Дипломна робота на тему: «ВІДОБРАЖЕННЯ МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ЛЮДИНИ ЗАСОБАМИ ФРАЗЕМІКИ»

ЗМІСТ

Умовні скорочення
……………………………………………………………….. 3

ВСТУП ………………………………………………………………………. 10

РОЗДІЛ 1

ОСОБЛИВОСТІ ДІАЛЕКТНИХ ФРАЗЕМ ЯК КОМУНІКАТИВНИХ ОДИНИЦЬ МОВИ…………………………………………………………………………… 17

РОЗДІЛ 2

семантико-структурна характеристика фразем на позначення морально-етичних якостей……………………..24

2.1. Фразеосемантична група «Позитивні морально-етичні якості людини»……………………………………………….…………………………… ..26

2.2. Фразеосемантична група на позначення аморальної поведінки людини…………………………………………………………………………………………..30

2.3. Ареальний аналіз фразем……………………………………………47

ВИСНОВКИ ………………………………………………………………51

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ………………………54

Умовні скорочення

Умовні скорочення назв населених пунктів

Вн

смт Віньківці

Віньковецького р-ну

Хмельницької обл.

Вр

с.Врублівці

Кам’янець-Подільського р-ну

Гр

с.Горошова

Борщівського р-ну

Тернопільської обл.

Дн

ст. Дунаївці

Дунаєвецького р-ну

Хмельницької обл.
Др

с.Дерев’яни

Кам’янець-Подільського р-ну

Зл

с.Зелене

Волочиського р-ну

Злн

с.Зелена

Чемеровецького р-ну

Злч

с.Зеленче

Дунаєвецького р-ну

Зр

с.Зарічанка

Чемеровецького р-ну

Ів

с.Іванків

Борщівського р-ну

Тернопільської обл.
Івн

с.Іванківці

Городоцького р-ну

Хмельницької обл.
Кд

с.Кадиївці

Кам’янець-Подільського р-ну

Км

с.Комунар

Кам’янець-Подільського р-ну

Кр

с.Курівка

Городоцького р-ну

Крм

с.Кормильче

Чемеровецького р-ну

Крч

с.Карачієвці

Віньковецького р-ну

Кс

с.Косиківці

Новоушицького р-ну

Кт

с.Китайгород

Кам’янець-Подільського р-ну

Лс

с.Лісоводи

Городоцького р-ну

МК с.Мала Кужелівка

Дунаєвецького р-ну

Мк

с.Маків

Дунаєвецького р-ну

Мн с.Монастирок

Борщівського р-ну

Тернопільської обл.
МО с.Майдан-Олек-сандрівський

Віньковецького р-ну

Хмельницької обл.
Нг

с.Нігин

Кам’янець-Подільського р-ну

Ор

с.Оринин

Кам’янець-Подільського р-ну

Пл

с.Пилипківці

Новоушицького р-ну
ПХ

с.Пилипи-Хребтіївські

Новоушицького р-ну

Рх

с.Рахнівка

Дунаєвецького р-ну

См

смт Смотрич

Дунаєвецького р-ну

СУ

смт Стара Ушиця

Кам’янець-Подільського р-ну

Схк

с.Сахкамінь

Кам’янець-Подільського р-ну

Тр

с.Теремківці

Чемеровецького р-ну

Цк

с.Цикова

Чемеровецького р-ну

Чр

с.Черче

Чемеровецького р-ну

Шд

с.Щидлівці

Чемеровецького р-ну

Умовні скорочення джерел

 

Бабич 1971

Бабич Н.Д. Фразеологія української мови. – Чернівці: Вид-во Чернівецького ун-ту ім.Ю.Федьковича, 1971. – Ч.2. – 91с.

Бабич 1978

Бабич Н.Д. Лексичні варіанти ФО буковинських говірок (особливості компонентного складу і функціонування) // Проблеми дослідженя діалектної лексики і фразеології: Тези доп. – Ужгород, 1978. – С. 87–88.

Гринчишин

Гринчишин Д.Г. Спостереження над фразеологією наддністрянських говірок // Проблеми дослідження діалектної лексики і фразеології української мови: Тези доп. – Ужгород, 1978. – С. 88–89.

Грица

Грица Т.Г. Фразеологія говорів Гуляйпільського району Запорізької обл.: Дис. … канд. філ. наук.: 10.02.01. – Харків, 1996. – 181с.

Грищенко

Грищенко П.П. Материалы для диалектного фразеологического словаря украинского Полесья (село Лучанки Овручского района Житомирской области) // Вопр. фразеологии. Тр. СамГУ. – Самарканд, 1975. – Вып. 272. – №8. – С. 162–177.

Дзендзелівський

Дзендзелівський Й.О. Лінгвістичний атлас українських народних говорів Закарпатської обл.України (лексика). – Ужгород, 1993. – Ч. ІІІ. – 464с.

Доброльожа

Доброльожа Г. Категорія моралі в поліських народних порівняннях // Збірник наук. праць, присвячених пам’яті проф. С.П.Самійленка. – Запоріжжя, 1996. – С. 39–41.

Доброльожа 1997

Доброльожа Г.М. Ідеографічний словник поліських народних порівнянь з компаративними об’єктами-назвами тварин. К.: Волинь, 1997. 53 с.

Доленко 1975а

Доленко М.Т. Із спостережень над діалектною фразеологією Поділля // Українське мовознавство. – 1975. – Вип. 3. – С. 102–107.

Доленко 1975б

Доленко М.Т. Материалы для словаря диалектных фразеологизмов Подолья // Вопр. фразеологии. Тр. СамГУ. – Самарканд, 1975. – Вып. 272. – №8. – С. 131-161.

Лавер 1975б

Лавер В.И. Семантико-структурные варианты диалектных фразеологизмов в южно-карпатских говорах и их лингво- географическая интерпретация // Вопр. фразеологии. Тр. СамГУ. – Самарканд, 1975. – Вып. 272.– №8. – С. 178-191.

Лавер 1992

Лавер В.И. Фраземика украинских диалектов карпатского региона: Автореф. дис. … д-ра филол. наук: 10.02.01 / Ужгородский гос. ун-т. – К., 1992. – 50с.

Лєснова

Лєснова В.В. Номінація людини та її рис у східнослобожанських українських говірках: Автореф. дис. … канд. філол. наук: 10.02.01 / Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1999. – 21с.

Маслова

Маслова Т. Фразеологічні засоби вираження моральних якостей людини // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Філологія. – Випуск ХІ-ХVІІІ. – Івано-Франківськ: Видавничо-дизайнерський відділ ЦІТ, 2007. – С. 630-633.

МСБГ

Матеріали до словника буковинських говірок: Навчальний посібник. / В.А. Прокопенко та ін. – Чернівці, 1971–1979. – Вип. 1–6.

Номис

Приказки, прислів’я, і таке інше. Уклав М.Номис. – К., 1993. – 768с.

Олійник 2001а

Олійник М. Відображення морально-етичних якостей людини засобами гуцульської фразеології// Вісник Черкаського університету. – Вип. 25. – Черкаси, 2001. – С. 36-42.

Олійник 2001б

Олійник М. Характеристика сімейного життя засобами фразеології гуцульських говірок // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства: Збірник наукових праць. Випуск 4. Українське і слов’янське мовознавство. Міжнародна конференція на честь 80-річчя професора Йосипа Дзендзелівського. – Ужгород, 2001. – С. 390-393.

Онишкевич

Онишкевич М.Й. Словник бойківських говірок. – К., 1984. – Ч. 1-2.

Пазяк

Українські прислів’я, приказки та порівняння з літературних пам’яток / Упоряд. М.М. Пазяк. К.: Наук, думка, 2001. 392 с.

ССНП

Юрченко О., Івченко А. Словник стійких народних порівнянь. – Харків, 1993. – 172с.

Ставицька

Савицька Леся. Короткий словник жаргонної лексики української мови. – К., 2003.

УДСХО

Юрченко А.С., Ройзензон Л.И., Ройзензон С.И. Украинский диалекный словарь Харьковской области (Фрагменты словаря) // Вопр. фразеологии. Тр. СамГУ. – Самарканд, 1975. – Вып. 272.– №8. – С. 192-207.

Ужченко

Ужченко В.Д. Матеріали до фразеологічного словника східнослобожанських і степових говірок Донбасу. –Луганськ, 1993.

Ужченко 2006

Ужченко В. Д., Ужченко Д. В. Столітній, східнослобожанський, фразеологічний // Лінгвістика: Зб. Наук. праць /За ред.: В.Д.Ужченка. Луганськ: Альма-матер, 2006.Вип. 1 (7). С. 51-73.

Франко

Галицько-руські народні приповідки / Зібрав, упорядкував і пояснив Іван Франко. – Львів, 1901-1910. – Т. 1-3.

ФСЛГСС

Вархол Н., Івченко А.Фразеологічний словник лемківських говірок Східної Словаччини.
– Пряшів, 1990.
– 160с.

ФСУМ

Фразеологічний словник української мови / Уклад. В.М.Білоноженко та ін. – К.: Наук. думка, 1993. – Кн. І. – 530 с. – Кн. ІІ. – 984 с.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Frazemika (461.5 KiB, Завантажень: 2)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
завантаження...
WordPress: 23.83MB | MySQL:26 | 0,556sec