Дипломна робота на тему: «ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ФІЗИКИ»

Зміст

Вступ    3

Розділ I. Загальнотеоретичні аспекти підготовки вчителів фізики.    5

1.1.Освітній прогноз в підготовці педагогічних кадрів.    5

1.2.Роль самоосвіти в підготовці вчителя фізики.    8

Роздiл 2. Методичні особливості реалізації контролю і самоконтролю в підготовці вчителів фізики.    17

2.1. Педагогічна природа контролю знань.    17

2.2. Системність контролю і самоконтролю пізнавальної діяльності студентів    25

2.3. Особливості тестових контролюючих завдань з шкільного курсу фізики.    29

2.4.Використання тестових завдань еталонного характеру при формуванні методичних особливостей курсу фізики на пропедевтичному рівні (7-8 клас).    34

Розділ ІІІ. Ефективність диференційованих тестів при вивченні фізики    54

Висновки    63

Література    66

Додатки    70

 

Вступ

Щоб підвищити якість навчання студентів необхідно забезпечити дієвість знань, поглибити практичні уміння і навички. Одним із дієвих засобів досягнення цієї мети є методично правильне використання у викладені фізики різних за змістом і композицією тестів. У сучасній школі розв’язування тестів з курсу фізики є доцільним для поглиблення знань та їх об’єктивної перевірки.

Актуальність дослідження пов’язана з тим, що зараз на порядку денному особливо гостро стоїть питання про ефективну підготовку вчителів фізики. І тому зараз особливо гостро стоїть питання про пошук нових шляхів підвищення активності студентів у навчально-пізнавальній діяльності, так як остання є визначною характеристикою зростання інтересу студентів до фахової дисципліни. Перед вищою школою стоїть завдання досягти високого рівня професіоналізму в студентів, майбутніх педагогів. На цьому етапі розвитку активність відображає спрямованість особистості, комплекс потреб, інтересів. Ця активність пов’язана з переконанням людини. Студента, якому властива активність на рівні спрямованості особи, характеризує потреба в певній діяльності, яку він здійснює керуючись мотивами, незалежно від ситуативних впливів, а при необхідності щоб досягти поставленої перед собою мети, виявляє і вольові якості.

Виходячи з таких міркувань формуємо основну ідею дослідження: організація ефективного контролю і самоконтролю на основі тестових завдань є інструментом формування фізичних понять, розвитку мислення студентів, їх самостійності і активності, засобом контролю розвитку професійних здібностей і глибини засвоєння предмету.

Гіпотеза дослідження: якщо застосовувати завдання диференційовані за рівнями знань в процесі вивчення методики навчання фізики, то це сприятиме активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, подоланню формалізму у їх знаннях і розвитку професійних інтересів.

Необхідно пам’ятати, що інтерес і активність особи можлива лише за умови посильності завдань, які стоять перед нею. Реалізація цієї вимоги лежить на шляху здійснення індивідуального підходу та проектування необхідного рівня засвоєння кожної пізнавальної задачі як на занятті так і при вивченні теми в цілому. Виходячи з ролі та місця тестів у навчанні фізики та вимоги забезпечити реалізацію принципу посильності у навчанні, висуваємо припущення що тести диференційовані за рівнями знань є важливою умовою активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів.

Об’єктом дослідження виступає процес контролю і самоконтролю при розв’язуванні тестів з фізики на третьому курсі при вивчені предметів: шкільний курс фізіки та методика викладання фізики.

Предметом дослідження є методика складання та розв’язування тестів орієнтованих на певні рівні знань у проекції на здійснення контролю і самоконтролю знань студентів з шкільного курсу фізики і методики викладання фізики .

Завдання дослідження полягає у розробці методики складання та навчання розв’язувати тести, орієнтовані на певні еталони знань та з’ясуванні залежності рівня активності від впровадження в практику тестів диференційованих за рівнями знань, які відповідають вимогам сучасної організації навчально-пізнавальної діяльності студентів.


Новизна роботи полягає в тому, що вперше пропонується методи організації контролю і самоконтролю знань студентів на основі тестів еталонного характеру диференційованих за рівнями знань.


Практичне значення роботи полягає у тому, що всебічний теоретичний аналіз поняття “тест” та шляхів активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів дає можливість науково обгрунтувати впровадження у практику тестів диференційованих за рівнями знань як важливого засобу підвищення рівня професійних знань студентів з курсу “шкільний курс фізики” і “методика викладання фізики” .


Методологічну основу дослідження складають діалектико-матеріалістична теорія пізнання, принцип єдності свідомості і мислення і діяльності. Під час проведення дослідження використовувалися такі методи: спостереження, анкетування, опитування.


Апробація та впровадження результатів опрацювання та творчого осмислення сучасної психологічної, методичної та педагогічної літератури здійснювалась під час роботи у Хмельницькій ЗОШ I-III ступенів №14 у 2000-2001 р та 2001-2002р, а також під час проходження педпрактики у магістратурі. Результати досліджень були впроваджені в навчально-виховний процес у Хмельницькій ЗОШ I-III ступенів №14.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Z-t Aspekty Pidg-vch Fiz (656.5 KiB, Завантажень: 2)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
завантаження...
WordPress: 24.18MB | MySQL:26 | 5,428sec