Дипломна робота на тему: «ВПЛИВ ТРИВОЖНОСТІ ПІДЛІТКА НА ЙОГО СТАТУСНЕ ПОЛОЖЕННЯ В ГРУПІ»

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………………………………………3

РОЗДІЛ I. Психологічна характеристика особливостей особистості

дитини у підлітковому віці………………………………………………………6

1.1 Психологічні особливості тривожності як емоційного явища……….6

1.2. Характеристика емоційної сфери та психофізіологічних

особливостей у підлітковому віці……………………………………………..13

1.3. Особливості соціального становища підлітка в

шкільному колективі……………………………………………………………….21

Висновки до І розділу……………………………………………………………………..27

РОЗДІЛ II. Експериментальне дослідження психологічних особливостей

підліткового віку……………………………………………………………………..30

2.1. Діагностика рівня тривожності учнів 8-го класу…………………………30

2.2. Виявлення статусного розподілу серед учнів 8-го класу……………..35

2.3. Психолого-педагогічні умови корекції тривожності в

підлітковому віці…………………………………………………………………….40

Висновки до ІІ розділу……………………………………………………………………43

Загальні висновки……………………………………………………………………………………….45

Список використаної літератури………………………………………………………………..48

Додатки

Вступ

Життя людини складається з різноманітних сфер. Ми впливаємо на них і вони, водночас, впливають на нас. Однією з таких сфер є емоційна. З психологічної точки зору емоції людини викликають інтерес не лише природою їх виникнення, функціонування, а й розвиваючого або ж, навпаки, руйнуючого впливу на особистість.

Такі вчені як Е. Еріксон, У. Морган, Ю.В. Пахомов, Ю. Ханін, Г.Айзенк, Б. Вяткін, Ч. Спілбергер, Н. Махоні, Е. Соколов, Е.Г. Ейдеміллєр, А.І. Захаров багато років досліджували явище підліткової тривожності як емоційного стану та її вплив на соціалізацію молодої особистості.

Виходячи з кола проблем сучасного шкільного практичного психолога, актуальною на сьогоднішній день постає проблема тривожності підлітків як такої вікової категорії, яка є “перехідною”, кризовою, не стійкою, але у той же час – фундаментальною, базовою для “нової” особистості.

Тривожність негативно впливає не лише на емоційне самопочуття людини, а й у подальшому її житті порушує функціональні можливості психіки – занижена самооцінка, низький рівень навчальності в силу ригідності мислення, відсутності креативу уяви, продуктивності пам’яті – відбувається деструкція і гальмування розвитку особистості. Так звані «хронічні тривоги» здебільшого перетворюються на патопсихологічні розлади. Значна кількість тривожних дітей мають проблеми зі здоров’ям.

Вирішення цієї проблеми, а саме – виявлення чітких детермінант появи тривожності, об’єктивна оцінка наслідків наявності в емоційному житті дитини надмірної тривоги і страху, створення найбільш оптимальної бази тих соціальних інститутів, які супроводжують людину на шляху її соціалізації, розробка дієвих корекційних програм усунення особливо дитячої тривожності – значно допоможе у таких соціальних аспектах як навчально-виховний процес у закладах освіти, родинне виховання, соціалізація особистості, індивідуальний розвиток і саморозвиток.

Ідеалістичне поєднання проблем тривожності підлітків та їх становища в оточенні однолітків – як однієї з характеристик даного віку – привело до формування теми дослідження. Тому темою бакалаврської роботи є: Вплив тривожності підлітків на їх статусне положення в групі“.

Мета роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні та експериментальному дослідженні впливу рівня тривожності підлітків на статусне положення в групі, розробці рекомендацій щодо умов корекції тривожності у підлітковому віці.

Для досягнення обраної мети розв’язувалися такі завдання:

 1. Обгрунтувати теоретико-методологічні підходи до вивчення проблеми
  впливу тривожності на статусне положення в групі.
 2. На основі аналізу літературних джерел визначити основні напрямки
  дослідження тривожності у підлітковому віці.
 3. Визначити рівень тривожності учнів підліткового віку, та дослідити
  особливості взаємовідносин учнів у класі та їх статусне положення.
 1. Розробка рекомендацій щодо організації корекційної програми.

  Гіпотеза дослідження. Високий рівень загальної тривожності підлітків детермінує дисгармонійний вплив на статусне положення учні в класі.

  Об’єкт дослідження — психологічні особливості міжособистісних стосунків.

Предмет дослідження – вивчення особливостей впливу рівня тривожності підлітків на статусне положення в групі.

Методи дослідження: аналіз, систематизація та узагальнення психолого-педагогічної наукової літератури; психолого-педагогічний експеримент (констатуючий); психодіагностичні методи; статистичні методи обробки отриманих даних.

Наукова новизна дослідження полягає в аналізі різних аспектів тривожності. Виявлений статусний розподіл в залежності від рівня тривожності.

Теоретичне значення роботи полягає в розширенні знань про соціальне становище, тривожність, у вивченні його зв’язків з особливостями статусу підлітка.

Практичне значення: результати проведеного дослідження можуть бути використаними для розробки та прогнозування ефективності заходів щодо проведення корекції тривожності в підлітковому віці; для консультування з проблем тривожності.

Місцем проведення дослідження був Кам’янець-Подільський ліцей в м. Кам’янець-Подільський, дослідженням було охоплено 40 учнів.

Структура роботи: вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел, додатки.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Vplyv Tryvogn Pidlitka (710.2 KiB, Завантажень: 10)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
завантаження...
WordPress: 23.93MB | MySQL:26 | 0,525sec