Дипломна робота на тему: «ВИВЧЕННЯ ЦИКЛІЧНОЇ ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЙ»

ЗМІСТ

Вступ                                              6

І. Загальна теорія циклів                                    

 1. Реалізація циклів на навчальній алгоритмічній мові              8
 2. Програмування циклів на мові Pascal                         33
 3. Програмування циклів на QBasic                         54

  ІІ. Розв’язування задач з використанням циклів                      59

  ІІІ. Навчальний план з інформатики теми “Вивчення циклічної форми

  організації дій”

  1. Навчальний план Міністерства освіти і науки України             67
  2. Розробка конспекту уроку на тему: “Вказівка повторення та її

  опис навчальною алгоритмічною мовою і мовою програмування” 68

  1. Розробка розширених планів уроків до тем: “Опис

  циклічних алгоритмів навчальною алгоритмічною мовою.

  Переклад циклічних алгоритмів на мову програмування”

  та “Практична робота № 31 “Опис і реалізація

  найпростіших циклічних програм”                         77

  1. Орієнтовний навчальний план вивчення на факультативних

  заняттях теми “Вивчення циклічної форми організації дій”         87

  Висновки                                             88

  Список літератури                                     90

Вступ

Інформатика як науки на сьогодні має колосальне значення, тому введення в шкільний курс предмету “Інформатика і обчислювальна техніка” є невід’ємним у навчальному процесі. В шкільному курсі інформатики вивчається два розділи цієї науки: програмування і алгоритмізація.

Дискусія про місце алгоритмізації в навчанні інформатики почались із масовим вивченням цього предмету і не стихає до цих пір. До цього часу сформувались дві крайні точки зору (і багато проміжних). Одна з них, “програмістська”, полягає в тому, що інформатика — це програмування і тому алгоритмізація займає в ній центральне місце. Друга — “користувальна” точка зору: інформатика зводиться до навчання користування готовими програмними засобами (інформаційними системами, електронними таблицями і т. д.) і алгоритмізація не потрібна. Та здається, що питання про роль алгоритмізації повинно вирішуватись виходячи із основних цілей навчання в школі взагалі [1]. Одна з таких цілей — розвиток мислення учнів, який передбачає:

 1. створення у школі цілісної картини світу;
 2. формування навиків життя в інформатизованому суспільстві;
 3. розвиток здібностей до навчання, колективної діяльності;
 4. активізацію процесу самопізнання.

Кожен шкільний предмет покликаний перш за все внести свій вклад в досягнення вказаної цілі (на своєму матеріалі і своїми засобами). Це відноситься і до окремої теми шкільного курсу. Більше того, вимога, щоб тема працювала на досягнення цієї цілі,— основне при вирішенні питання, включати чи не включати її в шкільний курс. Розділ “алгоритмізація” курсу ОІОТ, безумовно, задовольняє цій вимозі.

Картина світу буде неповною без чіткого представлення про те, що всі процеси, що протікають в світі, так чи інакше основані на виконання алгоритмів. Розуміння того, що в основі будь-якого алгоритму лежать три конструкції — послідовність виконання, розгалуженні і цикли, не менш важливо, ніж знання атомно-молекулярної теорії будови речовин. Слід відмітити, що загальність поняття “алгоритм” зовсім не означає жорстку детермінованість процесів. Показ такої недетермінованості необхідний і повністю доступний для учнів. Обговорення можливих моделей і відповідних алгоритмів надзвичайно важливо для формування адекватної картини світу.

Життя в сучасному суспільстві неможливе, якщо не вмієш планувати свої дії і ефективно вчитися. При правильній постановці курс алгоритмізації здатен внести великий вклад в формування цих умінь.

Учителі при підготовці до уроків потерпають скруту через нестачу навчальної та методичної літератури, тому в даній роботі вказані проблеми розглянуто найбільш детально.

 1. Реалізація циклів на навчальній алгоритмічній мові

Легко помітити, що алгоритми, які складалися при вивченні теми “Розгалуження в алгоритмах” володіють однією спільною властивістю: при їх виконанні кожна дія виконується один раз чи зовсім не виконується. В житті, однак, часто зустрічаються інструкції, в яких вимагається один і той же набір дій виконувати багато разів підряд: “іди, поки не прийдеш”, “закручуй гайку, поки не закрутиш її” і т. д. Використовуючи тільки розгалуження, такі алгоритми не запишеш. Для цього потрібна нова форма організації дій. Про неї й піде далі мова.

Для уніфікації запису алгоритмів використовують учбову алгоритмічну мову.

При складанні алгоритмів досить часто зустрічаються випадки, коли деяку послідовність команд потрібно виконувати декілька раз підряд, наприклад, алгоритм переміщення Робота з точки А в точку Б (рис. 1) виконується п’ять раз. Такий алгоритм може бути записаний таким чином:

алг
з А в Б                                         (А1)

     дано Робот в клітинці А (рис. 1)

     потрібно Робот в клітинці Б (рис. 1)

поч

вверх; вверх; вправо; вниз; вниз; вправо

     вверх; вверх; вправо; вниз; вниз; вправо

     вверх; вверх; вправо; вниз; вниз; вправо

     вверх; вверх; вправо; вниз; вниз; вправо

     вверх; вверх; вправо; вниз; вниз; вправо

кін


             Рис. 1.

Для спрощення запису алгоритма в таких випадках можна виконувати спеціальну команду алгоритмічної мови — цикл n
раз
:

алг
з А і Б                                        (А2)

     дано Робот в клітинці А

     потрібно Робот в клітинці Б


поч

     пц
5 раз

вверх; вверх; вправо; вниз; вниз; вправо

     кц


кін

При виконанні цього алгоритму ЕОМ 5 раз повторить послідовність викликів “вверх; вверх; вправо; вниз; вниз; вправо” і Робот опиниться в клітинці Б (рис. 1).

     Команда n
раз
називається циклом, оскільки при її виконанні циклічно повторюється одна і та ж послідовність команд.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Vyvch Cykl Formy Organiz Dij (397.5 KiB, Завантажень: 0)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
завантаження...
WordPress: 23.86MB | MySQL:26 | 0,332sec