL:26 | 0,335sec