Дипломна робота на тему: «РОЗРОБКА СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ НА БАЗІ ТЕХНОЛОГІЇ ASP.NET ТА МОВИ ПРОГРАМУВАННЯ C#»

Зміст

ВСТУП    4

РОЗДІЛ 1. ТЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ    7

1.1. Використання тестів в управлінні освітою    7

1.2. Основні види тестових завдань та їх особливості    7

1.3. Класифікація тестів    11

1.4. Правила складання тестових завдань    14

РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ ASP.NET ПРИ РОЗРОБЦІ WEB-ДОДАТКІВ    17

2.1. Типи Інтернет-додатків    18

2.2. Принцип роботи Web-додатків    18

2.3. Можливості технології ASP.NET, та її переваги при розробці Web-додатків    22

2.4. Структура Web-додатків    25

2.5. Структура .NET Framework    27

2.6. Мови програмування    35

РОЗДІЛ 3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМИ ТЕСТУВАННЯ    39

3.1. Особливості розробки системи тестування    39

3.2. Структурна схема бази даних    52

3.3. Інструкція по користуванню системою тестування    56

3.4. Перспективні напрями вдосконалення програми    62

3.5. Встановлення системи тестування    63

ВИСНОВКИ    65

Список використаної літератури    67

ВСТУП

Актуальність вибору теми. Навряд чи буде помилкою сказати, що сама ненатхненна частина педагогічної роботи — це щоденна перевірка знань учнів. Тому не випадково в усьому світі склалося стійке прагнення поступово перекласти цю перевірку на комп’ютер, у тій мірі, в якій це можливо. На відміну від педагога комп’ютер не засмучується при слабких знаннях випробуваних, а спокійно радить їм вивчити ще раз те, що треба знати. Такого роду порада комп’ютерного помічника може повторюватися доти, поки весь необхідний матеріал не буде освоєний кожним студентом при заданому рівні якості знань. До того ж комп’ютер вміє приємно спілкуватися з студентами незалежно від рівня їхньої підготовленості, він об’єктивний при оцінюванні. Час, що звільняється завдяки автоматизованому контролі знань, педагог може використовувати для розробки нових навчальних і контролюючих матеріалів, для виконання іншої роботи, яку машина зробити не зможе. Це одна з можливостей поступового перетворення педагога з викладача у творця, технолога й організатора процесу самостійного навчання і розвитку студентів.

В даній роботі розглядаються основні аспекти розробки системи тестування. Перед початком роботи над програмною частиною, було опрацьовано велику кількість літератури, яка стосується методичних основ створення комп’ютерних тестів. Також було проаналізовано ряд Web-сайтів, в глобальній мережі Internet, на яких реалізовано online-тестування. Не зайвим є детальний розгляд новітніх технологій, використаних під час розробки програмної частини, для визначення особливостей та основних можливостей тих засобів розробки, які ми використовуємо. Результатом усіх зазначених вище дій стала розробка вимог до даної системи тестування.

Мета дослідження: розробити систему тестування засобами Microsoft Visual Studio 2005, а саме із використанням технології ASP.NET та мови програмування С#.

ASP.NET — це платформа для створення Web-додатків і Web-сервісів, що працюють під управлінням IIS. Звичайно, є і інші технології, що дозволяють створювати Web-додатки, наприклад CGI. Але, ASP.NET відрізняється від них високим ступенем інтеграції з серверними продуктами, а також з інструментами Microsoft для розробки, доступу до даних і забезпечення безпеки.

Хоча ASP.NET є найбільш повною платформою для розробки Web-додатків, важливо знати, що вона функціонує виключно на серверах Windows, оскільки вимагає наявності IIS.

Всі ці фактори зумовили вибір даної технології для розробки програмного продукту.

Об’єктом дослідження є процес впровадження інформаційних технологій при оцінюванні знань студентів.

Предметом дослідження є програмний комплекс оцінювання знань студентів, із використанням новітніх інформаційних технологій.

Робоча гіпотеза полягає в тому, що використання технології ASP.NET зробить систему тестування більш гнучкою, та захищеною, у порівнянні із системами розробленими на базі інших технологій.

Завдання дослідження полягає у наступному:

  • забезпечити об’єктивне оцінювання студентів, звести до мінімуму можливість повторення певного набору запитань;
  • можливість використання декількох видів запитань: одна правильна відповідь із декількох, декілька правильних відповідей із декількох;
  • реалізація аутентифікації користувачів двома методами: на основі домену, та із використанням форми;
  • збереження вибірки запитань, на випадок, якщо користувач не зміг пройти тест до кінця;
  • реалізація зручного інтерфейсу роботи з програмою;
  • розробка відкритого програмного продукту з перспективою розвитку системи та доповнення її додатковими функціями.

Практична цінність роботи полягає в розробці ефективного програмного продукту.

Апробація і впровадження результатів дослідження здійснювалося у лабораторіях обчислювальної техніки Кам’янець-Подільського державного університету.

 

РОЗДІЛ 1. ТЕСТУВАННЯ В СИСТЕМІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

1.1. Використання тестів в управлінні освітою

Дана дипломна робота надає можливість торкнутися важливих питань, які стосуються розробки досить розповсюджених на даний час педагогічних програмних засобів — систем тестування.

По-справжньому тести можуть бути потрібні при сучасній організації навчального процесу. Будучи обов’язковою частиною багатьох педагогічних новацій, тести дозволяють одержати об’єктивні оцінки рівня знань, умінь, навичок і представлень, забезпечити індивідуальний темп навчання, пробіли в поточній і підсумковій підготовці. У поєднанні з персональними комп’ютерами і новими педагогічними програмними засобами тести допомагають перейти до створення сучасних систем адаптивного навчання і контролю — найбільш ефективних форм наукової організації навчального процесу.

Якість освіти в сучасному інформаційному суспільстві багато в чому залежить від якості функціонування систем автоматизованого тестового контролю знань. Перелічимо їхні ключові елементи.

Принципи — зв’язок тестового контролю з освітою, навчанням і вихованням; об’єктивність і науковість; гласність і справедливість; ефективність і якість; систематичність і всесторонність.

Основні методи — тестування і рейтинг. Розробляються і використовуються тести викладацькі, кафедральні, факультетські, ректорські і атестаційні, проводиться рейтинг студентів, студентських груп, викладачів, кафедр, факультетів, вузів.

1.2. Основні види тестових завдань та їх особливості

У свідомості багатьох педагогів поняття “тест” асоціюється з можливістю вибору відповідей. При цьому вибір однієї відповіді з числа запропонованих здається чи не єдиною тестовою формою, хоча є й інші форми завдань, де треба доповнювати, встановлювати відповідність або правильну послідовність. Ідеальний випадок — коли освоєна форма завдань наповнюється ретельно сформульованим змістом. Але, як показує досвід, досягти цього ідеалу непросто.

Завдання з вибором одного або декількох правильних відповідей

Завдання відзначеної форми були зручніше інших завдань у докомп’ютерний час, коли робилися спроби механізації контролю знань. Це і є головна причина їхньої широкої поширеності в педагогічній практиці. Для комп’ютерного контролю знань більш за все підходять завдання з вибором однієї правильної відповіді. Такі завдання зручно розділити на наступні види: завдання з двома, трьома, чотирма п’ятьма і великим числом відповідей.

Завдання з вибором однієї або декількох відповідей є найбільш підпадаючою під критику формою. Прихильники звичних підходів стверджують, що по-справжньому перевірити знання можна тільки в процесі безпосереднього спілкування з учнем, задаючи йому уточнюючі питання, що допомагає краще прояснити справжню глибину, міцність і обґрунтованість знань. З подібними твердженнями треба погодитися. Але є ще питання економії живої праці викладачів і студентів, економії тимчасових витрат і взагалі проблеми підвищення ефективності освітнього процесу. Там, де про це задумуються, починають розуміти, що показник ефективності навчального процесу — це звичайно результат (ефект), поділений на витрати часу або грошей. На жаль, такого роду економічні поняття часто лежать за межами педагогічного мислення.

Нерідко вважається, що знайти правильну відповідь набагато легше, ніж формулювати її самому. Однак у добре зроблених завданнях незнаючому студентові неправильні відповіді часто здаються більш правдоподібними, ніж правильні. Талант розроблювача тесту розкривається в процесі створення саме неправильних, але дуже правдоподібних відповідей. Інше заперечення — що тестове завдання з вибором одного або декількох правильних відповідей підходить тільки для оцінки знань так званого нижчого рівня. Знайти правильну відповідь можна тоді, коли є знання.

ЗАВАНТАЖИТИ

Для скачування файлів необхідно або Зареєструватись

Rozr Syst Testuv Na Bazi ASP NET Ta C# (838.5 KiB, Завантажень: 13)

Сторінка: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
завантаження...
WordPress: 23.76MB | MySQL:26 | 0,592sec