Дипломна робота на тему: «СИСТЕМА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ З УЧНЯМИ ДОПОМІЖНОЇ ШКОЛИ»

ЗМІСТ

Сторінки

Вступ …………………………………………………………………………………………………3 – 6

Розділ І. Профорієнтація учнів як психолого-педагогічна проблема.

1.1. Сутність, завдання та зміст профорієнтаційної роботи …………7 – 13

1.2. Взаємозв’язок медичного, педагогічного і психологічного

впливу як запорука якісної профорієнтаційної роботи з

учнями, що мають вади розумового розвитку……………………..13 – 16


1.3. Стан проблеми в сучасній допоміжній школі………………………16 – 18

Розділ ІІ. Експериментальне дослідження проблеми в сучасній

допоміжній школі.


2.1. Опис методів дослідження…………………………………………………19 – 22


2.2. Аналіз результатів дослідження…………………………………………22 – 30

Розділ ІІІ. Шляхи проведення профорієнтаційної роботи в

допоміжній школі.


3.1. Форми та методи педагогічної профорієнтаційної роботи…..31 – 36

3.2. Робота психолога допоміжної школи з питань

профорієнтації………………………………………………………………….36 – 42

Висновки…………………………………………………………………………………………..43 – 44

Список основної використаної літератури………………………………………45 – 50

Додатки.

ВСТУП

 

Сучасне життя не стоїть на місці, постійно удосконалюється і сучасне виробництво. Кожного дня з’являються все нові та нові галузі діяльності, професії, які потребують кваліфікованих кадрів. Перед допоміжною школою постає велика проблема – професійної орієнтації учнів, надання їм професій, в яких вони могли б повністю розкрити свій потенціал, орієнтувати юнаків в доросле життя.

Проблема орієнтації виключно широка та багатопланова. На теперішній час це один з найбільш посилених розроблювальних аспектів соціологічних проблем не тільки в нашій країні, але й за кордоном. Успішне вирішення проблеми великою мірою залежить від зусиль вчених, які працюють в різних напрямках досліджень суспільствознавства, це такі відомі вчені як: Б.Пінський, В.Бондар, В.Симоненко, Г.Дульнев, Г.Мерсіянова, Е.Сеген, Є.Клімов, С.Мирський, І.Єременко, К.Платонов, К.Турчинська, Н.Павлова, Н.Пряжніков, О.Хохліна, та інші [2; 10; 14; 17; 61; 64].

Хоча ступінь розробленості цієї проблеми в літературі та на практиці є достатньою, але ми не можемо зупинятися на вже напрацьованому. Потрібно використовувати різноманітні педагогічні та психологічні методи, залучати до співпраці зі школами фахівців різних професій. На сучасному етапі ми не маємо чіткого направлення у визначенні тієї роботи, яку повинна проводити допоміжна школа з професійної орієнтації. Тому ми і присвятили своє дослідження цим питанням.

Ідея залучення розумово відсталих дітей до трудової діяльності виникла ще з відкриттям перших спеціальних закладів і широко впроваджувалась в навчально-виховному процесі.

Проблемою профорієнтаційної роботи займалися вчені різних народів. Зокрема Е.Сеген, пропагував і застосовував у лікувально-педагогічній практиці з розумово відсталими дітьми ручну працю, підкреслюючи, що слід виховувати звичку бути кориснішим собі та іншим [3].

На думку Е.Сегена: “Будь-яка правильно організована праця, особливо виробничого спрямування, зміцнює здоров’я розумово відсталих дітей, дає змогу розвивати сприймання, відчуття долати інертний стан”[3].

Олігофренопедагоги минулого вважали залучення дітей до трудової діяльності, засобом розв’язання соціальних потреб – підготовки випускників до самостійної праці. Зокрема, французькі вчені А.Біне та Т.Сімон стверджували, що зайняття в шкільній майстерні корисніші, ніж у класі, оскільки полегшують процес пристосування дітей до самостійного життя [3; 6].

Представники вітчизняної олігофренопедагогіки XX-го століття В.Кащенко, К.Грачова, М.Постовська та ін., також схвалювали трудове навчання в спеціальних школах [6].

У 1918 – 1923 рр. були зроблені перші кроки у створені в Україні системи навчально-виховної роботи з розумово відсталими дітьми. В основу цієї системи лягли принципи зближення школи з життям, поєднання навчання з виробничою працею [3].

Ідея трудового навчання дітей з вадами розумового розвитку, спроби поєднати навчання з життям і виробничою працею, її політехнічна спрямованість знаходили підтримку серед українських дефектологів (Г.Озерська, І.Левінсон, Н.Туманович), відображали нові підходи до змісту роботи у спеціальних закладах [3; 6].

Дослідження К.Платонова, О.Смирнова дали змогу визначити способи удосконалення ефективності впливу трудового навчання на розвиток пізнавальних здібностей дітей [37; 38].

Результати дослідження В.Лубовського, В.Петрової, Г.Дульнева, М.Гнізділова дозволяють зробити висновок, що навчальний процес в допоміжній школі не повинен зводитися тільки до виправлення вад фізичного розвитку й тренування практичних навичок, він має забезпечити психічний розвиток дітей і формування нових якісних утворень в інтелектуальному розвитку, озброіти їх вищим рівнем технологічних знань і умінь самостійно виконувати завдання і переборювати труднощі, що виникають в процесі діяльності [6; 10].

Все вищевикладене і обумовило актуальність та тему нашого дослідження.

Об’єкт дослідження: система професійно-трудового навчання в допоміжній школі.

Предмет дослідження: психолого-педагогічне забезпечення професійної орієнтації учнів старших класів допоміжної школи.

Мета дослідження: охарактеризувати систему профорієнтаційної роботи в допоміжній школі.

Завдання:

  1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми у психолого-педагогічній літературі.
  2. Дослідити стан проблеми профорієнтації в допоміжній школі на сучасному етапі.
  3. Виявити взаємозв’язок медичного, педагогічного та психологічного впливу для успішного проведення профорієнтаційної роботи.
  4. Описати шляхи проведення профорієнтаційної роботи в навчальному процесі.
  5. Розробити зміст та методику роботи психолога з питань профорієнтації в допоміжній школі.

Методи дослідження: аналіз літературних джерел;
бесіди; соціологічні методи дослідження (анкетування); аналіз шкільної документації, програм допоміжної школи; спостереження за діяльністю учнів на уроках та під час перерв.

Наукова новизна: уточнено зміст профорієнтаційної роботи в сучасній допоміжній школі, розроблено план психологічної профорієнтаційної роботи, описано форми та методи педагогічної профорієнтації в допоміжній школі.

Практичне значення: у роботі розкрито основні напрямки та шляхи проведення профорієнтаційної роботи в допоміжній школі, що поєднані в єдину систему корекційно-розвивального спрямування. Матеріали дипломної роботи можуть бути використані студентами-дефектологами, вчителями та психологами допоміжних шкіл.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Syst Prof Rob (451.0 KiB, Завантажень: 7)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
завантаження...
WordPress: 23.74MB | MySQL:26 | 0,498sec