Дипломна робота на тему: «ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ З ФІЗИКИ»

Зміст.

Вступ.    2

I. Теоретичні основи оптимізації навчального процесу з фізики.    6

1.1. Дидактичні передумови оптимізації навчального процесу    6

1.2. Еталонний підхід до контролю знань учнів.    12

а) ідеї об’єктивізації контролю в психолого-педагогічній літературі    12

б) основні теорії рівневого підходу – в психолого-педагогічній літературі    14

ІІ. Методика оптимізації навчально-пізнавальної діяльності учнів з фізики.    30

2.1. Методика розробки рівневих тестових завдань.    30

2.2. Оптимізація навчально-пізнавальної діяльності на різних етапах контролю знань    39

2.3. Технологічні особливості розробки тестових завдань еталонного характеру    51

III. Досвід управління процесом навчально-пізнавальної діяльності    54

3.1. Матерiальне забезпечення i психологiчнi передумови засвоєння навчального матеріалу    54

3.2. Реалiзацiя еталонних вимог в оперативному контролi.    58

3.3. Оперативний контроль як засіб управління готовністю учнів до навчання фізики    69

IV. Педагогічний експеримент.    81

4.1. Педагогічний експеримент на 4-му курсі (1998-1999 р.).    81

4.2. Педагогічний експеримент на 5-му курсі (1999-2000 р.).    86

Висновок.    92

Література.    94

Додатки.    98

Вступ.

Актуальність вибору теми дослідження полягає в тому, що для формування повноцінних знань необхідно, щоб навчально-пізнавальна діяльність кожного учня постійно спрямовувалась і контролювалась вчителем на основі еталонних критеріїв.

Відкриваються нові можливості розвитку дітей з різними рівнями здібностей в диференційованому навчанні, про що свідчать результати ряду експериментальних досліджень та певний досвід з розв’язання даної проблеми. На уроках фізики вчителі запроваджують тестові завдання, які містять в собі питання і задачі підібрані за рівнями засвоєння знань, що відкриває великі можливості вивчення цієї проблеми і, в подальшому, запровадження результатів вивчення.

Сучасна освіта не може вдосконалюватися без опори на методи об’єктивізації контролю у навчанні. Адже контроль знань є основною ланкою оптимізації навчально-пізнавальної діяльності учнів. Обрана нами тема дослідження стосується навчальної діяльності учнів на основі рівневих тестових завдань. Рівневі тестові завдання – це завдання, які є інструментом формування фізичних понять, розвитку мислення учнів, їх самостійності засобом контролю якості і глибини вивчення предмету. Оперативний контроль, як один із методів контролю навчально-пізнавальної діяльності учня: активізує думки учня і разом з тим дозволяє за порівняно короткий час перевірити знання всіх учнів класу, розвиває уміння коротко, але чітко виражати свої думки; сприяє розвитку уваги учнів. Цей вид контролю дає змогу об’єктивно оцінити (на проміжних етапах навчання) засвоєння матеріалу учнями, тим самим оптимізуючи навчально-пізнавальну діяльність учнів.

Робоча гіпотеза полягає в тому, що якщо запроваджувати оперативний контроль готовностей учнів до засвоєння навчального матеріалу і застосовувати інші методи перевірки в процесі навчання, як допоміжні, то можна:

 1. об’єктивно оцінити рівень засвоєння знань учнів з даного матеріалу;
 2. це сприятиме кращому засвоєнню виучуваного матеріалу;
 3. це допоможе вчителю оптимізувати навчально-пізнавальну діяльність учнів, та виявляти прогалини в знаннях і допомагати їх усунути.

Об’єктом дослідження є процес набуття знань учнів з фізики.

Предметом дослідження є вивчення можливостей оперативного контролю матеріальної, операційної та психологічної готовностей учнів до засвоєння фізичних знань.

Методологічну основу дослідження складають:

 • теорія відображення;
 • теорія діяльнісного підходу у навчанні;
 • теорія поетапного формування розумових дій;
 • принцип єдності свідомості і діяльності;
 • принцип оптимізації діяльності процесу навчання;
 • технології управління навчально-пізнавального процесу.

У відповідності з методологічною основою дослідження були використані такі методи:

 • теоретичний аналіз проблеми на основі вивчення психолого-педагогічної, методологічної, навчальної літератури і практики шкільного навчання;
 • проведення педагогічного експерименту в його різних формах;
 • практична діяльність по організації і проведенню навчального процесу на уроках фізики;
 • обробка результатів експериментального навчання за допомогою методів математичної статистики.

Мета дослідження: показати доцільність використання рівневих тестових завдань еталонного характеру у якості засобу оперативного контролю готовностей учнів до засвоєння фізичних знань.

Завдання дослідження полягає у виявленні оптимального змісту:

 1. вироблення системи рівнів знань; розкриття їх суті для різних видів готовностей учнів до засвоєння навчального матеріалу;
 2. виявлення оптимальної форми впровадження оперативного контролю у навчанні фізики;
 3. розробка тестових завдань еталонного характеру для забезпечення можливостей оперативного контролю різних видів готовностей учнів до засвоєння навчального матеріалу.

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Teor Osn Optym Navch Proc Z Fiz (3.2 MiB, Завантажень: 11)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
завантаження...
WordPress: 24.11MB | MySQL:26 | 0,583sec