Дипломна робота на тему: «ВИВЧЕННЯ В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ СПЕЦКУРСУ «MICROSOFT OUTLOOK 2000 І ЙОГО МОЖЛИВОСТІ»

Змiст

Вступ    5

1.    Знайомство з Microsoft Outlook    8

1.1. Для чого служить Outlook    8

Нові можливості    8

1.2. Установка Outlook    10

Інформаційні служби і конфігурації    12

1.3. Огляд Outlook    15

1.3.1. Доступ до папок Outlook    17

1.3.2. Доступ до папок з файлами    18

1.3.3. Папка Outlook сегодня    18

1.3.4. Інші способи відкриття папок    20

Контрольні запитання    23

2. Основнi методи роботи з Outlook    24

2.1.    Робота з елементами Outlook    24

2.1.1. Різні форми представлення інфопмації    24

2.1.2. Зміна стовпців    27

2.1.3. Сортування і групування елементів у папках Outlook    29

2.1.4. Відкриття, редагування, створення і видалення елементів Outlook    31

2.1.5. Видалення елементів    34

2.1.6. Організатор    36

2.2. Робота з папками Outlook    37

2.3. Зміна панелі Outlook    38

2.4. Пошук елементів Outlook та файлів    39

Розширений пошук    41

2.5. Друк інформації, що зберігається в папках Outlook    44

Контрольні запитання    46

3.    Робота з повiдомленнями, контактами та iншими видами iнформацii за допомогою Outlook    47

3.1. Входящие та інші поштові папки    47

3.1.1. Зчитування повідомлень    48

3.1.2. Відправлення повідомлень    54

3.1.3. Вибір фррмату та редагування повідомлень    57

3.1.4. Використання бланків    59

3.1.5. Вкладення файлу в поштове повідомлення    61

3.1.6. Організація повідомлень    62

3.2. Контакти    65

3.2.1. Створення списків розсилання в папці Контакты    69

3.2.2. Створення листів на бланку за допомогою папки Контакты    70

3.3. Робота з файлами і відкриття Web-вузлів    71

Контрольні запитання    74

Висновки    76

Лiтература    77

Вступ

Для нашого часу характерним є стрімкий розвиток, швидкі зміни в багатьох галузях науки, виробництва, суспільного життя. І завжди попереду всіх були ті, що володіли найбільшою кількістю нової інформації, зокрема інформацією про нові технології, нові потреби та запити людства. Ще класики в сиву давнину визнали, що світом керує той, хто володіє інформацією.

Зараз в наші часи вся інформація обробляється комп’ютерною технікою, яка дозволяє швидко і вчасно отримувати, обробляти необхідні нам дані. Основним шляхом поширення її (інформації) є всесвітня глобальна мережа Інтернет, і провідне місце в розробці та поширенні нового програмного забезпечення займає американська компанія Microsoft, яка розробляє та вдосконалює такий офісний пакет програм як Microsoft Office, до складу якого входить Microsoft Outlook. Ця програма створена для тих користувачів, які постійно працюють з інформацією, що поступає з різних джерел.

За допомогою Outlook можна керувати електронною поштою, складати розклад і планувати щоденну ділову активність, складати список справ, контактів і важливих документів.

Загальновизнаним є той факт, що майбутнє будь-якої держави визначається тим, яка в ній буде створена система освіти. Все частіше чути переконання в тому, що ключ до майбутнього, до розв’язання сучасних проблем людства, до розвитку суспільства лежить в освіченості всього населення і у постійному рівні підвищення його освіти.

Сьогодні в школах мало уваги приділяється інформатиці. Весь курс вивчення інформатики – це поверховий розгляд матеріалу. В школах зараз вивчається DOS, Windows, Microsoft Word, Microsoft Exel, Microsoft Access і т.д. Але багато дітей цікавляться все новим і більш ширшим колом можливостей комп’ютера і зрозуміло, що шкільна програма не може охопити всі ці теми, тому в школах існують спецкурси, на яких діти можуть пізнати нові знання по вибраному курсу. Часто так буває, що навіть будь-який вчитель не може вести спецкурс із-за браку інформації по даній темі.

В дипломній роботі розглянуто Microsoft Outlook – програма управління інформацією, яка допомагає організувати збереження та обмін різною інформацією. Ця робота пропонується для розгляду в навчальних закладах на спецкурсах.

Для чого ж служить Outlook, і що можна з його допомогою робити:

 • відправляти та отримувати повідомлення електронної пошти і факсові повідомлення;
 • складати особистий календар зустрічей, подій і зборів;
 • призначати зустрічі з співробітниками;
 • зберігати інформацію про ділові і особисті контакти;
 • створювати список справ і керувати особистими та груповими проектами;
 • вести журнал отримання і відправлення повідомлень, документів Microsoft Office та інших подій;
 • зберігати різну інформацію в вигляді “електронних приміток”;
 • отримувати доступ до файлів на локальному та мережному диску;
 • подорожувати по Інтернету;

і багато іншого.

Під час написання дипломної роботи основним джерелом інформації був мій власний досвід по роботі з Outlook, а також:

 • Інтернет (www.piter-press.ru, www.osborne.com);
 • Help (довідник) програми;
 • Майкл Хелворсон, Майкл Янг. Эффективная работа с Microsoft Office 2000. – Санкт-Питербург: Питер, 2000. – 1130 c.
 • Martin S. Matthews. Microsoft Outlook. Handbook. – Osborn MeGraw-Hill: Barkeley, California. – 380 c.

Дана робота складається з п’яти розділів, які в свою чергу містять підрозділи, та списку літератури:

Вступ.

 1. Знайомство з Microsoft Outlook.

В цьому розділі описано поверхнево Outlook і дано деякі пояснення і рекомендації щодо установки програми та першого запуску.

 1. Основні методи роботи з Outlook.

Тут подано основні методи роботи з інформацією в MsOutlook.

 1. Робота з повідомленнями, контактами й іншими видами інформації за допомогою Outlook.

Розглянуто конкретні типи інформації і наведено приклади роботи з ними.

Висновки.

Список літератури.

На початку кожного розділу більш докладно описано, яку інформацію містить він в собі.

В кінці кожного розділу наведено перелік контрольних запитань по, які допоможуть закріпити теоретичні відомості по роботі з Outlook. В роботі багато ілюстрацій і таблиць.

В кожному розділі, в кожному параграфі є корисні поради, які позначаються значком – . Тут дано деякі методичні рекомендації користувачу прогами, так звані тонкощі.

Значком – помічено примітки, в яких міститься зауваження та підкреслюються деякі відомості по роботі з Outlook.

По тексту можна побачити жирні курсивні виділення слів, які написані з великої букви – це назви кнопок, перемикачів полів в програмі Outlook. Оскільки інтерфейс пакету Microsoft Office перероблено тільки російською мовою, то й ці виділення написані російською.

 

 1. Знайомство з Microsoft Outlook

Microsoft Outlook — це програма керування інформацією, що допомагає організувати збереження й обмін різної інформації. При використанні Outlook ви можете упорядковувати особисту інформацію, обмінюватися нею з іншими членами робочої групи і зв’язуватися зі співробітниками вашої компанії чи з Інтернетом. У цьому розділі описані можливості програми Outlook, приведений ряд порад, що допоможуть вам настроїти Outlook, розказано про компоненти програми і показані способи доступу до різних типів інформації.

1.1. Для чого служить Outlook

Отже, що ви можете робити з допомогою Outlook:

 • відправляти й отримувати повідомлення електронної пошти і факсові повідомлення;
 • складати особистий календар зустрічей, подій і зборів;
 • призначати зустрічі із співробітниками;
 • зберігати інформацію про ділові і особисті контакти;
 • створювати списки справ і керувати особистими чи груповими проектами;
 • вести журнал отриманих і відправлених повідомлень, документів Microsoft Office і інших подій;
 • зберігати різноманітну інформацію у виді «електронних заміток»;
 • отримувати доступ до файлів на локальному чи мережному диску;
 • подорожувати по Інтернету.

  Нові можливості

Фірма Microsoft збагатила програму Outlook у порівнянні з попередньою версією новими можливостями. От деякі нові особливості Outlook 98.

 • Нова особиста папка, називана Дневник, поєднує в одному місці поточну інформацію з папок Календарь, Задачи і поштові папки та допомагає виконувати загальні задачі.
 • Оформлення, подібне до Web-сторінки, дає можливість швидко переходити до потрібної інформації.
 • Область перегляду дозволяє переглядати повідомлення, не відкриваючи їх.

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Vyvch Microsoft Outlook 2000 (3.1 MiB, Завантажень: 7)

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Vyvch Microsoft Outlook 2000 (1.7 MiB, Завантажень: 4)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
завантаження...
WordPress: 24.24MB | MySQL:26 | 0,654sec