Дипломна робота на тему: «СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ЕЛЕКТРОННОГО НАВЧАННЯ»

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ    5

1 ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ    7

1.1 Загальносистемні рішення    7

1.1.1 Опис процесу діяльності    8

1.1.1.1 Загальний огляд програмного комплексу IBM Lotus LMS    8

1.1.1.2 Огляд компонентів системи    9

1.1.1.3 Варіанти конфігурацій систем LMS    11

1.1.1.4 Масштаби систем корпоративного навчання    14

1.1.1.5 Проект дистанційного навчання    16

1.1.2 Опис функцій, що автоматизуються    17

1.1.2.1 Загальна характеристика    17

1.1.2.2 Розподіл прав користувачів    17

1.1.2.3 Реєстрація і компонування проектів    18

1.1.2.4 Редагування даних компоненти    18

1.1.2.5 Розрахунок потрібних апаратних засобів    18

1.1.2.6 Покрокові інструкції    18

1.1.2.7 Моніторинг подій    18

1.1.2.8 Видача звітів    18

1.1.3 Опис постановки задачі    19

1.2 Рішення з інформаційного забезпечення    20

1.2.1 Перелік вхідних даних    20

1.2.2 Опис організації інформаційної бази    28

1.2.3 Перелік вихідних даних    28

1.3 Рішення з математичного забезпечення    29

1.3.1 Постановка задачі і аналіз можливостей її вирішення    29

1.3.2 Вирішення задачі згідно обраної методики    32

1.4 Опис програмного забезпечення    40

1.4.1 Структура програмного забезпечення    40

1.4.2 Функції частин програмного забезпечення    43

1.4.2.1 Функції модуля роботи з користувачами    44

1.4.2.2 Функції модуля роботи з проектами    45

1.4.2.3 Функції модуля обчислення дискового простору    46

1.4.2.4 Функції модуля визначення оптимальної конфігурації    47

1.4.3 Методи і засоби розробки програмного забезпечення    47

1.5 Рішення з технічного забеспечення    49

1.5.1 Опис комплексу технічних засобів    49

2 ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РОЗДІЛ    50

2.1 Керівництво користувача    50

2.2 Реалізація обраних рішень    57

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ    59

ДОДАТКИ    60

 

 

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ

 

COM — Component Object Model (Об’єктна модель компонентів)

DS — Delivery Server (Сервер Доставки).

LDAP — Lightweight Directory Access Protocol (Легкий протокол доступу до каталогів)

LMM — Learning Management Module (Модуль управління процесом навчання)

LMS — Learning Management System (Система управління процесом навчання)

 

БД — База даних.

ОС — Операційна система.

ПДВ — Податок на додану вартість.

ПЗ — Програмне забезпечення.

ПК — Персональний комп’ютер.

ПП — Програмний продукт.

СУБД — Система управління базами даних.

ТЕО — Техніко-економічне обґрунтування.

ВСТУП

Сучасні системи електронного навчання набувають все більшого поширення у найрізноманітніших галузях діяльності. Велика кількість компаній, організації, і освітніх установ встановили або планують встановити собі такі системи щоб зробити навчання гнучкішим, ефективнішим і своєчаснішим.

Одною з найросповсюдженіших систем електронного навчання є система IBM Lotus Learning Management System, яка є дуже гнучким і масштабованим продуктом. Шляхом розділення можливостей між різними компонентами та включення різноманітних зовнішніх додатків LMS дозволяє користувачам різними способами конфігурувати систему в залежності від потреб діяльності. Однією з найголовніших переваг IBM Lotus Learning Management System є те, що вона дозволяє отримати переваги існуючих додатків, так само, як і від вже працюючих інших продуктів IBM. Комбінування різноманітних технологій робить LMS придатною для задоволення найрізноманітніших потреб навчання.

Організація, яка встановлює системи дистанційного навчання, повинна зберігати параметри систем своїх клієнтів, а також мати інструмент перед-інсталяційного розрахунку необхідної обчислювальної потужності системи та її структури в залежності від попередніх даних про неї. Зі збільшенням кількості встановлених систем виникає необхідність створення деякої системи адміністрування проектів дистанційного навчання, яка б дозволяла вести декілька проектів, зберігати всі перед- та пост-інсталяційні дані, забезпечити вирішення типових проблем покроковим виконанням інструкцій.

Також є необхідність двостороннього зв’язку з клієнтами — власники встановлених систем електронного навчання могли б тримати всі необхідні установчі дані про свій проект в системі адміністрування проектів дистанційного навчання, переглядаючи їх та змінюючи за необхідністю.

До вимог автоматизації можна віднести й вирішення проблем розрахунку необхідних обчислювальних потужностей майбутньої системи і визначення оптимальної конфігурації компонентів системи в залежності від вимог замовника.

1 ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ РОЗДІЛ

 

1.1 Загальносистемні рішення

 

Програмний комплекс IBM Lotus Learning Management System (IBM Lotus LMS) є навчальною адміністративною системою, призначеною для реалізації дистанційного електронного навчання.

Згідно з [1], навчальна адміністративна система IBM Lotus управляє всіма ресурсами, навчальними курсами і каталогами, що належать до певної організації. LMS дозволяє відстежувати процес відвідування курсів, видачі свідоцтв, показує звіти, дозволяє реєструвати нові курси і автоматично повідомляє про індивідуальний прогрес в навчанні. LMS задовольняє вимоги до свідотств, обліку та інтеграції з ERP.

За допомогою IBM Lotus LMS, можна управляти всім навчальним процесом, враховуючи різні форми навчання. Систем досить багатостороння з великою гнучкістю. LMS допомагає вам досягати цих цілей:

 • Побудова корпоративного навчального оточення, об’єднане з динамічним робочим місцем, яке є частиною стратегій вашої організаційної.
 • Забезпечення повідомлень і досліджень для ухвалення рішення щодо управлінням штатом і людськими ресурсами.
 • Розробка навчальних рішень, основаних на професійних особливостях, для збільшення продуктивності навчання.
 • Розробка змішаних навчальних рішень.
 • Прискорені корпоративні навчальні програми, які надають необхідну кваліфікацію для працівників коли це потрібно.

  1.1.1 Опис процесу діяльності

  1.1.1.1 Загальний огляд програмного комплексу IBM Lotus LMS

  IBM Lotus Learning Management System складається з декількох апаратно-програмних компонентів, що розділяють функціональність поміж прикладних систем і навіть включаючи продукти від програмного забезпечення сторонніх компаній. Ці різносторонні компоненти працюють разом, щоб забезпечити всестороннє рішення проблем, пов’язаних з кернуванням навчального процесу.

  Компоненти розподіляються на базові (без яких функціонування системи неможливе) та додаткові, які не є необхідними для працездатності системи, але надають додаткові можливості, такі як імпорт зовнішніх курсів, дискусійні форуми, проведення інтерактивних занять, тощо.

  В таблиці А.1 (Додаток А) наведено перелік компонентів системи з короткою характеристикою їх призначення, указанням джерела компонента і обов’язковістю його встановлення.

  Користувачі входять до LMS через сервер LMM (модуль управління навчанням). Коли користувач вводить відповідний URL в веб-браузері, LMS відповідає показуючи головний (початковий) модуль. В цей час користувач анонімний і має обмежений доступ до можливостей продукту. Після введення користувачем авторизаційних даних, LMS відповідно до облікового запису користувача отримує підтвердження спершу від системи управління базою даних (щоб переконатись і існуванні такого користувача), а потому від LDAP-каталогу користувача щоб переконатись в імені користувача і його паролі.

  Як тільки користувач успішно авторизується, сервер LMS забезпечує клієнта браузером з інтерфейсом, відкриваючи доступ лише до набору можливостей, пов’язаних з типом користувача і дозволених адміністратором. Слухачі використовують цей інтерфейс для перегляду своєї успішності і прогресу в навчанні, а також для вибору нових курсів. Деякі інші типи користувачів мають можливість змінювати системні налагодження, реєструвати нових користувачів, створювати навчальні курси тощо. Коли запит користувача викликає системне повідомлення, це повідомлення відсилається за допомогою сервера SMTP (Send-Mail Transfer Protocol).

  Розробники курсів на своїх автоматизованих робочих місцях використовують Інструментарій Розробки (Authoring Tool, AT) для створення тристоронніх курсів для подальшого їх використання в LMS. Курси передаються до сервера FTP, де вони можуть бути імпортованими до IBM Lotus LMS.

  Структура курсів зберігається в межах LMS допоки файли даних не розмістяться на одному чи більше серверах з даними. Для того, щоб звернутись до курсу, слухач заводить свій Студентський Каталог (Student Catalog, SC). Після цього LMS перенаправляє слухача до Сервера Доставки (Delivery Server, DS), де показується структура курсу і дозволяється перехід в межах цієї структури і дозволених послідовностей дій. Коли слухач починає проходити обраний курс, Сервер Доставки надає доступ до даних з відповідного Сервера Даних і показує їх в інтерфейсі LMS. З проходженням курсу, дані про прогрес навчання слухача перехоплюється Сервером Доставки і передається назад до LMS Сервера для обробки.

  ЗАВАНТАЖИТИ

  Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

  Syst Upravl Proektamy El Navch (1.5 MiB, Завантажень: 24)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
завантаження...
WordPress: 24.61MB | MySQL:26 | 0,490sec