Дипломна робота на тему: «ВИХОВАННЯ У ШКОЛЯРІВ ІНТЕРЕСУ ДО НАВЧАННЯ»

Зміст:

Вступ.    4

Розділ І. Виховання у школярів інтересу до навчання.    7

Розділ ІІ. Пізнавальний інтерес як фактор розвитку активності і самостійності навчання школяра    11

2.1. Інтерес до пізнання, який він?    11

2.2. Рівні розвитку пізнавального інтересу    12

2.3. Цінність пізнавального інтересу в навчальному процесі    17

2.4. Уміти розпізнавати інтерес до навчання в школярів    20

2.5. Показники інтелектуальної активності.    20

2.6. Емоційні прояви    23

2.7. Вольові прояви.    24

2.8. Вільний вибір діяльності.    26

Розділ ІІІ. Використання дидактичних ігор у навчанні    28

Розділ IV. Розробка конспекту-сценарію дидактичної гри “Фізичний брейн-ринг”.    33

Висновки.    39

Література:    42

Вступ.

Новий етап нашого життя ставить перед загальноосвітньою школою нові завдання. Випускник школи має бути людиною творчою, всебічно розвиненою, готовою влитися у вируюче життя. Для цього треба бути людиною мислячою, з добре розвиненим умінням приймати нестандартні рішення, знаходити вихід із різноманітних, інколи досить скрутних ситуацій.

А потрібне соціальне замовлення кардинально змінює зміст роботи школи, методичне її забезпечення. Особливої гостроти набуває питання про ефективність навчально-виховного процесу в школі, про використання поряд із традиційними, нестандартних форм і методів.

Природно, що головна увага всієї педагогічної громадськості зосереджена тепер навколо проблеми уроку. Як зробити урок високоефективним? Як побудувати урок, щоб він дав максимальний виховний і навчальний результат? Які методи, форми, прийоми, засоби навчання найлегше і найшвидше ведуть до цієї мети?

На сьогодні ми вже маємо цікаві починання творчих працівників школи. Кращий педагогічний досвід і педагогічні дослідження переконливо свідчать про те, що поліпшення якості уроку є центральною ланкою піднесення ефективності шкільного навчання в цілому.

У питанні, як забезпечити високий розвиток творчих сил і здібностей учнів, їх розумової активності, ініціативи і самостійності, більшість педагогів вважає, що треба вдосконалювати існуючі методи та прийоми навчання і працювати над виробленням нових, бо, як образно висловились автори однієї із статей, головні “внутрішні ресурси” педагогіки лежать у формах навчання.

Але коли в складений уже навчальний процес вноситься щось нове, завжди є тривога “переборщити” – витіснення з існуючих структур старих, перевірених елементів. Але не завжди таке “новаторство” виправдане. Колектив класу надзвичайно складний. Щоб забезпечити його нормальне функціонування, засоби, форми і методи навчання повинні бути не менш складними і відповідати змісту освіти і навчання. Тому жодна з нових форм і методів організації навчання не повинна витісняти традиційних. Шлях до успіху лежить через розумне поєднання нового з старим. Все повинно бути на своєму місці і в свій час в організації пізнавальної діяльності школярів.

Тому, виходячи з важливості названої проблеми, враховуючи її недостатню теоретичну розробку, а також проблеми практики в застосуванні нетрадиційних форм навчання фізики, я сформулювала тему дослідження: “Дидактичні ігри як засіб формування пізнавального інтересу.”

Об’єкт дослідження: процес навчання фізики.

Предмет дослідження: застосування нетрадиційних форм організації навчання (дидактичні ігри) на уроках фізики.

У зв’язку з цим метою роботи є вивчення педагогічних умов застосування ігрової форми організації навчання, їх вплив на пізнавальний інтерес.

В основу дослідження була покладена гіпотеза: процес навчання фізики буде більш ефективним, якщо на певних етапах своєї роботи застосувати ігрові форми організації навчання:

 1. чітко визначити місце ігрового навчання у викладанні фізики в школі;

  б) забезпечити високий рівень організації гри у викладанні фізики.

  Відповідно до предмету, мети і гіпотези дослідження було необхідно розв’язати такі завдання:

  вивчити психолого-педагогічну літературу з проблем застосування нетрадиційних форм організації навчання, впливу пізнавального інтересу на процес ігрового навчання;

 2. вивчити передовий досвід вчителів-новаторів у використанні нетрадиційних форм навчання;
 3. розглянути формування та вплив пізнавального інтересу під час гри.
 4. розробити методичні рекомендації, щодо шляхів застосування ігрових методик .

  Теоретичною основою дослідження виступили основні положення теорії навчання, праці вчених-педагогів про вплив пізнавального інтересу в ході гри.

  Методи дослідження:

 • теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури з проблемами дослідження;
 • аналіз та узагальнення передового педагогічного досвіду з проблемами дослідження;
 • спостереження за навчальною діяльністю старшокласників;
 • вивчення педагогічної документації;

  Теоретичне та практичне значення дослідження полягає у:

  а) теоретичному обґрунтуванні необхідності пошуку нових нетрадиційних форм організації навчання, посилення пізнавального інтересу при застосуванні нових форм організації навчання(дидактична гра);

  б) у визначенні місця дидактичної гри у викладанні математики;

  в) в розробленні методичних рекомендацій щодо організації навчальних ігор при вивченні математики.

  Дослідно-експериментальна робота проводилась на базі ЗОШ І-ІІІ №2 м. Кам’янця-Подільського під час педагогічної практики.

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Vyhovanna U Schkolyariv Interesu Do Navch (237.0 KiB, Завантажень: 4)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
завантаження...
WordPress: 23.33MB | MySQL:26 | 0,582sec